Prohlášení o ochraně údajů

 1. Předmět tohoto prohlášení o ochraně údajů

Děkujeme za váš zájem o naše webové stránky a naše nabídky na těchto webových stránkách.

Ochrana vašich osobních údajů (dále jen „údaje“) je pro nás velmi důležitá. V následujícím textu bychom vás chtěli podrobně informovat o tom, jaké údaje jsou shromažďovány při vaší návštěvě našich webových stránek a využití naší nabídky na těchto stránkách, o tom, jak tyto údaje dále zpracováváme nebo používáme, a rovněž o tom, jaká doprovodná ochranná opatření jsme učinili z technického a organizačního hlediska.

 1. Jméno a adresa osoby odpovědné za zpracování a poskytovatele služeb

Odpovědným ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) a současně poskytovatelem služeb ve smyslu zákona o elektronických médiích (TMG) je společnost ACCRETECH (Europe) GmbH, Landsbergerstr. 396, 81241 München, viz k tomu naši tiráž.

Veškeré dotazy nebo komentáře k tomuto prohlášení o ochraně údajů, nebo k ochraně údajů obecně, směřujte na některou z následujících kontaktních adres:

Telefon: +49 (0)89 250064-200
Fax: +49 (0) 89 250064-210
E-mailem: dataprotection@accretech.eu

Kontaktní údaje našeho externího inspektora ochrany údajů:

ACCRETECH (Europe) GmbH C/O ER Secure GmbH
In der Knackenau 4
82031 Grünwald
E-mail: dataprotection@accretech.eu

 1. Shromažďování a používání vašich údajů

Rozsah, typ shromažďování a používání vašich údajů se liší v závislosti na tom, zda navštěvujete náš web pouze za účelem získání informací, nebo zda používáte náš kontaktní formulář a poskytujete přitom o sobě údaje:

a) Informační využití

Pro čistě informační použití našich webových stránek obecně není nutné, abyste poskytovali osobní údaje.

V tomto případě shromažďujeme a používáme pouze takové vaše údaje, které nám váš internetový prohlížeč automaticky předává, například:
– datum a čas přístupu na některou z našich webových stránek
– typ vašeho prohlížeče
– nastavení prohlížeče
– použitý operační systém
– stránka, kterou jste naposledy navštívili
– množství přenesených dat a stav přístupu (přenesený soubor, soubor nenalezen atd.)
– doby načítání našich webových stránek a také
– vaše IP adresa.

Během informační návštěvy zpracováváme tyto údaje výhradně v neosobní podobě. To se provádí proto, abychom vám umožnili používat internetové stránky, na které jste vstoupili, a abychom mohli kontrolovat, zda se vám naše webové stránky zobrazují optimálně. Zpracování probíhá na právním základě podle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f) GDPR a v našem zájmu, abychom vám mohli naše webové stránky zobrazovat spolehlivě a pokud možno bez problémů.

IP adresu uchováváme pouze po dobu vaší návštěvy, osobní vyhodnocení neprobíhá, pouze se provádí statistické vyhodnocení používání webových stránek, jak je popsáno v tomto prohlášení o ochraně údajů níže. Ostatní údaje, které vyplývají z informačního použití, uchováváme po dobu 14 měsíců.

b) Použití kontaktního formuláře

Pokud nás chcete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeného na našich webových stránkách, získáme od vás následující údaje:

– Oslovení
– Příjmení
– Jméno
– E-mailovou adresu
– Země
– Firma
– Vaše zprávu pro nás (nepovinné)
– Výběr podnikatelského sektoru (polovodiče/ průmyslová měřicí technika/ jiné) o nějž se zajímáte.
– Jak vás můžeme nejlépe kontaktovat: e-mailem nebo zavoláním zpět (volitelně)
– Telefonní číslo

Abychom mohli reagovat na vaši žádost, použijeme pro navázání kontaktu vaši e-mailovou adresu a případně vaše telefonní číslo a vaše údaje. Pokud jste si nevybrali možnost přímého navázání kontaktu, odpovíme vám e-mailem.

Výběr podnikatelského sektoru o nějž se zajímáte slouží k automatickému internímu přeposlání vašeho požadavku odpovědné osobě.

Vaši zprávu nám a případně zemi, kterou jste uvedli, použijeme ke zpracování vaší žádosti a k tomu, abychom vám odpověděli konkrétními informacemi pro vaši zemi.

