ACCTee – Yüzey ölçüm cihazları için entegre analiz yazılımı

Yeni tasarımlı yeni ölçüm yöntemi
Tüm ölçümler ve analizler tek belgede

ACCTee, hem yeni başlayanlar hem de uzmanlar tarafından kolaylıkla kullanılabilen, Windows benzeri bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Kullanım kolaylığı, ölçümden analiz sonuçlarının yazdırılmasına varıncaya kadar bir dizi fonksiyona erişim sunan, kullanıcı dostu ve sezgisel sembollerle sağlanmaktadır.

ACCTee, bir arıza olduğunda bunun giderilmesi için kendi başına arıza teşhisi fonksiyonuna sahiptir. Hatanın giderilmesi için kullanıcıya bu konuda destek olan resimli mesajlar gösterilir. Böylelikle sorunları ve arızaları kendi başınıza, servis teknisyeni çağırmadan çözebilirsiniz.

ACCTee aralarında yerleşim planı, ölçüm ayarları, analiz ayarları, ölçüm verileri ve CNC programı da bulunan tüm bilgileri tek bir belgede derleyerek veri işleme, parametre ekleme, kontrol analizi ve kontrol ölçümü işlerinin engellenmeden yapılabilmesini sağlamaktadır. Bu işler için farklı pencereler arasında gidip gelmek gerekmediği için sıradan bir yazılımla kıyaslandığında işletim verimi %40 veya üzeri bir oranda daha yüksektir. Kontrol analizi yapılmasının yanında aynı ölçümün ve analizin tekrarlanması halinde ayrıca veri havuzundaki ölçüm verilerini seçip yeni ölçümün verilerine tıklayarak en son sefere benzer ölçüm sonucunu açma olanağı da mevcuttur.

Bu fonksiyon çok verimli bir ölçüm ortamı sunmaktadır, çünkü ölçümden test sonuçlarının gösterilmesine varıncaya kadar farklı işler otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Münferit programlar teach-in yöntemiyle programlandığı için programlama bilgisi gerekli değildir. Örn. mola komutu gibi kullanılabilecek çok sayıda komut vardır. Bununla ayrıca CNC işletimi sırasında her türlü resim dosyasını görüntüleyebilir, fotoğraflar ve metin mesajları yardımıyla kullanıcıya olabildiğince iyi bir şekilde destek olmak için örn. iş parçası ayarını ve prob konfigürasyonunu kontrol edebilirsiniz.

ACCTee, standart değerlendirme yönteminin yanında %16 kuralını ve nominal değeri kullanarak münferit bir parametreyi de değerlendirebilmektedir. Buna ek olarak sorunsuz/sorunlu grafikleriyle belgenin ve buna ait ölçülen parametrelerin genel bir değerlendirmesi de görüntülenebilmektedir.

Sık kullanılan komutlar “Favoriler” başlığı altında kaydedilebilmektedir. Kolay kullanılabilmesi için komutlar yeniden sıralanabilmektedir.

ACCTee işletime hazır durumdayken her zaman kullanabileceğiniz bir yardım asistanı mevcuttur.
ACCTee destek kitapçığını ve ilgili yardım mesajını açmak için yardım simgesine basmanız yeterlidir. Bunun yerine yardım mesajı dizin veya anahtar kelime arama ile de açılabilmektedir.

ACCTee aralarında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Çekçe, Lehçe, İspanyolca, Portekizce, Japonca ve Çince bulunan birçok dilde kullanılabilmektedir.

Pürüzlülük ölçümüne ve analizine yönelik ACCTee sistemi

Bu sistem, SURFCOM NEX/CREST serisi pürüzlülük ölçüm sistemleriyle birlikte kullanılan standart yazılımdır. Yeni bir tasarım sayesinde ACCTee pürüzlülük ölçüm sistemini tamamen değiştirmiştir; ölçüm artık belge tabanlı bir şekilde yapılabilmektedir ve bu sayede geleceğe yönelik bir kullanılabilirlik ve sezgisel bir çalışma ortamı sunmaktadır. Ayarlar birçok asistanın kılavuzluğunda gerçekleştirilebildiği için ölçüm işleri hem yeni başlayanlar hem de uzmanlar tarafından kolaylıkla ve verimli bir şekilde yürütülebilmektedir.

Ölçülen verilerin çok yönlü analizi
Ölçüm verileri ACCTee’ye içe aktarıldıktan sonra bir ön izleme penceresinde görüntülenebilmektedir. Bu pencerede farklı ölçüm koşullarını (biçim kaldırma, kesme filtresi vs.) değiştirebilirsiniz. Bu da size ölçüm koşullarını en iyi hale getirebilme ve verileri her gerektiğinde analiz edebilme olanağı sunmaktadır.

Kolay kullanım
Bir asistan modu kolay anlaşılır, adım adım talimatlarla kullanıcıya ölçüm işlemini yaptırmaktadır.

