Měřicí přístroje pro různé druhy obrobků.

Příklady použití v průmyslovém měření kvality jsou velmi různorodé. Nicméně vždy platí, že každá rozpoznaná odchylka pomáhá snižovat náklady a předcházet chybám.

Výrobní měřicí technika od společnosti ACCRETECH se používá zejména v automobilovém průmyslu, ve zdravotnictví, v leteckém průmyslu, ve strojírenství nebo v dílnách – a to pro měření jednotlivých dílů v laboratoři nebo na výrobní lince v sériové výrobě.

Vysoce přesné zajištění kvality bez ohledu na aplikaci.

Během kontroly kvality součástek motoru, převodovky, brzdného systému, kuličkových ložisek, čerpadel, držáků nástrojů, zdravotních protéz nebo implantátů se běžně měří nejrůznější parametry. Mezi ně patří kruhovitost, házení, rovinnost, drsnost, souosost, rovnoběžnost, kolmost, soustřednost, válcovitost nebo jiná tvarová nerovnost. Podle typu aplikace je použito dotykové nebo bezdotykové měření. V našem portfoliu najdete optimální model měřicího přístroje, který splní všechny požadavky na přesnost, rozlišení, hmotnost dílu a jeho průměr.

accretech europe gmbh - industrielle messtechnik - metrology - landingpage (5)M_Landing_new

Víte, jak malý nanometr je?

Pro ilustraci uvádíme několik příkladů, které jsou zobrazeny v tomto „pořadí“ - od atomu zlata až po červenou krvinku. Zviditelnění neviditelného, změření odchylky už od velikosti atomu zlata - ACCRETECH umožňuje nemožné.

atom zlata
0.3 nm

atom vodíku
0.1 nm

šroubovice DNA
2 nm

vlasový kořínek
100.000 nm

uhlíková nanotrubice
2 bis 50 nm

červená krvinka
10.000 nm

Measurement range