Oslovení a vaše jméno používáme také k tomu, abychom vás v reakci osobně oslovili.

Pokud se váš požadavek týká stávajícího smluvního vztahu s vámi nebo máte zájem uzavřít smlouvu, např. o koupi některého z našich produktů, zpracování údajů probíhá na právním základě čl. 6 odst. 1 S. 1 b) GDPR.

Jinak zpracování údajů probíhá na právním základě podle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f) GDPR a v našem zájmu, aby vám naše příslušné interní oddělení poskytlo relevantní informace k vaší žádosti.

Údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře a komunikaci k zodpovězení vašeho požadavku obvykle uchováváme po dobu 90 dnů.

Pokud si přejete, můžete v rámci vaší žádosti o kontakt také vyjádřit souhlas se zasíláním našeho zpravodaje a kontaktováním našimi prodejními partnery. V tomto případě zpracováváme také údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře pro tyto účely a v souladu s vaším souhlasem. Další informace o tomto zpracování údajů naleznete v níže uvedené části Souhlas se zasíláním našeho zpravodaje a navázáním kontaktu s našimi prodejními partnery.

K poskytnutí kontaktního formuláře používáme marketingový nástroj Pardot od poskytovatele služeb salesforce.com (salesforce.com, Inc., 415 Mission St., San Francisco, CA 94105, USA), který zpracovává údaje poskytnuté v rámci kontaktního formuláře přísně v souladu s našimi předpisy.

Abychom zajistili adekvátní úroveň ochrany údajů při přenosu vašich údajů do třetí země, dohodli jsme se společností Salesforce.com standardní doložky o ochraně údajů, které k tomuto účelu vydala evropská komise.

Jako další záruku zajištění adekvátní úrovně ochrany údajů má Salesforce.com takzvané závazné interní předpisy o ochraně údajů ve smyslu článku 47 GDPR.

Na požádání od nás můžete obdržet kopii těchto standardních doložek o ochraně údajů nebo závazných interních předpisů o ochraně údajů. Za tímto účelem použijte výše uvedené kontaktní údaje.

c) Žádost o speciální dokumenty (např. příručky, bílé knihy, katalogy produktů nebo plakáty k měření)

Pokud vás některý z našich odborných dokumentů zaujal, můžete o něj požádat na našich webových stránkách. Přitom od vás získáme následující údaje:

 • Oslovení
 • Jméno
 • Příjmení
 • E-mail
 • příp. název společnosti
 • příp. adresu (pro zaslání poštou)
 • příp. telefonní číslo
 • příp. pozici ve společnosti
 • Požadovaný technický dokument

Tyto údaje použijeme k zaslání požadovaného technického dokumentu nebo plakátu o měření e-mailem nebo poštou. Vaše údaje budou také použity s vaším souhlasem pro registraci k odběru našeho zpravodaje a k reklamnímu využití našimi prodejními partnery, viz samostatná vysvětlení v odstavci Souhlas se zasíláním našeho zpravodaje a kontaktováním našimi prodejními partnery. Tento souhlas můžete kdykoli zrušit s účinností do budoucna.

Zpracování údajů pro zaslání požadovaného technického dokumentu probíhá na právním základě čl. 6 odst. 1 S. 1 b) GDPR (plnění smlouvy).

Zpracování údajů pro zasílání našeho zpravodaje a použití reklamy našimi prodejními partnery probíhá na právním základě čl. 6 odst. 1 S. 1 a) GDPR v souvislosti se souhlasem, který jste udělili.

d) Souhlas se zasíláním našeho zpravodaje a kontaktování našimi prodejními partnery

Pokud nám dáte souhlas se zasíláním našeho zpravodaje a budete kontaktováni našimi prodejními partnery, použijeme údaje, které jsme o vás uložili, jak je popsáno níže. Svůj souhlas můžete kdykoli zrušit s účinností do budoucna.

Registrace k odběru zpravodaje

Pokud se přihlásíte k odběru našeho zpravodaje, budeme vám pravidelně e-mailem zasílat informace z oblasti výroby polovodičů a průmyslové metrologie a také aktuální nabídky našich produktů z těchto oblastí.

