Form Ölçümü

  Hangisi olursa olsun, dairesellik, düzgünlük, merkezlilik, koaksiyellik, eksenden kaçıklık, eksenel boşalma, diklik, silindirlilik, paralellik veya doğrusallık. ACCRETECH formlarla ilgili tüm ölçüm işlemlerinde yüksek hassasiyette, basit kullanımlı çözümler sunar. Birçok ACCRETECH form ölçüm cihazı, bir cihazdaki veya çalışma adımındaki formla ilgili birçok parametreyi ölçebilmeleri, az yer kaplamaları ve zaman tasarrufu sağlamaları bakımından üstün nitelikler sunar. Bu aşamada “İşlev formun izinden gider” esası geçerlidir, tersi değil.

  170221_RondcomPortfolio_TR

  Doğruluğu

  Iş parçası ağırlığı
  iş parçası çapli

  (0.04 + 6H/10000)μm
  den (0.01 + 4H/10000)μm; 0.05μm/100mm

  Accretech - Industrielle Messtechnik - Formmessgeräte - Icon

  Eş merkezliği

  Accretech - Industrielle Messtechnik - Formmessgeräte - IconAccretech - Industrielle Messtechnik - Formmessgeräte - IconAccretech - Industrielle Messtechnik - Formmessgeräte - IconAccretech - Industrielle Messtechnik - Formmessgeräte - IconAccretech - Industrielle Messtechnik - Formmessgeräte - IconAccretech - Industrielle Messtechnik - Formmessgeräte - IconAccretech - Industrielle Messtechnik - Formmessgeräte - IconAccretech - Industrielle Messtechnik - Formmessgeräte - Icon HoverAccretech - Industrielle Messtechnik - Formmessgeräte - Icon HoverAccretech - Industrielle Messtechnik - Formmessgeräte - Icon HoverAccretech - Industrielle Messtechnik - Formmessgeräte - Icon HoverAccretech - Industrielle Messtechnik - Formmessgeräte - Icon HoverAccretech - Industrielle Messtechnik - Formmessgeräte - Icon HoverAccretech - Industrielle Messtechnik - Formmessgeräte - Icon HoverManuell Werkstückausrichtung_hover -trAutomatische Werkstückausrichtung_hover -tr30kgACCRTECH GmbH - Produkte - Industrielle Messtechnik RONDCOM-NEX-200_300_Rs

  Rondcom Nex

  • Rotasyon doğruluğu: (0,02 + 3,2H/10000) µm
  • Z ekseninin doğruluğu: 0,10µm/100mm
  ACCRTECH GmbH - Produkte - Industrielle Messtechnik RONDCOM-Touch

  Rondcom Touch

  • Z ekseninin doğruluğu: (0,04 + 6H/10000) µm

  Rondcom 43

  ACCRTECH GmbH - Produkte - Industrielle Messtechnik RONDCOM_43
  • Rotasyon doğruluğu: (0,02 + 6H/10000) µm
  • Z ekseninin doğruluğu: 0,25µm/100mm
  ACCRTECH GmbH - Produkte - Industrielle Messtechnik Rondcom31C

  Rondcom 31

  • Rotasyon doğruluğu: (0,04 + 6H/10000) µm
  ACCRTECH GmbH - Produkte - Industrielle Messtechnik RONDCOM_41

  Rondcom 41

  • Rotasyon doğruluğu: (0,04 + 6H/10000) µm
  • Z ekseninin doğruluğu: 0,5µm/100mm

  Rondcom 55

  RONDCOM_55B_pasu_ohne
  • Rotasyon doğruluğu: (0,02 + 6H/10000) µm
  • Z ekseninin doğruluğu: 0,9µm/200mm
  ACCRTECH GmbH - Produkte - Industrielle Messtechnik R60A_pasu
  Rondcom 60
  • Rotasyon doğruluğu: (0,02 + 6H/10000) µm
  • Z ekseninin doğruluğu: 0.1μm/100mm
  ACCRTECH GmbH - Produkte - Industrielle Messtechnik RONDCOM-65B

  Rondcom 65

  • Rotasyon doğruluğu: (0,01 + 4H/10000) µm
  • Z ekseninin doğruluğu: 0.1μm/100mm
  RONDCOM CREST - Rundheits- und Formmessgerät mit sehr hoher Genauigkeit

