Řešení pro kontrolu a přesnost

Vyvažování SBS

Vyvažování SBS – Řešení pro kontrolu a přesnost

Dynamické vyvažovací systémy pro obráběcí stroje

Průmyslová výroba klade vysoké nároky i na brusky. Nežádoucí vibrace brusného kotouče ve vztahu k povrchu obrobku vedou k povrchovým vadám, ploškování.atd… Když rotační nástroj překročí důležité hodnoty tolerance, trpí tím přesnost tvaru a rozměrů. Nesprávné vyvážení má negativní dopad nejen na kvalitu výrobku., Může také ovlivnit životnost ložisek stroje. Ztráta mechanické energie také vede ke zvýšené spotřebě energie.

Souhrnné důsledky nesprávného vyvážení:

 • Snížená kvalita povrchu (odskakování)
 • Snížená rozměrová přesnost obrobku, což má za následek zvýšené náklady na údržbu
 • Vysoké opotřebení brusného kotouče zvyšuje nároky na servis a náhradní díly
 • Opotřebení vřeteníku vede k prostojům a nutnosti oprav strojů (drahé revize

Zákazníci požadují vyšší přesnost vyráběných obrobků při současném zkracování doby cyklů. Je proto důležité udržovat vibrace brusného kotouče na nízké úrovni. V provozu musí být senzory schopny rychle detekovat odchylky v otáčení a předávat tyto informace obsluze nebo automatizovaně jiným výrobním komponentám stroje.

Společnost ACCRETECH nabízí pro tento účel řešení prostřednictvím produktové řady SBS pro vyvažování. Pokud ve své výrobě používáte brusky, najdete zde příslušné senzory a součásti pro výrobní linky.

Společnost ACCRETECH je vaším partnerem k dosažení požadovaného průmyslového standardu z hlediska kvality a přesnosti broušení..

Zde uvádíme přehled sortimentu našich produktů pro vyvažování:

Produktová řada řídících jednotek společnosti ACCRETECH

Link to: SB-1000

Dynamický vyvažovací systém

 • Zvyšuje kvalitu obrobku automatickým vyvažováním s přesností 0,02 mikronu.
 • Delší životnost brusných kotoučů, orovnávacích kotoučů a ložisek vřetena
 • Nákladově efektivní

další informace

Link to: SB-2000 / SB-2000 P

Ruční vyvažovací systém

 • Ruční vyvažování v jedné nebo ve dvou rovinách
 • Rozsah měření od 30 do 100 000 ot/min
 • Dodává se ve vyjímatelné a trvale nainstalované verzi.

další informace

Link to: SB-5500

Automatický a ruční vyvažovací systém

 • Zvyšuje kvalitu obrobku díky automatickému vyvažování až do hodnoty 0,02 mikronu.
 • Čtyřkanálová konstrukce snižuje náklady tím, že umožňuje vyvažování více strojů.
 • Kompatibilní s komunikačními protokoly Profibus, Ethernet a USB 2.0

další informace

Produktová řada vkládanách karet společnosti ACCRETECH

Link to: Karty pro ruční vyvažování

Ruční vyvažování pro rotační stroje během výroby

 • Ruční vyvažování v jedné nebo ve dvou rovinách
 • Rozsah měření 300 až 30 000 ot/min
 • Maximální účinnost brusky

další informace

Link to: Karta pro automatické vyvažování

Automatické dynamické vyvažování pro obráběcí stroje

 • Zlepšuje kvalitu dílů automatickým vyvažováním až do hodnoty 0,02 mikronu.
 • Rychlost vyvažování 300 až 30 000 ot/min
 • Kompatibilní s interními a externími vyvažovacími hlavami

další informace

Link to: Karta pro hydraulické vyvažování

Originální automatický vyvažovač pro obráběcí stroje

 • Hromadná korekce od 5 do 50 000 g/cm
 • Rychlost vyvažování 300 až 30 000 ot/min
 • Funkce předběžného vyvážení