Pro vaši registraci k odběru našeho zpravodaje shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

 • Oslovení
 • Jméno (nepovinné)
 • Příjmení
 • E-mail
 • Jméno společnosti

Vaše zájmy na základě používání našich webových stránek, žádosti o odborné dokumenty, jako je průvodce nebo bílý papír atd.

Pro účely poskytnutí naší nabídky zpravodaje používáme marketingový nástroj Pardot od poskytovatele služeb salesforce.com (salesforce.com, Inc., 415 Mission St., San Francisco, CA 94105, USA), který data generovaná v kontextu zpravodaje zpracovává přísně v souladu s našimi předpisy.

Abychom zajistili adekvátní úroveň ochrany údajů při přenosu vašich údajů do třetí země, dohodli jsme se společností Salesforce.com standardní doložky o ochraně údajů, které k tomuto účelu vydala evropská komise.

Jako další záruku zajištění adekvátní úrovně ochrany údajů má Salesforce.com takzvané závazné interní předpisy o ochraně údajů ve smyslu článku 47 GDPR.

Na požádání od nás můžete obdržet kopii těchto standardních doložek o ochraně údajů nebo závazných interních předpisů o ochraně údajů. Za tímto účelem použijte výše uvedené kontaktní údaje.

Zpracování probíhá na právním základě čl. 6 odst. 1 a) GDPR v souvislosti s vaším souhlasem se zasíláním zpravodaje. Tento souhlas můžete kdykoli zrušit s účinností do budoucna.

Údaje získané při vaší přihlášce k odběru zpravodaje ukládáme a používáme, dokud odběr zpravodaje neodhlásíte. Pokud není uvedená e-mailová adresa po delší dobu dostupná, vymažeme vaše údaje i bez výslovného odhlášení.

Potvrzení registrace a ověření vaší e-mailové adresy

Z bezpečnostních důvodů používáme k registraci do našeho e-mailového zpravodaje takzvaný postup dvojitého přihlášení: Poté, co se zaregistrujete k odběru našeho zpravodaje, obdržíte aktivační e-mail na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Teprve poté, co potvrdíte svou registraci kliknutím na jeden z odkazů v něm obsažených, obdržíte požadovaný e-mailový zpravodaj. Slouží to k tomu, abyste se k odběru zpravodaje mohli registrovat pouze vy, jako vlastník zadané e-mailové adresy. Pokud po obdržení aktivačního e-mailu svou registraci nepotvrdíte, vaše registrace k odběru zpravodaje bude z bezpečnostních důvodů automaticky smazána a vy se budete znovu zaregistrovat (to je možné kdykoli).

Analýza využití zpravodaje

Když otevřete náš zpravodaj, automaticky získáme údaje o vašem používání zpravodaje, např. otevírání a čtení e-mailů nebo kliknutí na odkaz v e-mailu. Tyto údaje používáme pro statistické vyhodnocení naší nabídky zpravodaje a pro přizpůsobení obsahu zpravodaje na základě potřeb.

Toto zpracování probíhá na právním základě čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f) GDPR (rovnováha zájmů) a v našem zájmu analyzovat používání našeho zpravodaje a vylepšovat naši nabídku.

Zrušení odběru zpravodaje

Pokud si již nepřejete od nás dostávat e-mailové zpravodaje, můžete odběr našeho zpravodaje kdykoli zrušit buď kliknutím na odkaz pro zrušení na konci každého e-mailu se zpravodajem, nebo zasláním e-mailu na adresu info@accretech.de.

Kontaktování našimi prodejními partnery

Se svým souhlasem nám dovolujete předat vaše údaje prodejnímu partnerovi odpovědnému za vaši zemi, aby vás mohl kontaktovat poštou, e-mailem nebo telefonem za účelem inzerce našich produktů.

Naši prodejní partneři používají údaje, které se generují při vyžádání odborných dokumentů nebo při odběru našeho zpravodaje, aby vám mohli podle potřeby poradit a informovat vás o produktech z našeho sortimentu, které jsou pro vás relevantní. Naši prodejní partneři používají vaše data výhradně k propagaci našich produktů a nepředávají je jiným společnostem.

