e-mobilite için ölçüm teknolojisi

Elektromobilitenin geliştirilmesiyle birlikte kalite güvence gereksinimleri artmaktadır. E-otomobiller için yüzey, kontur ve form konusunda çok sıkı toleranslara uyum bir kez daha önem kazandı, çünkü bunlar doğrudan aracın gürültü oluşumuna ve verimliliğine etki etmektedir. Yüksek hassasiyete sahip ölçüm cihazları verimlilik artışına katkıda bulunabilir ve böylece rekabet avantajı sağlayabilir.

Yüksek yüzey kalitesi sayesinde menzil

Qualitätssicherung in Zeiten der E-Mobilität

Örneğin elektrikli otomobillerde, titreşimleri önlemek ve gürültü oluşumunu olabildiğince düşük tutmak için miller ve rulmanlar son derece yüksek yüzey kalitesine sahip olmalıdır. Daha ziyade gürültülü olan geleneksel içten yanmalı motorun şimdiye kadar örtbas ettiği yan gürültüler, son derece sessiz olan elektrik motorunda hemen fark edilirdi.

Akü menzilinin artırılması, e-mobilitenin en önemli hususudur. Hafif yapı, elektrikli araçların menzilini arttırır, bundan dolayı, yüksek yüzey kalitesine ve dayanıklılığa sahip küçük ve hafif parçalar daha fazla rağbet görmektedir. Örneğin Superfinish gibi gelişmiş üretim yöntemleri, yüksek hassasiyetli yüzeylerin yapılmasını mümkün kılar.

Pürüzlülük ve malzeme temas payı gibi yüzey özellikleri, elektrik motoru bileşenlerinin kalitesine etki eder. Böylece dönen elemanlardaki ve yatak halkalarındaki dalgalılık, gürültünün yan sıra sürtünme kaybına da neden olabilir. SURFCOM NEX ve SURFCOM CREST yüzey ölçüm cihazları ile yüzeyleri ±(0,8+|2H|/100) µm’lik bir hassasiyet ile ölçebilirsiniz

Sıkı form toleranslarına uyulmasıyla artan verimlilik

Elektrikli otomobilin verimliliğini artırmak için, yüzeyin yanı sıra formlarda da toleranslar gün geçtikçe küçülmektedir. Özellikle yataklar ve akslar gibi yüksek çalışma özellikleri gerektiren yapı parçalarında yuvarlaklık, düzlük veya silindiriklik gibi form sapmalarına olan gereksinim önemli ölçüde artmaktadır. Form ve konsantriklik toleranslarından sapmalar büyük ölçüde azaltıldığında ve böylece sürtünme önlendiğinde, bu durum elektrikli otomobilin menziline olumlu bir şekilde etki eder. Konsantriklik ve form toleranslarının yüksek hassasiyette ölçümü, böylece doğrudan bir rekabet avantajı sağlayabilir.

RONDCOM NEX serisi, tüm form sapmalarının en yüksek hassasiyet aralığında ölçümünü mümkün kılar. RONDCOM NEX RS form ölçüm cihazları ile, hem form hem de yüzey parametreleri ISO standardına göre aynı anda yüksek hassasiyetle ölçülebilir. (0,02+3,2H/10.000) µm’lik bir rotasyonel doğruluk ile sınıfının en yüksek rotasyonel doğruluğuna sahipsiniz. Son derece düşük gürültülü çalışan yeni geliştirilmiş hava taşıyıcı konsept sayesinde, pürüzlülükte şimdiye kadar sadece özel pürüzlülük ölçüm cihazları ile elde edilebilmiş olan yüksek hassasiyetteki ölçümler uygulanabilir. Bu sayede iki ölçüm sisteminin satın alınmasına ve ayrıca iki ölçüm sistemi arasındaki donanım değişikliğine gerek kalmaz.

Yüksek hassasiyetli yüzey ve form ölçümleri, elektromobilitede verimlilik artışına katkıda bulunur ve böylece rekabet avantajı sağlar. ACCRETECH, yüksek hassasiyeti sayesinde artan gereksinimler için ideal olan gerekli form ve yüzey ölçüm cihazlarını sunar. ACCRETECH ölçüm cihazları, son derece güvenilir, neredeyse bakım gerektirmeyen ve uzun ömürlü teknolojisi ile puan toplamaktadır. Size memnuniyetle yardımcı oluruz!