ACCTee – Zintegrowane oprogramowanie do analizy urządzeń do pomiaru powierzchni

Wszystkie pomiary i analizy w jednym dokumencie

ACCTee ma podobny do systemu Windows interfejs użytkownika, który jest łatwy w użyciu zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych użytkowników. Dobra funkcjonalność jest zapewniona dzięki przyjaznym dla użytkownika i intuicyjnym symbolom, które zapewniają dostęp do szeregu funkcji – od pomiarów po wydruk wyników analizy.

W przypadku awarii ACCTee oferuje funkcję autodiagnostyki w celu rozwiązania problemu. Wyświetlane są komunikaty ze zdjęciami, które pomagają operatorowi w rozwiązywaniu problemów. Oznacza to, że problemy i usterki mogą być rozwiązywane niezależnie, bez konieczności angażowania technika serwisowego.

ACCTee łączy w jednym dokumencie wszystkie informacje, w tym układ, parametry pomiarów, ustawienia analizy, dane pomiarowe i program CNC, dzięki czemu można bez przeszkód edytować dane, dodawać, przeprowadzać późniejszą analizę i ponowny pomiar parametrów. Ponieważ nie wymaga on przełączania pomiędzy oknami, wydajność operacyjna jest zwiększona o 40% lub więcej w porównaniu z tradycyjnym oprogramowaniem. Poza wykonaniem analizy wtórnej, przy powtarzaniu tego samego pomiaru i analizy, możliwe jest również wywołanie wyniku pomiaru, który jest podobny do ostatniego, poprzez wybranie danych pomiarowych z puli danych i kliknięcie na dane z nowego pomiaru.

Funkcja ta podnosi efektywność środowiska pomiarowego, ponieważ różne zadania – od pomiaru do wyświetlenia wyników badań – są wykonywane automatycznie. Poszczególne programy można programować za pomocą funkcji uczenia (ang. teach-in), dzięki czemu jest wymagana żadna wiedza z zakresu programowania. Dostępnych jest wiele różnych poleceń, takich jak polecenie pauzy. Może być ono używane również do wyświetlania dowolnego typu pliku obrazu podczas operacji CNC oraz do sprawdzania, na przykład ustawienia przedmiotu obrabianego i konfiguracji sondy za pomocą zdjęć i wiadomości tekstowych, w celu zapewnienia jak najlepszego wsparcia dla operatora.

Oprócz standardowych procedur oceny, ACCTee może również dokonać oceny indywidualnego parametru za pomocą reguły 16% i wartości pomiaru. Dodatkowo, okna graficzne OK/NG mogą być użyte do wyświetlenia ogólnej oceny dokumentu i odpowiednich zmierzonych parametrów.

Często używane polecenia można zapisać w „Ulubionych”. Zawartość polecenia można zmieniać w celu łatwej obsługi.

ACCTee jest dostępny w kilku językach, w tym polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, czeskim, hiszpańskim, portugalskim, japońskim i chińskim.

System ACCTee do pomiaru i analizy chropowatości

Jest to standardowe oprogramowanie w połączeniu z systemami do pomiaru chropowatości serii SURFCOM NEX/CREST. Dzięki nowej koncepcji, system pomiaru chropowatości ACCTee zmienił się całkowicie – pomiar może być teraz przeprowadzany w oparciu o dokumenty, oferując tym zaawansowaną funkcjonalność i intuicyjne środowisko pracy. Ponieważ ustawienia mogą być dostosowywane za pomocą kilku operatorów, zarówno początkujący użytkownicy jak i eksperci mogą łatwo i skutecznie wykonywać czynności pomiarowe.

Opcje analizy zmierzonych danych
Po zaimportowaniu wyników oraz parametrów pomiarowych do ACCTee można je wyświetlić w oknie podglądu. Tutaj można dostosowywać różne warunki pomiarowe (usunięcie kształtu, filtr odcinania itp.). Pozwala to zoptymalizować warunki pomiaru i analizować dane tak często, jak to konieczne.

Łatwa obsługa
Tryb asystenta prowadzi użytkownika przez pomiar za pomocą łatwych do wykonania instrukcji krok po kroku.

W pełni automatyczna konfiguracja ułatwia obsługę
Kolejne kroki pomiarowe, w tym ruch w osi Z oraz ruch głowicy sondy są automatycznie rejestrowane poprzez kliknięcie na odpowiednie ikony.

