Rozwiązania dla kontroli i precyzji

Wyważanie SBS

Wyważanie SBS – Rozwiązania dla kontroli i precyzji

Systemy wyważania dynamicznego do obrabiarek

Produkcja przemysłowa również stawia wysokie wymagania w stosunku do szlifierek. Niepożądane drgania ściernicy względem powierzchni detalu skutkują powstawaniem defektów wykończenia, wyglądających jak fale. Przekroczenie przez narzędzie obrotowe ważnych wartości tolerancji ma także negatywny wpływ na precyzję kształtu i wymiarów. Niewyważenie wpływa negatywnie nie tylko na jakość produktu. Oddziałuje także na trwałość łożysk maszyny. Strata energii mechanicznej prowadzi również do zwiększonego poboru mocy.

Podsumowanie skutków niewyważenia:

 • Zmniejszona jakość powierzchni (ślady obróbki)
 • Ograniczona dokładność wymiarów detalu, skutkująca wyższymi kosztami utrzymania
 • Wysokie zużycie ściernicy zwiększa wymogi w zakresie serwisu i zaopatrzenia w części
 • Zużycie wrzeciennika skutkuje przestojami maszyny i jej naprawami (kosztowne remonty)

Ponadto klienci wymagają wyższej dokładności produkowanych przez nich detali przy jednoczesnym skróceniu czasów cyklu. Dlatego ważne jest, by utrzymywać drgania ściernicy na niskim poziomie. Czujniki muszą być w stanie szybko rejestrować nieprawidłowości wirowania podczas pracy i przekazywać te dane do operatora lub zautomatyzowanej części linii produkcyjnej.

ACCRETECH oferuje umożliwiające to rozwiązania za sprawą linii produktów do wyważania SBS. Jeśli stosujesz szlifierkę w swojej produkcji, na pewno znajdziesz tu odpowiednie czujniki i komponenty procesowe.

ACCRETECH pozwala osiągnąć wymaganą normę branżową w zakresie jakości i dokładności szlifowania..

Zapoznaj się z przeglądem zakresu produktów do wyważania:

Asortyment sterowników ACCRETECH

Link to: SB-1000

System wyważania dynamicznego

 • Zwiększa jakość detalu poprzez automatyczne wyważenie z dokładnością do 0,02 mikrona
 • Większa trwałość ściernic, obciągaczy i łożysk wrzeciona
 • Oszczędność kosztów

więcej informacji

Link to: SB-2000 / SB-2000 P

System ręcznego wyważania

 • Ręczne obciąganie jednej lub dwóch płaszczyzn
 • Zakres pomiarowy od 30 do 100 000 obr./min
 • Dostępne w wersji zdejmowanej i montowanej na stałe

więcej informacji

Link to: SB-5500

Automatyczny i ręczny system wyważania

 • Zwiększa jakość detalu za pomocą automatycznego wyważenia z dokładnością do 0,02 mikrona
 • Możliwość obsługi czterech kanałów pozwala na ograniczenie kosztów poprzez jednoczesne wyważenie kilku maszyn
 • Kompatybilne z systemami komunikacji Profibus, Ethernet oraz USB 2.0

więcej informacji

Asortyment kart ACCRETECHs

Link to: Karta do ręcznego wyważania

Ręczne wyważanie w trakcie procesu do maszyn obrotowych

 • Ręczne wyważanie jednej lub dwóch płaszczyzn
 • Zakres pomiarowy od 300 do 30 000 obr./min
 • Maksymalna wydajność szlifierek

więcej informacji

Link to: Karta do automatycznego wyważania

Automatyczne wyważanie dynamiczne do obrabiarek

 • Zwiększa jakość detalu poprzez automatyczne wyważenie z dokładnością do 0,02 mikrona
 • Prędkość wyważania od 300 do 30 000 obr./min
 • Kompatybilne z wewnętrznymi i zewnętrznymi głowicami wyważającymi

więcej informacji

Link to: Karta do wyważania płynnego

Oryginalna automatyczna wyważarka do obrabiarek

 • Korekcja masy od 5 do 50 000 gcm
 • Prędkość wyważania od 300 do 30 000 obr./min
 • Funkcja wyważania wstępnego