Zpracování probíhá na právním základě čl. 6 odst. 1 a) GDPR v souvislosti s vaším souhlasem s kontaktováním našimi prodejními partnery.

e) Objednávka voucherů na veletržní vstupenky

Pokud byste si chtěli objednat poukaz na veletržní vstupenku prostřednictvím našich webových stránek, získáme a zpracujeme od vás následující údaje:

– Oslovení
– Příjmení
– Veletrh
– Společnost
– Emailová adresa
– Témata, která vás zajímají (nepovinné)
– Plánovaný den rezervace

Vaše kontaktní údaje, požadovaný veletrh a den rezervace použijeme k tomu, abychom vám mohli vystavit a zaslat voucher na návštěvu veletrhu. K tomu nezbytné zpracování údajů probíhá na právním základě čl. 6 odst. 1 S. 1 b) GDPR. Pokud neuvedete své údaje, nemůžeme vám bohužel vystavit voucher.

Pokud uvedete témata, která vás zajímají, použijeme tyto informace, abychom vám mohli na základě vašich zájmů naplánovat na veletrhu schůzku. Zpracování údajů je založeno na právním základě čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f) GDPR a v našem zájmu, abychom pro vás mohli na veletrhu naplánovat individuální termín.

Údaje zadané prostřednictvím objednávkového formuláře pro veletržní lístky a komunikaci pro zasílání vstupenek uchováváme po dobu 90 dnů.

f) Účast na webinářích

Na našem webu nabízíme webináře na specializovaná témata, do kterých se můžete zaregistrovat poskytnutím následujících údajů.

Za tímto účelem od vás získáváme a zpracováváme následující údaje:

– Oslovení
– Jméno a příjmení
– Firma
– Telefonní číslo
– E-mailová adresa
– Země
– Objednaný webinář

Vaše kontaktní údaje používáme k organizaci a pořádání webináře, zejména ke zpracování vaší registrace a k zasílání přístupových údajů k požadovanému webináři. Vaše údaje budou také použity s vaším souhlasem pro registraci k odběru našeho zpravodaje a k reklamnímu využití našimi prodejními partnery, viz samostatná vysvětlení v odstavci Souhlas se zasíláním našeho zpravodaje a kontaktováním našimi prodejními partnery. Tento souhlas můžete kdykoli zrušit s účinností do budoucna.

Náš poskytovatel technických služeb pro realizaci webinářů je LogMeIn Ireland Unlimited Company, The Reflector 10, Hanover Quay, Dublin 2, D02R573, Irland.

Společnost LogMeIn Ireland Unlimited Company využívá k poskytování svých služeb jiné poskytovatele služeb, z nichž někteří mají sídlo mimo Evropský hospodářský prostor.

Aby byla zajištěna adekvátní úroveň ochrany údajů při přenosu vašich údajů do třetí země, dohodli jsme se společnostmi skupiny LogMeIn v USA a Velké Británii standardní doložky o ochraně údajů, které byly pro tento účel vydány evropskou komisí. Na požádání od nás můžete získat kopii této smlouvy. Za tímto účelem použijte výše uvedené kontaktní údaje.

Zpracování údajů pro účast na našem webináři probíhá na právním základě čl. 6 odst. 1 S. 1 b) GDPR (plnění smlouvy).

Zpracování údajů pro zasílání našeho zpravodaje a použití reklamy našimi prodejními partnery probíhá na právním základě čl. 6 odst. 1 S. 1 a) GDPR v souvislosti se souhlasem, který jste udělili.

 1. Používání cookies

a) Jaké soubory cookie používáme?

Pro naše webové stránky používáme technologii cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou odesílány z našeho webového serveru do vašeho prohlížeče při návštěvě našich webových stránek a váš prohlížeč je uloží ve vašem počítači, tabletu nebo smartphonu pro pozdější načtení.

Na našich webových stránkách používáme následující cookies:

PHPSESSID Funkce: Tento soubor cookie se používá ke spouštění skriptů na webových stránkách a slouží jako ID relace k identifikaci jednotlivého uživatele během jediné návštěvy webové stránky („správa relace“). Obsahuje nově vytvořené identifikační číslo pro každou relaci prohlížeče a ukládá se pouze do ukončení příslušné relace prohlížeče. Cookie je takzvaný cookie první strany, který je řízen z našich webových stránek.