Tam otomatik kumanda kullanımı kolaylaştırıyor
Sütunun yukarı ve aşağı hareketi ve prob kafasının hareketi de dahil olmak üzere ölçüm işlemleri ilgili simgelere tıklanarak otomatik olarak kaydedilebilmektedir.

ACCTee analiz ayarlarını değiştirerek pürüzlülük parametrelerini hesaplama yöntemini, filtreleri, çentik yüksekliğini, değerlendirme uzunluğunu ve daha fazlasını ayarlayabilmekte veya değiştirebilmektesiniz. Yeni ön izleme fonksiyonu sayesinde biçim kaldırma (eğim düzeltme) seçimi için en iyi biçim kaldırma ayarlanabilmektedir. Varsayılan aralıklar ve koşullar kolayca silinebilmektedir.

ACCTee AI ölçüm fonksiyonu için pürüzlülük standardında ve değerlendirme amacına uygun parametreler ve analiz ayarları belirlenebilmektedir. Buna ek olarak bir deneme ölçümü yardımıyla en iyi ölçüm ayarları belirtilebilmektedir. Sondaki görüntüleme konumları seçilerek belge üzerinde seçilen ölçüm verilerinin analiz konumları görüntülenebilmektedir.

Dedektör kalibrasyonu asistanı, hızlı çalışmakta ve sistemin her zaman iyi bir kalibrasyon durumunda olmasını sağlamaktadır. Bu asistan, kalibrasyon işlemi sırasında zaman tasarrufu sağlayarak kullanıcının kalibrasyonu olabildiğince hızlı bir şekilde yapmasına olanak sağlamaktadır. Bu da sistemin kalibrasyon rutinine kıyasla ölçüm işletiminde daha fazla zaman geçirmesi anlamına gelmektedir.

ACCTee’de kalibrasyon için istediğiniz zaman aralığını seçebilmektesiniz. Örneğin prob değişimi halinde mesaj verilmesi ayarlanmakla kalmaz, ölçüm sıklığına veya geçen gün sayısına göre kalibrasyon gerektiğinde de bir mesaj gösterilir. Bu sayede düzenli kalibrasyonla doğru, hassas ve kararlı ölçüm yapılması garanti edilmektedir.

ACCTee analiz fonksiyonuyla teknik çizimdeki sembollerin aynılarını seçebilmektesiniz. Ayrıca ölçümün derhal sorunsuz/sorunlu olarak değerlendirilebilmesi için parametre toleransları da ayarlanabilmektedir.

ACCTee, prob ucunun kontrol edilmesi için bir derinlik standardı ve bir sinus standardı kullanabilmektedir. Ölçümler için kullanıldığından dolayı probun ucu aşınmaktadır. Probun ucunun hasar görmesi de mümkündür. Bu nedenle hassas ölçümler yapılabilmesi için düzenli aralıklarla kontroller yapılması gerekmektedir. Asistanın kılavuzluğunda prob ucu hem yeni başlayanlar hem de uzmanlar tarafından çok kolay bir şekilde kontrol edilebilmektedir.

Kontur ölçümüne ve analizine yönelik ACCTee sistemi

Bu sistem, SURFCOM NEX/CREST serisi kontur ölçüm sistemleriyle birlikte kullanılan standart yazılımdır. Yeni bir tasarım sayesinde ACCTee ile kontur profillerinin ölçüm yöntemi temelden değiştirilmektedir. Geleceğe yönelik kullanılabilirlik ve sezgisel bir çalışma ortamıyla belge tabanlı ölçümler ve analizler gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede ölçümden analize varıncaya kadar tüm fonksiyonlar işlem hızını ve performansı optimize etmek için kolaylıkla seçilebilmekte ve yürütülebilmektedir.

Ölçüm verilerinin esnek analizi
Ölçüm verileri bir kez ACCTee’ye içe aktarıldıktan sonra analiz koşulları (hesaplama aralığı vs.) değiştirilebilmektedir. Ayrıca sonuç ön izleme fonksiyonuyla en iyi koşulun seçilmesi sayesinde yeniden analiz edilmesi istenildiği kadar tekrarlanabilir.

Kolay kullanım
Bir asistan modu kolay anlaşılır, adım adım talimatlarla kullanıcıya ölçüm işlemini yaptırmaktadır.

İhtiyaçlarınıza uyan fonksiyonlar
Profil analizi için gereken temel fonksiyonların kapsamlı ve kullanıcı dostu olması sayesinde farklı iş parçaları yüksek hassasiyetle hızlı ve verimli bir şekilde ölçülebilmektedir.

Tam otomatik kumanda kullanımı kolaylaştırıyor
Sütunun yukarı ve aşağı hareketi ve prob kafasının hareketi de dahil olmak üzere ölçüm işlemleri ilgili simgelere tıklanarak otomatik olarak kaydedilebilmektedir.