więcej informacji

Link to: Karta do wyważania dwupłaszczyznowego

Dwupłaszczyznowe, automatyczne i ręczne

 • Automatyczny system wyważania w dwóch płaszczyznach
 • Szlifierki i obrabiarki bez kła o szerokich ściernicach
 • Frezarki oraz wrzeciona w innych maszynach wymagają korekcji w 2 płaszczyznach

więcej informacji

Asortyment głowic wyważających ACCRETECH

Link to: Zewnętrzna wyważarka

Montaż na kołnierzu zewnętrznym do szlifierek

 • Dwa ruchome ciężarki mimośrodowe
 • Zakres pomiarowy od 300 do 30 000 obr./min
 • Jasny wyświetlacz graficzny w szczelnej obudowie

więcej informacji

Link to: Wewnętrzna wyważarka

Montaż wewnątrz wrzeciona do szlifierek i obrabiarek

 • Praca w zakresie 300–13 000 obr./min
 • Zakres kompensacji wyważenia 100–7000 g*cm lub większy
 • Umieszczenie wyważarki wewnątrz wrzeciona

więcej informacji

Link to: Hydrokompensator

Oryginalna automatyczna wyważarka do obrabiarek

 • Wydajność korekcji masy niewyważenia od 5 do 50 000 g*cm
 • Dostępne w wykonaniu otwartym lub zamkniętym
 • Obliczanie wyważenia wstępnego

więcej informacji

Założenia systemu wyważarki

System działa na zasadzie kompensacji masy niewyważenia ściernicy. Głowica wyważająca zawiera dwa ruchome ciężarki mimośrodowe, poruszane przez silniki elektryczne za pomocą precyzyjnego układu przekładni. Możliwość zmiany położenia ciężarków w celu skorygowania niewyważenia na ściernicy.

Ręczne wyważanie obejmuje jednostkę sterowania, czujnik drgań oraz czujnik prędkości obrotowej. Ręczne wyważanie pozwala operatorowi na wyrównanie ściernicy przed pracą poprzez dopasowanie położenia lub kąta rozstawienia ciężarków. Obejmujące jednostkę sterującą, czujnik drgań oraz czujnik prędkości obrotowej, rozwiązanie ręcznego wyważania SBS pozwala na detekcję i pomiar niewyważenia, obliczenie kompensacji wymaganej do usunięcia niewyważenia oraz wskazuje operatorowi miejsce umieszczenia ciężarków. Takie rozwiązanie stanowi tańszą alternatywę dla dedykowanych wyważarek do obrabiarek.

Automatyczne wyważanie jest eleganckie w swej prostocie: panel sterujący, czujnik drgań, adapter montowany na wrzecionie oraz głowica wyważająca, zewnętrzna (typ kołnierzowy) lub wewnętrzna (typ wrzecionowy) umieszczana na wrzecionie.

Automatyczne wyważanie umożliwia operatorowi wykonanie właściwego wyważania poprzez naciśnięcie przycisku. Rozwiązanie automatycznego wyważania SBS obejmuje jednostkę sterującą, na przykład SB-5500, czujnik drgań SBS, adapter montowany na wrzecionie SBS oraz wyważarkę SBS (w konfiguracji zewnętrznej lub wewnętrznej). Po aktywowaniu, czujnik zamocowany na szlifierce mierzy niewyważenie i przekazuje sygnał do jednostki sterującej. Ta automatycznie określa pozycje umieszczenia ciężarków wewnątrz wyważarki, aby zapewnić samoczynną i dynamiczną eliminację drgań maszyny.

Zalety zastosowania automatycznej wyważarki SBS w obrabiarce:

 • Mniejsze drgania wrzeciona oznaczają wydłużenie trwałości wrzeciona i jego łożysk
 • Ograniczenie śladów obróbki, przypaleń, owalności itp.
 • Poprawa wykończenia powierzchni
 • Poprawa okrągłości detalu
 • Poprawa powtarzalności produkcji
 • Zwiększona trwałość ściernicy i obciągacza
 • Wyważanie ściernicy w ciągu kilku sekund – zwiększona produktywność maszyny
 • Eliminacja czasu „offline” poświęconego na ręczne wyważenie, na przykład przy użyciu „krawędzi noża”
 • Ograniczenie ilości odpadów i konieczności ponawiania obróbki
 • System do pomiaru w trakcie procesu stale monitoruje drgania maszyny i pozwala na wykonanie podstawowej konserwacji zapobiegawczej