  Rondcom CREST*

  • Radyal yönde dönüş hassasiyet (0.01+3H/10000) μm
  • Eksenel yönde dönüş hassasiyeti (0.02+3R/10000) μm

  Rondcom 73

  ACCRTECH GmbH - Produkte - Industrielle Messtechnik RONDCOM_73A_NEW_frei
  • Rotasyon doğruluğu: 0.06μm
  • Z ekseninin doğruluğu: 0.9μm/200mm

  Rondcom 76

  ACCRTECH GmbH - Produkte - Industrielle Messtechnik RONDCOM_76A
  • Rotasyon doğruluğu: (0,04 + 3H/10000) µm
  • Z ekseninin doğruluğu: (0x2+8×2/1000)x
   (1+S/1000)

  Rondcom Grande

  ACCRTECH GmbH - Produkte - Industrielle Messtechnik R_GRANDE

  Düzgünlüğü

  Paralelliği

  Dikliği

  Silindirliliği

  Merkezliliği / Koaksiyelliği

  Doğrusallığı

  Yuvarlaklığı

  formen-messen kreisYuvarlaklığı ölçme

  Accretech - Industrielle Messtechnick - Formen messen - Rundheit

  Her enine kesitin çevresel çizgisi, 0,05 mm’lik bir mesafe ile 2 eş merkezli daire arasında olmalıdır.

  formen-messen parallelogrammDüzgünlüğü ölçme

  Accretech - Industrielle Messtechnick - Formen messen - Ebenenheit

  Alan, t = 0,05 mm mesafeli olmak üzere 2 paralel düzlem arasında olmalıdır.

  formen-messen doppelkreisMerkezliliği ölçme

  Accretech - Industrielle Messtechnick - Formen messen -Konzentrizität

  İç dairenin merkezi (her enine kesitte), merkezi dış dairenin merkezine konsantrik olarak ve t= 0,05 mm çapta olacak şekilde, daire şeklindeki tolerans alanının içindeki silindirin uzunluğunun üzerinde olmalıdır.

  formen-messen doppelkreisKoaksiyelliği ölçme

  Accretech - Industrielle Messtechnick - Formen messen - Koaxialtität

  Toleranslı silindirin gerçek ekseni, referans ekseni A ile oluşturulmuş t = 0,05 mm çapında bir koaksiyal silindir içinde bulunmalıdır.

  formen-messen pfeilEş merkezliği ölçme

  Accretech - Industrielle Messtechnick - Formen messen - Rundlauf

  A-B referans eksenine dik olan her kesitin çevresel çizgisi, aynı kesitte uzanan, radyal mesafesi t = 0,05 mm olan iki eş merkezli dairenin içinde bulunmalıdır.

  formen-messen pfeilEksenel boşalmayı ölçme

  Accretech - Industrielle Messtechnick - Formen messen - Planlauf

  Profil çizgisi her çapta, referans eksene dik ve paralel olan t = 0,05 mm aralığındaki iki düzlem arasında olmalıdır.

  formen-messen rechter winkeldikliği ölçme

  Accretech - Industrielle Messtechnick - Formen messen - Rechtwinklig_2

  Referans eksen. Ölçülen yüzeyi sınırlayan çap (t), 2 paralel düzlemle sınırlandırılmıştır. Referans eksenine dik olan düzlemler.

  formen-messen rechter zylindersilindirliliği ölçme

  Accretech - Industrielle Messtechnick - Formen messen - Zylindrizität

  Silindirin algılanan yüzey alanı, t = 0,05 mm’lik radyal mesafede olan iki koaksiyel silindir arasında bulunmalıdır.

  formen-messen parallelparalelliği ölçme

  Accretech - Industrielle Messtechnick - Formen messen - Parallel_2

  İki düz çizginin paralellik derecesini ölçmek için, ölçüm düzlemindeki (eksenel bölüm) tolerans bölgesi, referansa paralel olan mesafenin (t) iki doğrusuyla sınırlanır. Referans elemanı olarak zıt ana çizgi.

  formen-messen geradedoğrusallığı ölçme

  Accretech - Industrielle Messtechnick - Formen messen - Geradheit

  Silindirin ana çizgisi, t = 0,05 mm mesafe ile iki düz doğru içerisinde olmalıdır.