Birden fazla aralık girme fonksiyonu devre dışıyken serbest seçilebilen hesaplama aralığı girildiğinde hesaplama sonucu ön izlemesi ve ölçü çizgisi görüntülenerek hesaplama sonucunun önceden kontrol edilebilmesi sağlanmaktadır. Birden fazla aralık girme fonksiyonu devredeyken öge üzerindeki iş bittiğinde hesaplama sonucu görüntülenmektedir.

AI işlevini etkinleştirip belirlenen ölçüm verileri aralığını seçtiğinizde temel elemanlarının tüm noktaları, düz çizgileri ve daireleri otomatik olarak aktarılır. Bu nedenle menü/sembol bilgisi her bir durum için iptal olur; böylece işletim saati oldukça kısalır.

Önceden oluşturulmuş ögelerden biri yeniden hesaplandığında olası tüm seçenekler gösterilmektedir. İki öge seçildiğinde de örn. açı gibi olası değerlendirme seçenekleri gösterilmektedir.

Bu fonksiyon manuel olarak kaydedilen bir profil gösterdiği için örneğin delikler gibi ölçümün izlenmesinin mümkün olmadığı parçalarda ölçüm uzunluğunun, ölçümlerin başlangıç ve bitiş konumunun belirlenmesi için uygundur. Manuel olarak kaydedilen profil ölçüm ayarlarına alınarak hemen ardından ölçüm gerçekleştirilebilmektedir.

Yay düzeltmesi hesaplama

Prob dedektördeki bir dönme noktası çevresindeki bir yay hareketini tarif ederken X koordinatlarının değeri doğru bir şekilde görüntülenmektedir. Bu da mastar küre kalibrasyonu sayesinde sağlanmakta ve bu da en üst düzey ölçüm hassasiyeti garantilemektedir.

Prob ucu yarıçapının düzeltilmesi

En üst düzey ölçüm hassasiyetine ulaşmak için prob ucu yarıçapının mutlaka düzeltilmesi gerekmektedir. Referans noktası ucun yarıçapının merkezinde belirlenmekte ve dikey yönünde ucun yarı çapına uygun bir ofset düzeltmesi yapılmaktadır. (Şek. a) Prob ucu yarıçapının profili mutlak yuvarlaksa sadece R değerinin düzeltilmesi gerekmektedir. Proses hatalarından veya uç yarıçapının sadece tek tarafının aşınmasından dolayı düzeltme miktarının kendisi de başka hatalara neden olabilmektedir. ACCRETECH’in kontur sistemi prob ucunun durumunu ucun yarıçapının her 10 derecesi için bir düzeltme değeri oluşturulan tescilli bir algoritmayla denetlemektedir.

Prob kalibrasyonu, mastar küre kalibrasyon birimi ile gerçekleştirilmektedir. mastar küre ölçümü ve kademe farkı ölçümü yardımıyla düzeltmeler (prob ucu yarıçapı, yay hataları ve Z koordinatı değeri) otomatik ve manuel olarak yapılabilmektedir. Kalibrasyon, asistanın talimatları uyarınca aşağıdaki sırayla gerçekleştirilmektedir: Kalibrasyon koşulunu belirleme (referans büyüklüğü girme), kalibrasyon birimini yerleştirme, ölçüm başlangıç konumunu onaylama ve kalibrasyonu gerçekleştirme.

Prob açısının veya ölçüm uzunluğunun sınırlı olmasından dolayı birden fazla ölçüm gerektiren iş parçaları için dahi analiz yapılabilmektedir, çünkü veriler profil sentezi yardımıyla kombine edilebilmektedir.

Kenar ölçüm sırasında algılanarak ölçüm otomatik olarak sonlandırılacak şekilde ayarlanabilmektedir.

IGES/DFX gibi CAD dosyaları ve Calypso Curve koordinat ölçüm makinesinden ölçüm verilerini* içe aktarma ve kontur analizi temelinde değerlendirme olanağı vardır.

*Calypso seçenek formu verilerinden (ASCII I/O programı) çıkarılan nominal verilerdir.

ACCTee entegre analiz yazılımı
Yeni nesil ACCTee ölçüm sistemine entegre TiMS yazılımı yeni konsepti eklenmiştir.
Tüm ölçüm ve analiz verilerinin aynı belgede toplanması sayesinde bu yazılım geleceğe yönelik bir kullanım ve ölçüm ve analiz işleri için sezgisel bir çalışma ortamı sunmaktadır. Bu yeni belge tabanlı ölçüm yöntemi sayesinde tüm işlemleri tek bir belgede (ölçüm sonucu kağıdı) bulabilmektesiniz ve tüm sonuçlar ve bilgiler verilerle birlikte kaydedilebilmektedir.
Bu yeni nesil ACCTee’nin “Her şey tek belgede” ilkesine sahip entegre yazılımıdır.

Hizmetinizdeyiz

+90 53 350 37 374

Bizimle iletişime geçin