Form Ölçümü

Hangisi olursa olsun, dairesellik, düzgünlük, merkezlilik, koaksiyellik, eksenden kaçıklık, eksenel boşalma, diklik, silindirlilik, paralellik veya doğrusallık. ACCRETECH formlarla ilgili tüm ölçüm işlemlerinde yüksek hassasiyette, basit kullanımlı çözümler sunar. Birçok ACCRETECH form ölçüm cihazı, bir cihazdaki veya çalışma adımındaki formla ilgili birçok parametreyi ölçebilmeleri, az yer kaplamaları ve zaman tasarrufu sağlamaları bakımından üstün nitelikler sunar. Bu aşamada “İşlev formun izinden gider” esası geçerlidir, tersi değil.

170221_RondcomPortfolio_TR

Doğruluğu

Iş parçası ağırlığı
iş parçası çapli

(0.04 + 6H/10000)μm
den (0.01 + 4H/10000)μm; 0.05μm/100mm

Accretech - Industrielle Messtechnik - Formmessgeräte - Icon

Eş merkezliği

Accretech - Industrielle Messtechnik - Formmessgeräte - IconAccretech - Industrielle Messtechnik - Formmessgeräte - IconAccretech - Industrielle Messtechnik - Formmessgeräte - IconAccretech - Industrielle Messtechnik - Formmessgeräte - IconAccretech - Industrielle Messtechnik - Formmessgeräte - IconAccretech - Industrielle Messtechnik - Formmessgeräte - IconAccretech - Industrielle Messtechnik - Formmessgeräte - IconAccretech - Industrielle Messtechnik - Formmessgeräte - Icon HoverAccretech - Industrielle Messtechnik - Formmessgeräte - Icon HoverAccretech - Industrielle Messtechnik - Formmessgeräte - Icon HoverAccretech - Industrielle Messtechnik - Formmessgeräte - Icon HoverAccretech - Industrielle Messtechnik - Formmessgeräte - Icon HoverAccretech - Industrielle Messtechnik - Formmessgeräte - Icon HoverAccretech - Industrielle Messtechnik - Formmessgeräte - Icon HoverManuell Werkstückausrichtung_hover -trAutomatische Werkstückausrichtung_hover -tr30kgACCRTECH GmbH - Produkte - Industrielle Messtechnik RONDCOM-NEX-200_300_Rs

Rondcom Nex

 • Rotasyon doğruluğu: (0,02 + 3,2H/10000) µm
 • Z ekseninin doğruluğu: 0,10µm/100mm
ACCRTECH GmbH - Produkte - Industrielle Messtechnik RONDCOM-Touch

Rondcom Touch

 • Z ekseninin doğruluğu: (0,04 + 6H/10000) µm

Rondcom 43

ACCRTECH GmbH - Produkte - Industrielle Messtechnik RONDCOM_43
 • Rotasyon doğruluğu: (0,02 + 6H/10000) µm
 • Z ekseninin doğruluğu: 0,25µm/100mm
ACCRTECH GmbH - Produkte - Industrielle Messtechnik Rondcom31C

Rondcom 31

 • Rotasyon doğruluğu: (0,04 + 6H/10000) µm
ACCRTECH GmbH - Produkte - Industrielle Messtechnik RONDCOM_41

Rondcom 41

 • Rotasyon doğruluğu: (0,04 + 6H/10000) µm
 • Z ekseninin doğruluğu: 0,5µm/100mm

Rondcom 55

RONDCOM_55B_pasu_ohne
 • Rotasyon doğruluğu: (0,02 + 6H/10000) µm
 • Z ekseninin doğruluğu: 0,9µm/200mm
ACCRTECH GmbH - Produkte - Industrielle Messtechnik R60A_pasu
Rondcom 60
 • Rotasyon doğruluğu: (0,02 + 6H/10000) µm
 • Z ekseninin doğruluğu: 0.1μm/100mm
ACCRTECH GmbH - Produkte - Industrielle Messtechnik RONDCOM-65B

Rondcom 65

 • Rotasyon doğruluğu: (0,01 + 4H/10000) µm
 • Z ekseninin doğruluğu: 0.1μm/100mm
RONDCOM CREST - Rundheits- und Formmessgerät mit sehr hoher Genauigkeit

Rondcom CREST*

 • Radyal yönde dönüş hassasiyet (0.01+3H/10000) μm
 • Eksenel yönde dönüş hassasiyeti (0.02+3R/10000) μm

Rondcom 73

ACCRTECH GmbH - Produkte - Industrielle Messtechnik RONDCOM_73A_NEW_frei
 • Rotasyon doğruluğu: 0.06μm
 • Z ekseninin doğruluğu: 0.9μm/200mm

Rondcom 76

ACCRTECH GmbH - Produkte - Industrielle Messtechnik RONDCOM_76A
 • Rotasyon doğruluğu: (0,04 + 3H/10000) µm
 • Z ekseninin doğruluğu: (0x2+8×2/1000)x
  (1+S/1000)

Rondcom Grande

ACCRTECH GmbH - Produkte - Industrielle Messtechnik R_GRANDE

Düzgünlüğü

Paralelliği

Dikliği

Silindirliliği

Merkezliliği / Koaksiyelliği

Doğrusallığı

Yuvarlaklığı

formen-messen kreisYuvarlaklığı ölçme

Her enine kesitin çevresel çizgisi, 0,05 mm’lik bir mesafe ile 2 eş merkezli daire arasında olmalıdır.

formen-messen parallelogrammDüzgünlüğü ölçme

Alan, t = 0,05 mm mesafeli olmak üzere 2 paralel düzlem arasında olmalıdır.

formen-messen doppelkreisMerkezliliği ölçme

İç dairenin merkezi (her enine kesitte), merkezi dış dairenin merkezine konsantrik olarak ve t= 0,05 mm çapta olacak şekilde, daire şeklindeki tolerans alanının içindeki silindirin uzunluğunun üzerinde olmalıdır.

formen-messen doppelkreisKoaksiyelliği ölçme

Toleranslı silindirin gerçek ekseni, referans ekseni A ile oluşturulmuş t = 0,05 mm çapında bir koaksiyal silindir içinde bulunmalıdır.

formen-messen pfeilEş merkezliği ölçme

A-B referans eksenine dik olan her kesitin çevresel çizgisi, aynı kesitte uzanan, radyal mesafesi t = 0,05 mm olan iki eş merkezli dairenin içinde bulunmalıdır.

formen-messen pfeilEksenel boşalmayı ölçme

Profil çizgisi her çapta, referans eksene dik ve paralel olan t = 0,05 mm aralığındaki iki düzlem arasında olmalıdır.

formen-messen rechter winkeldikliği ölçme

Referans eksen. Ölçülen yüzeyi sınırlayan çap (t), 2 paralel düzlemle sınırlandırılmıştır. Referans eksenine dik olan düzlemler.

formen-messen rechter zylindersilindirliliği ölçme

Silindirin algılanan yüzey alanı, t = 0,05 mm’lik radyal mesafede olan iki koaksiyel silindir arasında bulunmalıdır.

formen-messen parallelparalelliği ölçme

İki düz çizginin paralellik derecesini ölçmek için, ölçüm düzlemindeki (eksenel bölüm) tolerans bölgesi, referansa paralel olan mesafenin (t) iki doğrusuyla sınırlanır. Referans elemanı olarak zıt ana çizgi.

formen-messen geradedoğrusallığı ölçme

Silindirin ana çizgisi, t = 0,05 mm mesafe ile iki düz doğru içerisinde olmalıdır.