Poprzez zmianę ustawień analizy ACCTee można ustawić lub zmienić metodę obliczania parametrów chropowatości, filtrów, wysokości karbu, długości oceny i innych funkcji. Dzięki nowej funkcji podglądu można zoptymalizować usunięcia odcinka pomiarowego, w celu pominięcia go podczas analizy. Określone zakresy i parametry mogą zostać z łątwością usunięte.

W funkcji pomiaru AI ACCTee można określić parametry i warunki analizy odpowiednie dla standardu chropowatości i przeznaczenia detalu. Ponadto optymalne ustawienia pomiarowe można określić za pomocą pomiaru testowego. Wyniki poszczególnych pomiarów można zobaczyć wybierając opcje wyświetlania danych.

Asysten kalibracji detektora jest szybki i zapewnia, że system jest zawsze dobrze skalibrowany. Asystent pozwala zaoszczędzić czas kalibracji, przez co całkowity czas analizy jest krótszy. Oznacza to, że urządzenie może większą ilość pomiarów w czasie pracy.

W ACCTee można wybrać dowolny przedział czasowy do wymaganej kalibracji. W ten sposób można nie tylko ustawić komunikat o wymogu przeprowadzeniu kalibracji przy wymianie sondy, ale także wyświetlić go po określonej ilości pomiarów lub po upływie kilku dni. Gwarantuje to dokładny, precyzyjny i stabilny pomiar dzięki regularnej kalibracji.

Za pomocą funkcji analizy ACCTee można wybrać te same symbole co na rysunku technicznym. Dodatkowo można ustawić tolerancje parametrów, tak aby pomiar był natychmiast oceniany jako OK/NG.

ACCTee może używać wzorca głębokości lub wzorca sinusoidy do sprawdzania końcówki pomiarowej. Końcówka sondy ulega zużyciu podczas przeprowadzania pomiarów. Może się także zdarzyć, że końcówka ulegnie uszkodzeniu w wyniku kolizji. Należy zatem przeprowadzać regularne kontrole w celu zapewnienia dokładnych pomiarów. Za pomocą asystenta zarówno osoby początkujące, jak i eksperci mogą w łatwy sposób dokonać sprawdzenia końcówki sondy.

System ACCTee do pomiaru i analizy konturu

Jest to standardowe oprogramowanie w połączeniu z systemami do pomiaru konturu serii SURFCOM NEX/CREST. Dzięki nowej koncepcji, ACCTee zmienia od podstaw metodologię pomiaru profili konturowych. Pomiary i analizy oparte na dokumentach, z zaawansowaną funkcjonalnością i intuicyjnym środowiskiem pracy. Wszystkie funkcje – od tworzenia procedury pomiarowej do analizy wyników – służące optymalizacji wydajności są łatwe do wybrania i wdrożenia.

Elastyczna analiza danych pomiarowych
Po zaimportowaniu danych pomiarowych do ACCTee można zmienić warunki analizy (zakres obliczeń itp.). Ponadto, poprzez wybór optymalnych warunków za pomocą funkcji podglądu wyniku, możliwe jest powtarzanie analizy tak często, jak to konieczne.

Łatwa obsługa
Tryb asystenta prowadzi użytkownika krok po kroku przez pomiar za pomocą łatwych do wykonania instrukcji.

Funkcje dostosowane do potrzeb użytkownika
Kompleksowe, przyjazne dla użytkownika funkcje podstawowe wymagane do analizy profili umożliwiają szybki i efektywny pomiar różnych elementów z zachowaniem wysokiej precyzji.

W pełni automatyczna konfiguracja ułatwia obsługę
Procedury pomiarowe, w tym ruch w osi Z oraz ruch głowicy sondy są automatycznie rejestrowane poprzez kliknięcie na odpowiednie ikony.

Jeżeli funkcja wprowadzania wielu zakresów jest wyłączona, to przy wprowadzaniu dowolnie wybranego zakresu obliczeń wyświetlany jest podgląd wyniku obliczeń oraz linii wymiarowania, dzięki czemu można wcześniej sprawdzić wynik obliczeń. Jeżeli funkcja wprowadzania wielu zakresów jest aktywna, wynik obliczeń jest wyświetlany po zakończeniu pracy nad detalem.

