Karmalik iş parçalarina rağmen en yüksek hassasiyet


Pankl Aerospace Systems Europe için SURFCOM NEX 030 kontur ölçüm cihazı sayesinde karmaşık geometrilere sahip büyük yapı parçalarının konturlarını ve sertliğini ölçmek artık mümkün. Bu şekilde deliklerin ve dişlilerin toleransları korunuyor.

Pankl Aerospace Systems Europe’un yüksek güvenlik standartları için en yüksek hassasiyet esastır. Merkezi Avusturya’da bulunan şirket, havacılık sanayisi için dinamik tahrik bileşenleri üretmektedir. Üretilen bileşenler çok gelişmiş bir kalite yönetim sistemi sayesinde zorlu havacılık endüstrisinin kalite ve güvenlik kriterlerini karşılamaktadır. Pankl Aerospace kalite güvence müdürü Patrick Polleres, “Şirketimiz özel ve bireysel çözümler üzerine uzmanlaştığından, arada sırada kalite güvencesi konusunda da yeni yöntemler bulmak zorundayız”, şeklinde ifade ediyor. Bunun bir örneği Pankl Aerospace’in 2017’de tahrik mekanizması alanında aldığı tahrik milleri siparişiydi.

Karmaşık geometrileri ölçme zorluğu

Pankl Aerospace misst seine Antriebswelle mit dem Konturmessgerät SURFCOM NEX 030 von ACCRETECH

Şirket bu siparişte çok büyük ve ağır parçaları ölçmenin bir yolunu bulmak zorundaydı, çünkü geliştirilecek olan tahrik birleşenleri 1.420 mm uzunluğunda, yakl. 440 mm çapında ve 45 kg ağırlığında olup oldukça ağır sayılırdı. Bu nedenle, ölçüm parçasını ölçüm için ilgili yönlerde hareket ettirmek imkansız.
Ancak ölçüm aralıklarına erişilmesi zor olan büyük, ağır ve karmaşık parçalar nasıl test edilebilir? Normalde bu tür parçalar yüksek erişebilirlik nedeniyle koordinat ölçüm makineleri ile test edilir. Ancak bu durumda, kontur ve sertlik testinin de yapılması gerekiyordu ki bu mümkün değildi. Böylece alternatifler aradık ”diye hatırlıyor Polleres.
Karmaşık geometrik parçalar genelde ölçüm teknolojisi için bir zorluk teşkil eder. Ölçülmesi zor olan ve ölçüm teknolojisinde kapsamlı esneklik gerektiren test özelliklerine sahiptirler. Tahrik millerinin boyutu ve şekli de ölçüm noktalarına erişimi zorlaştırır. Ayrıca deliklerin ölçüm noktalarına da prensip olarak erişmek zordur. Erişimi zor olan noktaların ölçümü çoğu zaman doğru olmaz. Bu Patrick Polleres için bir seçenek değil. “Pankl Aerospace’in tahrik bileşenleri için sahip olduğu kalite standartları kalite kontrolünden ödün vermemizi imkansız hale getiriyor. ”Dolayısıyla, bu tahrik millerinin kontur ve sertliğini, doğruluktan ödün vermeden ölçmenin bir yolunu bulmak zorundaydı. “Bunun için hali hazırda standart bir çözüm bulunmadığı açıktı”, diyor Polleres emin bir şekilde.