Funkce: Tento soubor cookie ukládá ochranu údajů a nastavení souborů cookie, které jste vybrali. Obsahuje váš výběr a zůstává uložen po dobu 1 roku. Cookie je takzvaný cookie první strany, který je řízen z našich webových stránek. Svou historii souhlasu můžete zkontrolovat pomocí tohoto odkazu:

b) Deaktivace cookies

Pomocí nastavení ve svém prohlížeči můžete sami určit, zda lze soubory cookie ukládat a načítat. Můžete například úplně deaktivovat ukládání souborů cookie ve vašem prohlížeči, omezit jej na určité webové stránky nebo nakonfigurovat svůj prohlížeč tak, aby vás automaticky upozornil, jakmile má být soubor cookie uložen, a požádal vás o zpětnou vazbu. Jednotlivé soubory cookie můžete zablokovat nebo smazat. Z technických důvodů to však může vést k tomu, že některé funkce našich webových stránek budou omezeny a nebudou fungovat v plném rozsahu.

 1. Použití Google Analytics

Je pro nás důležité, abychom svůj web navrhli co nejoptimálněji a aby byl pro naše návštěvníky atraktivní. K tomu potřebujeme vědět, jak návštěvníci na které části našeho webu reagují.

Tento web používá Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“).

Google Analytics také používá cookies, tj. textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webové stránky.

Na našich webových stránkách byla aktivována anonymizace IP, takže vaše IP adresa je technicky zkrácena takovým způsobem, že ji nelze přiřadit. K tomu dochází, jakmile jsou údaje přijaty službou Google Analytics, a ještě před jejich uložením nebo zpracováním.

Google naším jménem použije získané informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavení zpráv o aktivitě na webových stránkách a k tomu, aby nám jako provozovateli webových stránek poskytl další služby související s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. IP adresa přenesená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude přiřazena k jiným údajům společnosti Google.

Vaše chování při používání bude zaznamenáno a odesláno společnosti Google, pouze pokud jste dříve souhlasili se zpracováním údajů a používáním souborů cookie za účelem analýzy využití webových stránek.

Svůj souhlas můžete kdykoli zrušit a zabránit budoucímu shromažďování údajů v Google Analytics kliknutím na odkaz za tímto odstavcem a deaktivací zpracování dat a používání cookies za účelem analýzy využití webových stránek.

Alternativně můžete ukládání cookies zabránit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče; rádi bychom však upozornili, že v tomto případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.

Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů stažením doplňku prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem a jeho instalací: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Zásady ochrany údajů společnosti Google najdete zde: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs.

Společnost Google Ireland Limited využívá k poskytování služby Google Analytics mateřskou společnost Google LLC, která sídlí v USA (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Při používání Google Analytics mohou být proto vaše osobní údaje předávány společnostem Google v zemích mimo Evropský hospodářský prostor, ve kterých není zaručena adekvátní úroveň ochrany údajů a vaše práva podle evropských zákonů o ochraně údajů nemohou být vymáhána. Svým prohlášením o používání Google Analytics výslovně souhlasíte s takovým přenosem údajů.

Kromě toho jsme za účelem zajištění odpovídající úrovně ochrany údajů při přenosu vašich údajů do třetí země dohodli se společností Google LLC standardní doložky o ochraně údajů, které k tomuto účelu vydala evropská komise. Na požádání od nás můžete získat kopii této smlouvy. Za tímto účelem použijte výše uvedené kontaktní údaje.

Zpracování vašich údajů probíhá na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v souvislosti s vaším souhlasem se zpracováním vašich údajů za účelem analýzy používání našich webových stránek.

V souvislosti s používáním služby Google Analytics používáme na našich webových stránkách Tag Manager, službu společnosti Google.

Pomocí Tag Manageru, služby společnosti Google, spravujeme takzvané „Tagy“, které jsme integrovali na naše webové stránky. Tagy jsou malé části kódu, které lze použít k měření provozu a chování návštěvníků, k zaznamenávání dopadu online reklamy a sociálních kanálů, k používání remarketingu a cílení, a dále k testování a optimalizaci webových stránek. Při používání Tagů se ve vašem zařízení neukládají žádné údaje.

Tyto Tagy používáme výhradně v kontextu analýzy webových stránek pomocí Google Analytics, tj. abychom mohli ještě přesněji analyzovat a optimalizovat vaše používání našich webových stránek.

Zásady ochrany údajů společnosti Google naleznete zde: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs

Vaše údaje z Google Analytics budou po 14 měsících smazány.

