Měření rovinnosti (FLTt)

Tvarová tolerance rovinnosti určuje odchylku změřené roviny od geometricky ideálně rovné plochy, tzn., udává hraniční hodnoty pro odchylku od roviny. Určujícím prvkem je rovina.

Zóna tolerance je určená dvěma paralelními rovinami se vzdáleností t.

Rovinnost