Çözüm arayışında

Bir pazar araştırması yaptıktan sonra, şirket ACCRETECH tarafından geliştirilen bir çözüme karar verdi. “Yıllardır ACCRETECH’in kontur ölçüm cihazı ile başarılı bir şekilde çalışıyoruz, bu yüzden bu karmaşık görev için de ACCRETECH’e başvurduk”, diyor Pollores. Esasen zor olan ölçüm cihazlarını mevcut özel bir ölçüm masasında kullanılabilecek şekilde özelleştirmek ve bu karmaşık ve ağır tahrik millerini ölçebilecek hale getirmekti.
Polleres, ACCRETECH ile birlikte ölçüm cihazının, gerekli tüm alanları ölçebilmek ve en doğru ölçüm sonucunu elde etmek için karşılanması gereken tüm gereksinimleri tanımlıyor.
Ölçüm cihazının çok büyük tahrik millerine tamamen ulaşması gerektiği açıktı, çünkü ölçülecek olan parçanın hareket ettirilmesi zaten ağırlık nedeniyle mümkün değildi. Ölçülecek nesnesinin ve deliklerin büyüklüğü nedeniyle, ekstra uzun bir prob kolu ve prob ucu gerekliydi. Ayrıca dedektörün olabildiğince esnek bir şekilde hızalanması gerekiyordu.
İş parçasının tam uzunluğu boyunca X ekseni ölçümleri, boydan boya deliklerde kontur ölçümleri ve dış taraftaki Y-yönündeki dişlilerin ölçümü gerekiyordu. Tüm ölçüm birimi bu nedenle 90° dönebilmeliydi. Konturu baştan aşağı kesin doğrulukla ölçebilmek için, besleme eğilebilir olmalıydı.
Prob kolu uzunluğunun ve esnek hizalamanın mümkün olan en düşük doğruluk kaybına yol açması için, ölçüm cihazının özel şartlar altında da yüksek doğrulukta ve sağlam ölçüm sonuçları vermesi gerekir.
Gereksinimler eksiksiz olarak tanımlandıktan sonra Japonya’daki ACCRETECH üretiminde SURFCOM NEX 030 uygun şekilde dönüştürüldü ve geliştirildi.

Yüksek hassasiyette yüksek esneklik

“Bireyselleştirilmiş SURFCOM NEX 030, siparişimizi yerine getirmek için ihtiyacımız olan ölçüm cihazıdır. Böylelikle kontur olsun, sertlik olsun, karmaşık ve büyük çaplı geometrileri ölçmek mümkün oluyor”, diyor Pollers, ikna olmuş şekilde.
Kolon ve besleme ünitesi arasındaki 90 milimetrelik ara parça (Spacer), büyük millerin kaplama hattı konturlarının ölçülmesini sağlıyor. 360° dönen z sütunu birim 0°, 45° ve 90° ‘de duruyor. Prob kolu 680 mm ve prob ucu 52 mm uzunluğunda olup yeterince uzundur. 1.500 x 1.000 mm granit plaka titreşim önleyici bir sistem içerir. SURFCOM NEX 030’un patentli lineer tahriki ayrıca yüksek ölçüm ve konumlandırma hızı, ayrıca da doğru sonuçlar sağlar.

Geleceğe hazır

“ACCRETECH başından beri bizimle bir çözüm bulmak için kararlıydı,” diyor Polleres. “Gereksinimlerin tanımı ve ilgili teknik uygulama oldukça karmaşıktı. Ancak ACCRETECH’in esnekliği ve teknik olanakları sayesinde gereksinimlerimiz mükemmel bir şekilde yerine getirildi. SURFCOM NEX 030 ile tahrik millerini bir koordinat ölçüm makinesi ile %100 ölçebiliyor ve böylelikle tüm toleranslara uyum sağlayabiliyoruz.”
Pankl Aerospace, gelecekte SURFCOM NEX 030 ile birlikte yılda yaklaşık 100 parçanın kalitesini garanti edecek.

Pankl Aerospace için SURFCOM NEX 030 kontur ölçüm cihazı:

1. Oldukça sağlam ve temel bir makine

2. Titreşim önleyici sistemli granit plaka 1.500 x 1.000 mm

3. Devirme ünitesi besleme 200 mm (standart)

4. Prob kolu 680 mm

5. Prob ucu 52 mm

ACCRETECH SURFCOM NEX 030

6. Kolon ve besleme ünitesi arasındaki 90 milimetrelik Spacer (ara parça ); böylelikle büyük millerin kaplama hattı konturları dahi ölçülebilir

7. 0°, 45° ve 90° de duran 360°dönen ünite Z sütunu