 1. YouTube videa

Na našich webových stránkách používáme videa a doplňky z YouTube. Podle podmínek použití YouTube (stav k: 22.07.2019), službu YouTube v Evropském hospodářském prostoru a ve Švýcarsku poskytuje společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland). V jiných zemích poskytuje službu YouTube společnost YouTube LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; „YouTube“). Google Ireland Limited a YouTube LLC jsou dceřinými společnostmi společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google). Používáme takzvaný „rozšířený režim ochrany údajů“ od YouTube. To znamená, že když přistupujete k videu vloženému na našich webových stránkách, od poskytovatele služeb odpovědného za vaši oblast (YouTube LLC nebo Google Ireland Limited) se načte pouze obrázek (tzv. „miniatura“) videa a poskytovateli služeb odpovědnému za vaši oblast se předají pouze údaje uvedené v oddíle 3 a) tohoto prohlášení.

Přenos těchto údajů na YouTube však probíhá pouze v případě, že jste předtím udělili svůj souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli zrušit a zabránit přenosu dat na YouTube změnou nastavení souborů cookie prostřednictvím tohoto odkazu:

Pokud video vyvoláte kliknutím, budou další údaje předány poskytovateli služeb odpovědnému za vaši oblast a tito poskytovatelé třetích stran nastaví soubory cookie. Pokud jste přihlášeni k účtu YouTube nebo Google, lze v závislosti na vašem nastavení účtu přiřadit další údaje přímo vašemu účtu prostřednictvím zobrazení videa. Pokud si toto přiřazení ke svému profilu nepřejete, musíte se nejprve odhlásit ze svého účtu YouTube nebo Google. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování společnostmi YouTube a Google lze nalézt v prohlášení společnosti Google o ochraně údajů: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs. Zde také najdete další informace o svých právech, která se dané oblasti týkají, a o svých možnostech nastavení ochrany soukromí.

Při používání YouTube mohou být vaše osobní údaje poskytovány společnostem YouTube a Google v zemích mimo Evropský hospodářský prostor, ve kterých není zaručena adekvátní úroveň ochrany údajů a vaše práva podle evropských zákonů o ochraně údajů případně nemusí být vymahatelná. Svým prohlášením o používání YouTube výslovně souhlasíte s takovým přenosem dat.

Vaše údaje jsou zpracovávány na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v souvislosti s vaším souhlasem s používáním videí YouTube na našich webových stránkách.

 1. Fonty Google

Na našich webových stránkách používáme typy písma Google Fonts.

Podle podmínek použití Google (stav: 31.03.2020) službu Google Fonts poskytuje společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland), pokud je místo vašeho obvyklého pobytu v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku. Pokud je místo vašeho obvyklého pobytu v jiné zemi, poskytuje službu Google Fonts společnost Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Když navštívíte naši webovou stránku, společnost Google odpovědná za vaši polohu (Google LLC nebo Google Ireland Limited) obdrží informaci, že jste navštívili příslušnou stránku našeho webu. Kromě toho budou přeneseny údaje uvedené v části 3 a) tohoto prohlášení.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování společností Google lze nalézt v prohlášení společnosti Google o ochraně údajů: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs. Zde také najdete další informace o svých právech, která se dané oblasti týkají, a o svých možnostech nastavení ochrany soukromí.

Upozorňujeme, že používáním Google Fonts mohou být vaše osobní údaje předávány společnostem Google v zemích mimo Evropský hospodářský prostor, ve kterých není zaručena adekvátní úroveň ochrany údajů a vaše práva podle evropských zákonů o ochraně údajů případně nemusí být vymahatelná.

Pro uživatele ze Spojeného království jsme s Google LLC odsouhlasili standardní doložky o ochraně údajů, které k tomuto účelu vydala evropská komise, abychom zajistili adekvátní úroveň ochrany údajů při přenosu vašich údajů do třetí země. Na požádání od nás můžete získat kopii této smlouvy. Za tímto účelem použijte výše uvedené kontaktní údaje.

Vaše údaje jsou zpracovávány na právním základě podle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f) GDPR (rovnováha zájmů) a v našem zájmu, abychom mohli používat písma nabízená společností Google Fonts na našich webových stránkách.

 1. Google reCaptcha

Na našich webových stránkách používáme službu Google reCaptcha, abychom zabránili automatickým nevyžádaným zprávám prostřednictvím našich kontaktních formulářů.

