ACCRETECH_Optische_Messgeräte

Temassız, hızlı, üç boyutlu.

ACCRETECH optik yüzey ölçüm cihazları

Optik yüzey ölçüm cihazları

Daha hızlı bir şekilde daha fazla bilgiye ulaşın

Günümüzde üç boyutlu ölçülerin belirlenmesi artık birçok iş parçası için yeterli olmamaktadır. Giderek daha fazla iki veya üç boyutlu yüzey topoğrafyasının tamamının belirlenmesi istenmektedir. Optik ölçüm tekniğiyle aşırı yüksek nokta yoğunluğuna sahip nokta bulutları oluşturulmaktadır. Bu durumda elde edilebilen çözünürlük en küçük geometrileri dahi değerlendirebilmek için uygundur.

Optik ölçüm tekniği, özellikle de büyük ve geniş alanlı ölçüm aralıklarında avantajlıdır, çünkü çok daha hızlı bir ölçüm hızına olanak sağlamaktadır.

Bu sırada doğrudan bir CAD modeliyle karşılaştırarak ölçüm yapılabilmekte ve sapmalar gerçek zamanlı olarak iki boyutlu bir şekilde görüntülenebilmektedir. Bu sonuçlar üretim süreci hakkında hızlı bir şekilde fikir sahibi olma, kısa tepki süreleri ve kapalı kontrol devrelerine olanak sağlamaktadır.

Optik ölçüm tekniğinin bir diğer avantajı da iş parçalarının ve yüzeylerinin hassasiyetli temassız ölçülmesi ve bu sayede ölçüm probu tarafından bunlara hasar verilmemesidir. Bu husu özellikle de örn. hassas plastik veya boya yüzeyleri etkilemektedir.

Broşürü – Ürünlere genel bakış:
Yüzeyler, konturlar ve şekiller için ölçüm cihazları.

ACCRETECH Opt-Scope – temassız kontur ve pürüzlülük ölçümleri

Link to: Opt-Scope (3D)

3D yüzey yapıları için beyaz ışık interferometresiyle hızlı ölçümler

  • Temaslı ölçüme kıyasla büyük zaman tasarrufu
  • Dikey tarama aralığı 20 mm
  • Çözünürlük 0,01 Nm
  • Hassasiyet ±(0,1+|H/1000|) μm

daha fazla bilgi

ACCRETECH, Opt-Scope ile beyaz ışık interferometresi temelinde konturun ve pürüzlülüğün 0,01 nanometreye varan bir çözünürlükle eşit oranda ölçülebilmesine yarayan optik bir yüzey ölçüm cihazıdır.

Beyaz ışık interferometresi yöntemi, lazer ışığının aksine kısa bir bağdaşım boyuna sahip geniş bantlı ışığın girişimlerinden yararlanmaktadır. Işık demeti, bir ışık demeti bölücüsü ile iki yola ayrılır. Demetlerden biri bir referans aynadan yansır ve diğer ölçülecek probdan yansır. Dönüşte her iki demet yine birbirine girişir. Ortaya çıkan girişim görüntüsü bir kamera tarafından kaydedilir. Girişimler, referans ayna ve prob yüzeyi arasındaki boy farkının bağdaşım boyundan küçük olduğu durumlarda ortaya çıkar.

Opt-Scope’un beyaz ışık interferometresinde bu etkiden yararlanılmaktadır. Prob girişim yapan alandan geçerek dik bir şekilde ölçüm üst yapısına getirilir ve gizli hareket mesafelerinde kamera ile girişim görüntüleri kaydedilir. Her bir piksel için geçiş hareket alanı boyunca orijinal ışık demetinin otomatik ilinti fonksiyonu (girişim eğrisi) kaydedilir.

Opt-Scope ölçüm cihazı, birkaç saniyelik bir ölçüm süresinde yüzey topoğrafyasının ölçülmesini sağlar. Bu nedenle temaslı bir 3D yüzey ölçümüne göre 100 kata kadar daha hızlıdır. Ayrıca aynalar gibi son derece hassas ve yüksek oranda parlatılmış yüzeylerden örn. zımpara diskleri gibi son derece pürüzlü yüzeylere kadar bu cihazla çok iyi ölçülebilmektedir.

Ölçüm cihazının Z ölçüm aralığını 20 mm’dir. Otomasyon ve ölçüm alanının genişletilmesi için Opt-Scope CNC kumandalı bir X-Y tablasına sahiptir. Ayrıca, daha büyük alanların ölçülebilmesini sağlayan bir stitching fonksiyonuna sahiptir.