Průmyslová měřicí technika pro povrchy, tvary a kontury.

Při kontrole kvality dílů pro automobilový průmysl, leteckou nebo zdravotnickou techniku hrají roli i sebemenší detaily. Každá odchylka, kterou měřicí technika rozpozná, pomáhá snižovat náklady a předcházet chybám. To se týká kontroly jednotlivých kusů v měřicí místnosti, stejně jako sériové výroby na výrobní lince.

Měřicí přístroje ACCRETECH se vyznačují vysoce přesnými a spolehlivými technologiemi a k zajištění kvality je využívá řada významných výrobců, mimo jiné dodavatelů pro automobilový průmysl. Mnohé technologie jsou patentované.

Produkty ACCRETECH umožňují kontaktní a bezkontaktní měření profilu a drsnosti povrchu. Dále pak měření odchylek tvaru a polohy jako je kruhovitost, válcovitost, soustřednost a jiné. Díky své modulární konstrukci systému lze zařízení přizpůsobit individuálním požadavkům zákazníka. ACCRETECH hardware doplňuje uživatelsky přívětivý software ACCTee, který lze použít pro grafické vyhodnocení a zaznamenání výsledků měření.

Měřicí přístroje pro průmyslová odvětví, kde je zapotřebí nejvyšší přesnost.

Víte, jak malý nanometr je?

Pro ilustraci uvádíme několik příkladů, které jsou zobrazeny v tomto „pořadí“ - od atomu zlata až po červenou krvinku. Zviditelnění neviditelného, změření odchylky už od velikosti atomu zlata - ACCRETECH umožňuje nemožné.

atom zlata
0.3 nm

atom vodíku
0.1 nm

šroubovice DNA
2 nm

vlasový kořínek
100.000 nm

uhlíková nanotrubice
2 bis 50 nm

červená krvinka
10.000 nm

Measurement range