Při vyvolání webové stránky Google reCaptcha na pozadí zkontroluje, zda žádost o kontakt pochází od fyzické osoby, nebo je nesprávně spuštěna strojovým a automatizovaným zpracováním. Kontrola je založena na záznamu používání našich webových stránek a hardwarových nebo softwarových informacích, jako jsou zařízení a data aplikací. Na základě těchto informací se vygeneruje hodnota, která určí, zda jsou k ověření žádosti o kontakt nutná další kontrolní opatření.

Podle podmínek použití Google (stav: 31.03.2020) službu Google reCaptcha poskytuje společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland), pokud je místo vašeho obvyklého pobytu v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku. Pokud je místo vašeho obvyklého pobytu v jiné zemi, službu Google reCaptcha poskytuje místo toho společnost Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Když navštívíte naši webovou stránku, společnost Google odpovědná za vaši polohu (Google LLC nebo Google Ireland Limited) obdrží informace o tom, že jste navštívili příslušnou stránku našeho webu, a získává údaje potřebné k provedení výše popsané kontroly. Kromě toho budou přeneseny údaje uvedené v části 3 a) tohoto prohlášení.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování společností Google lze nalézt v prohlášení společnosti Google o ochraně údajů: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs. Zde také najdete další informace o svých právech, která se dané oblasti týkají, a o svých možnostech nastavení ochrany soukromí.

Upozorňujeme, že používáním služby Google reCaptcha mohou být vaše osobní údaje předávány společnostem Google v zemích mimo Evropský hospodářský prostor, v nichž není zaručena adekvátní úroveň ochrany údajů a vaše práva podle evropských zákonů na ochranu údajů případně nemusí být vymahatelná.

Pro uživatele ze Spojeného království jsme s Google LLC odsouhlasili standardní doložky o ochraně údajů, které k tomuto účelu vydala evropská komise, abychom zajistili adekvátní úroveň ochrany údajů při přenosu vašich údajů do třetí země. Na požádání od nás můžete získat kopii této smlouvy. Za tímto účelem použijte výše uvedené kontaktní údaje.

Zpracování vašich údajů probíhá na právním základě čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f) GDPR (oprávněné zájmy) a v našem zájmu je možné zabránit zneužívání nevyžádaných zpráv prostřednictvím našich kontaktních formulářů.

 1. Využití marketingové služby Pardot

Na našich webových stránkách využíváme marketingovou službu Pardot od salesforce.com (salesforce.com, Inc., 415 Mission St., San Francisco, CA 94105, USA).

Pardot používáme ke správě našich obchodních kontaktů a k určení, které služby z naší společnosti vás zajímají. Tuto službu používáme k zaznamenávání a analýze používání našich webových stránek našimi zákazníky a zúčastněnými stranami, abychom mohli optimalizovat naše nabídky a marketingová opatření a abychom je mohli používat cíleněji.

V případě stávajícího nebo budoucího vztahu se zákazníkem také propojíme údaje, které o využití našich webových stránek a našeho zpravodaje zaznamená služba Pardot, s vaším zákaznickým profilem a takto sloučené údaje použijeme pro výše uvedené účely.

Pardot používá cookies, tj. textové soubory, které jsou uloženy ve vašem zařízení. Informace generované soubory cookie jsou přenášeny na server salesforce.com v USA a tam se uloží. Salesforce.com použije tyto informace naším jménem k vyhodnocení vašeho používání webové stránky a k optimalizaci našich služeb a nabídek pro vás.

Tracking prostřednictvím salesforce.com a nastavení cookies Pardot probíhá pouze v případě, že jste odsouhlasili použití Pardot prostřednictvím našeho cookie-banneru. Svůj souhlas můžete kdykoli zrušit a zabránit budoucímu shromažďování údajů společností Pardot kliknutím na „Nastavení ochrany údajů“ v dolní části této stránky a deaktivací zpracování údajů a používání souborů cookie pro účely personalizované reklamy.

Ukládání souborů cookie můžete také zabránit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče; rádi bychom však upozornili, že v tomto případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.

Prohlášení o ochraně údajů salesforce.com najdete zde: https://www.salesforce.com/uk/company/privacy/.

Při používání Salesforce Pardot mohou být vaše osobní údaje předány společnostem Salesforce v zemích mimo Evropský hospodářský prostor, ve kterých není zaručena adekvátní úroveň ochrany údajů a vaše práva podle evropských zákonů o ochraně údajů případně nemusí být vymahatelná. Svým prohlášením o používání Salesforce Pardot s takovým přenosem dat výslovně souhlasíte.