další informace

Link to: Vyvažovací karta pro dvě roviny

Automatické a ruční vyvažování ve dvou rovinách

 • Automatický vyvažovací systém pro dvě roviny
 • Bezhroté a zubové brusky se širokými kotouči
 • Frézovací a jiná vřetena vyžadující korekci ve 2 rovinách

další informace

Produktová řada společnosti ACCRETECH pro vyvažovací hlavy

Link to: Externí vyvažovač

Externí příruba montovaná pro brusky

 • Dvě pohyblivá excentrická závaží
 • Rozsah měření 300 až 30 000 ot/min
 • Jasněm čitelný grafický displej v uzavřeném pouzdře

další informace

Link to: Interní vyvažovač

Vnitřní montáž do vřetena pro brusky a obráběcí stroje

 • Provoz od 300 do 13 000 ot/min
 • Rozsah kompenzace vyvážení 100 až 7 000 g•cm nebo větší
 • Umístění vyvažovače uvnitř vřetena

další informace

Link to: Hydrokompenzátor

Originální automatický vyvažovač pro obráběcí stroje

 • Kapacita pro hmotnostní korekci odchylek se pohybuje od 5 do 50 000 g•cm.
 • Dodává se v otevřeném nebo uzavřeném provedení.
 • Výpočet předběžného vyvážení

další informace

Princip systému vyvažování

Systém pracuje na principu hmotnostní kompenzace nevyváženosti kotouče. Vyvažovací hlava obsahuje dvě pohyblivá excentrická závaží poháněná elektromotory prostřednictvím přesného ozubeného převodu. Tato závaží lze přemisťovat a vyrovnávat tak nevyváženost brusného kotouče.

Ruční vyvažování zahrnuje jednotku ručního vyvažování, senzor vibrací a snímač otáček. Ruční vyvažování umožňuje obsluze vyvážit kotouč před uvedením do provozu nastavením pevné polohy nebo využitím úhlových závaží. Řešení pro ruční vyvažování SBS sestávající z počítačové řídicí jednotky, senzoru vibrací a senzoru otáček detekuje a měří nerovnováhu, vypočítá kompenzaci potřebnou k odstranění nerovnováhy a navede obsluhu k ručnímu umístění vyvažovacích závaží do vypočítaných poloh. Toto řešení představuje méně nákladnou alternativu vyvažování nástrojů obráběcích strojů.

Automatické vyvažování je elegantně jednoduché: ovládací panel počítače, senzor vibrací, adaptér namontovaný na vřetenu a externí (typ s přírubou) nebo interní (typ s vřetenem) vyvažovací hlava.

Automatické vyvažování umožňuje obsluze zajistit správné vyvážení pouhým stisknutím tlačítka. Řešení automatického vyvažování SBS tvoří počítačová řídicí jednotka, jako je SB-5500, senzor vibrací SBS, adaptér SBS namontovaný na vřetenu a vyvažovač SBS (v externí nebo interní konfiguraci). Po aktivaci senzor připojený k brusce měří nevyváženost a přenáší tento signál do řídicí jednotky, která automaticky upravuje polohu protizávaží uvnitř vyvažovače, aby automaticky a dynamicky eliminovala vibrace stroje.

Výhody automatického vyvažovače SBS pro váš obráběcí stroj:

 • Menší vibrace vřetena, což znamená prodlouženou životnost vřetena a ložisek.
 • Omezení odskakování, pálení materiálu, ovality atd.
 • Vylepšená povrchová úprava
 • Vylepšená kruhovitost
 • Vyšší opakovatelnost výroby součástí
 • Prodloužená životnost kotouče a orovnávače
 • Vyvážení kotoučů během několika sekund – vyšší produktivita stroje
 • Eliminace časově náročných „off-line“ technik ručního vyvažování, jako je použití „ostří nože“
 • Snížení zmetkovitosti a nutnosti přepracování
 • Systém při práci neustále monitoruje vibrace stroje a lze ho využít k základní preventivní údržbě.