ACCTee – Zintegrowane oprogramowanie analityczne dla przyrządów do pomiaru kształtu

Nowa technologia pomiaru z nową koncepcją
Wszystkie pomiary i analizy w jednym dokumencie

ACCTee ma podobny interfejs użytkownika do systemu Windows, który jest łatwy w użyciu zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych użytkowników. Dobra funkcjonalność jest zapewniona dzięki przyjaznym dla użytkownika i intuicyjnym symbolom, które zapewniają dostęp do szeregu funkcji – od tworzenia procedur pomiarowych po wydruk wyników analizy.

Wyświetlany jest tutaj tryb Easy, który jest odpowiedni do obsługi ręcznej i dla początkujących. Liczni asystenci wspomagają operatora w przyjaznym rozpoczęciu użytkowania. Operator najpierw wybiera dany element do pomiaru, a następnie zmienia ustawienia pomiaru zgodnie z instrukcjami odpowiednich asystentów.
Jeśli nie ma potrzeby dokonywania zmian w ustawieniach, można po prostu nacisnąć przycisk do pomiaru danego elementu, aby wykonać pomiar.
Dostępny jest również tryb Eksperta, który jest odpowiedni dla programowania CNC i obsługi przez ekspertów, ponieważ tryb ten pozwala na tworzenie programów CNC offline. W trybie eksperta można utworzyć program CNC, nie powodując ruchu maszyny pomiarowej.
W przypadku kalibracji detektora, czułość może być zmierzona poprzez wybór różnych wzorców kalibracji, np. wzorców końcowych lub wzorca walcowego ze ścięciem. Następnie określany jest stan detektora (wprowadzenie zmiennej referencyjnej), potwierdzana jest metoda instalacji dla jednostki kalibrującej oraz pozycja początkowa pomiaru, a następnie przeprowadzana jest kalibracja. Ta seria procedur jest przeprowadzana pod nadzorem asystenta, który zapewnia, że system jest zawsze w dobrym stanie kalibracji. Asystent pozwala zaoszczędzić czas kalibracji, przez co całkowity czas analizy jest krótszy. Oznacza to, że urządzenie może większą ilość pomiarów w czasie pracy.


ACCTee jest przeznaczony do stosowania nie tylko jako oprogramowanie do obsługi przyrządów do pomiaru kształtu, ale także jako przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do analizy offline. W ten sposób dane pomiarowe mogą zostać przesłane do zewnętrznej stacji roboczej w celu utworzenia końcowego raportu pomiarowego. Oczywiście w każdej chwili możliwa jest również zmiana już dokonanych ustawień pomiarowych. Wykorzystanie offline pozwala na jednoczesne generowanie kilku raportów pomiarowych bez konieczności blokowania maszyny pomiarowej.

Poprzez zmianę ustawień analizy ACCTee można zmienić różne charakterystyki, takie jak centrowanie lub filtrowanie. Zmodyfikowane wyniki testów są wyświetlane w oknie podglądu. Funkcja ta oferuje również możliwość filtrowania konturów zakłócających analize, co pozwala na szybkie i łatwe wygenerowanie bezbłędnego raportu pomiarowego.

Funkcja ta automatycznie wykrywa obie krawędzie detalu i ustawia długość pomiarową tak, aby można było wykonać prawidłowy pomiar prostopadły od jednej krawędzi elementu do drugiej.
Powierzchnia koła zębowego jest automatycznie wykrywana, a okrągłość oceniana wyłącznie na podstawie zadanych parametrów. Oznacza to, że personel obsługujący nie musi już określać konturów zakłócających.

W przypadku awarii ACCTee oferuje funkcję autodiagnostyki w celu rozwiązania problemu. Wyświetlane są komunikaty ze zdjęciami, które pomagają operatorowi w rozwiązywaniu problemów. Oznacza to, że problemy i usterki mogą być rozwiązywane niezależnie, bez konieczności angażowania technika serwisowego.

ACCTee jest dostępny w kilku językach, w tym polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, czeskim, hiszpańskim, portugalskim, japońskim i chińskim.

Zintegrowane oprogramowanie analityczne ACCTee
Nowa generacja oprogramowania pomiarowego ACCTee zastępuje poprzednie oprogramowanie TIMS. Ponieważ pomiary i analizy mogą być przeprowadzane w sposób oparty na pojedynczych dokumentach, oprogramowanie oferuje wyjątkową funkcjonalność i komfortowe środowisko pracy do przeprowadzania pomiarów i analiz. Dzięki tej nowej metodologii pomiarowej opartej na dokumencie, wszystkie procesy są dostępne w jednym dokumencie (arkuszu wyników pomiaru), a wszystkie wyniki i informacje mogą być zapisywane razem z danymi.
Jest to następna generacja zintegrowanego oprogramowania ACCTee typu „wszystko w jednym dokumencie”.