Kromě toho jsme za účelem zajištění adekvátní úrovně ochrany údajů při přenosu vašich údajů do třetí země souhlasili se standardními doložkami o ochraně údajů Salesforce, které k tomuto účelu vydala Evropská komise.

Jako další záruka zajištění adekvátní úrovně ochrany údajů má Salesforce také takzvané závazné interní předpisy o ochraně údajů ve smyslu čl. 47 GDPR.

Na požádání od nás můžete obdržet kopii těchto standardních doložek o ochraně údajů nebo závazných interních předpisů o ochraně údajů. Za tímto účelem použijte výše uvedené kontaktní údaje.

Zpracování vašich údajů probíhá na právním základě čl. 6 odst. 1 S. 1 a) GDPR v souvislosti s vaším souhlasem s použitím Pardot.

Vaše data generovaná v rámci služby Pardot uchováváme po dobu 2 let.

 1. Zapojení poskytovatelů služeb a přenos dat třetím stranám

Za účelem poskytování této webové stránky a pro výše uvedené účely budou vaše údaje předány poskytovatelům technických služeb, kteří nás podporují (např. webhosting a podpora), a prodejním partnerům, které jsme samozřejmě pečlivě vybrali a písemně pověřili.

Tito poskytovatelé služeb jsou vázáni našimi pokyny a jsou námi pravidelně kontrolováni.

Vaše údaje budou předány jiným třetím stranám pouze v případě, že je to výslovně uvedeno v tomto prohlášení o ochraně údajů nebo pokud jsme ze zákona povinni tak učinit.

 1. Vaše práva

Máte právo požadovat od nás potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají; pokud ano, máte Právo na informace o těchto osobních údajích a informacích podrobně uvedených v čl. 15 GDPR.

Máte právo okamžitě od nás požadovat opravu chybným osobních údajů, které se vás týkají, a příp. doplnění neúplných osobních údajů (čl. 16 GDPR).

Máte právo požadovat okamžité vymazání vašich osobních údajů, pokud platí jeden z důvodů uvedených v čl. 17 GDPR, např. pokud údaje již nejsou potřebné pro sledované účely (právo na smazání).

Máte právo požadovat od nás omezení zpracování, pokud platí některá z podmínek uvedených v článku 18 GDPR, např. pokud jste vznesli námitku proti zpracování, po dobu naší kontroly.

Z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování údajů, které se vás týkají, a jež probíhá na základě čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. e) nebo f) GDPR, nebo za účelem přímé reklamy(článek 21 GDPR), viz podrobně níže.

Máte právo svůj udělený souhlas kdykoli zrušit s účinností do budoucna (Právo na odstoupení od smlouvy).

Máte právo obdržet od nás údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete také předat jiným orgánům nebo je nechat předat námi (Právo na přenositelnost údajů).

Chcete-li uplatnit svá práva, zašlete prosím e-mail na adresu: dataprotection@accretech.eu

Aniž jsou dotčeny jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte Právo podat stížnost u dozorového úřadu pokud jste toho názoru, že zpracování vašich osobních údajů porušuje GDPR (čl. 77 GDPR). V Bavorsku je příslušným dozorovým orgánem: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (Bavorský státní úřad pro dohled nad ochranou údajů), Postfach 606, 91511 Ansbach, www.lda.bayern.de.

 1. Bezpečnost údajů

Používáme také technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně všech osobních údajů, které vzniknou nebo které byly shromážděny, zejména před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo před útoky neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují v souladu s technologickým vývojem.

Vaše osobní údaje jsou také šifrovány pomocí technologie SSL / TLS, aby se zabránilo přístupu neoprávněných třetích stran.

Květen 2021
ACCRETECH (Europe) GmbH

Poznámka k právu na vznesení námitky:

Z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, jež probíhá na základě čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. e) nebo f) GDPR nebo za účelem přímé reklamy (článek 21 GDPR).

Poté již nebudeme zpracovávat osobní údaje, pokud nebudeme moci prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatňování, výkonu nebo obraně právních nároků. Za žádných okolností nebudou údaje dále zpracovávány pro účely přímé reklamy.

Květen 2018

ACCRETECH (Europe) GmbH