Punkty, linie i okręgi podstawowych elementów są automatycznie pobierane po włączeniu funkcji AI i wybraniu określonego zakresu danych pomiarowych. Eliminuje to konieczność określania menu/ikony w każdym indywidualnym przypadku, co z kolei znacznie skraca czas pracy.

Jeśli jeden z już utworzonych elementów zostanie ponownie zmierzony, wyświetlone zostaną wszystkie możliwe opcje analizy. Ponadto, po wybraniu dwóch elementów, wyświetlane są możliwe opcje oceny, takie jak kąt.

Ponieważ funkcja ta wyświetla ręcznie zapisany profil, jest ona odpowiednia do określania długości pomiaru, pozycji początkowej i końcowej, na przykład przy pomiarach na detalu, gdzie nie jest możliwa wizualna kontrola pomiaru, np. w otworach. Ręcznie zapisany profil może zostać przeniesiony do ustawień pomiarowych, co pozwala na wykonanie pomiaru bezpośrednio po nim.

Obliczanie korekcji łuku

Podczas gdy sonda opisuje ruch po łuku wokół punktu obrotu w detektorze, wyświetlana jest prawidłowa wartość współrzędnej X. Zapewnia to kalibracja za pomocą kuli master, która gwarantuje największą dokładność pomiaru.

Korekta promienia końcówki pomiarowej

Korekta promienia końcówki pomiarowej sondy jest również niezbędna do uzyskania maksymalnej dokładności pomiaru. Punkt odniesienia jest mierzony w środku promienia końcówki i dokonywana jest korekta przesunięcia w kierunku wzorca – odpowiadająca promieniowi końcówki. (rys. A) Jeśli profil promienia końcówki sondy jest idealnie okrągły, należy skorygować tylko wartość R. Jednak z powodu błędów obróbki lub jednostronnego zużycia promienia końcówki, mogą wystąpić również inne błędy związane z samą wielkością korekty. Konturograf ACCRETECH monitoruje stan końcówki pomiarowej za pomocą autorskiego algorytmu, określając wartość korekcji co 10 stopni promienia końcówki.

Kalibracja sondy jest wykonywana za pomocą jednostki kalibrującej z kulą master. Dzięki pomiarowi za pomocą kuli master i pomiarowi różnicy kroków, korekty (promień końcówki sondy i błąd łuku, jak również wartość współrzędnych Z) mogą być wykonywane automatycznie i ręcznie. Kalibrację przeprowadza się zgodnie z instrukcjami asystenta w następującej kolejności: Ustalenie warunków kalibracji (wprowadzenie wartości referencyjnej), umieszczenie jednostki kalibrującej, potwierdzenie pozycji początkowej pomiaru i wykonanie kalibracji.

Nawet w przypadku części, które wymagają wielokrotnych pomiarów ze względu na ograniczenia kąta sondy lub długości pomiaru, analiza może być przeprowadzona poprzez połączenie danych przy użyciu syntezy profili.

Ustawienia można dokonać w taki sposób, aby krawędź została wykryta podczas pomiaru, a pomiar mógł zostać automatycznie zakończony.

Możliwe jest importowanie plików CAD takich jak IGES/DFX oraz danych pomiarowych* z współrzędnościowej maszyny pomiarowej, Calypso Curve, oraz przeprowadzenie oceny na podstawie analizy konturów.

*Dane docelowe generowane przez dane formularzy opcjonalnych Calypso (program I/O ASCII).

Zintegrowane oprogramowanie analityczne ACCTee
System pomiarowy następnej generacji ACCTee został rozszerzony o nową koncepcję zintegrowanego oprogramowania TiMS.
Ponieważ wszystkie dane pomiarowe i analityczne trafiają do tego samego dokumentu, oprogramowanie oferuje zaawansowaną funkcjonalność i intuicyjne środowisko pracy dla wykonywania pomiarów i analiz. Dzięki tej nowej metodologii pomiarowej opartej na dokumencie, wszystkie procesy są dostępne w jednym dokumencie (arkuszu wyników pomiaru), a wszystkie wyniki i informacje mogą być zapisywane razem z danymi.
Jest to następna generacja zintegrowanego oprogramowania ACCTee typu „wszystko w jednym dokumencie”.