Eumetron gmbh – RONDCOM ı̇le referans standartlarının kalı̇brasyonunda küresel öncü

Eumetron GmbH’nin Aalen, Swabia’daki DAkkS akreditasyonlu laboratuvarı, dünya çapında rakipsiz olan son derece yüksek bir doğruluk seviyesiyle ulusal standartlara göre izlenebilir DAkkS kalibrasyonları sunmaktadır. Uzmanlar, tapa mastarları, ayar halkaları, kalibrasyon küreleri ve kalibrasyon yarım kürelerinin yanı sıra test numuneleri ve diğer referans standartları veya referans iş parçalarını kalibre etmek için özel prosedürler kullanır. Standartlar, boyutsal ölçüm sistemlerini ayarlamak, kalibre etmek, kontrol etmek ve ayarlamak için kullanılır ve bu nedenle kalite güvencesinde önemli araçlardır. Eumetron GmbH, yuvarlaklık ölçümü söz konusu olduğunda ACCRETECH’in iki RONDCOM form ölçüm cihazına güveniyor. Bunu yaparken eumetron GmbH sadece on nanometrelik ölçüm belirsizliklerine ulaşmaktadır.

Kalite güvencesi neredeyse tüm endüstriler için vazgeçilmezdir. Uzunluk ölçüm teknolojisi, çoğu imalat endüstrisinde ve bunların hizmet sağlayıcılarında kalite güvencesinin merkezinde yer almaktadır. İş parçalarının mükemmel kullanılabilirliğini, işlevini, güvenilirliğini ve dayanıklılığını sağlamak için belirtilen tolerans değerlerine uygun olarak tam boyutsal doğruluk garanti edilmelidir. Ölçüm belirsizliği dikkate alınarak toleransların test edilmesi ve bunlara uyulması, düzenli olarak kalibrasyon işlemine tabi tutulması gereken çok çeşitli uzunluk ölçüm cihazlarının kullanıldığı kalite güvencesinin görevidir. Geometrik hatalardan, termal etkilerden veya şekil ve konum sapmalarından kaynaklanan sapmalar, ölçüm hacmindeki her noktada farklı ölçüm sapmalarına neden olur. Mevcut üretimin referans iş parçalarıyla karşılaştırılmasıyla, üretim sürecindeki değişiklikler erken bir aşamada fark edilebilir.

Bu tür boyutsal ölçüm sistemleri, örneğin koordinat, form, kontur, yükseklik ve yüzey pürüzlülüğü ölçüm cihazlarının yanı sıra profil ve ölçüm projektörlerini ve ayrıca ölçüm mikroskoplarını, bilgisayar tomograflarını, lazer izleyicileri, saçak ışık projeksiyonunu ve fotogrametri sistemlerini içerir.