ACCTee – Integrovaný analytický software pro měření tvaru

Nová metodika měření s novým konceptem
Veškerá měření a analýzy v jednom dokumentu

ACCTee má uživatelské rozhraní podobné systému Windows, takže se ovládá snadno jak začátečníky, tak i odborníky. Snadné použití umožňuje uživatelsky přívětivé rozhraní a intuitivní symboly, které slouží k přístupu do celé řady funkcí – od samotného změření až po tisk výsledných analýz.

Zobrazení režimu Easy, který je určený pro manuální měření a použití začátečníky. Po jednoduché aktivaci provázejí uživatele četní asistenti. Uživatel nejprve zvolí druh předmětu, který má být změřen a následně dle pokynů asistenta upraví nastavení měření.
Jestliže v nastavení není potřeba provést žádné změny, můžete pro zahájení měření jednoduše stisknout příslušné tlačítko.

Dále je vám k dispozici expertní režim, který je vhodný pro CNC programování odbornějším uživatelem. Režim je vhodný pro tvorbu CNC programů offline. V expertním režimu můžete tvořit CNC programy i tak, aniž by se během jednotlivých kroků měřicí přístroj pohyboval.

Při kalibraci detektoru se výběrem jednoho z kalibračních etalonů nastavuje příslušná senzitivita, např. postavením měrky nebo nastavením zkosení válcového etalonu. Poté se stanoví podmínky kalibrace (zadání referenčních veličin), potvrdí se metoda uložení kalibrační jednotky, výchozí pozice měření a provede se kalibrace. Tento sled úkonů je prováděn za podpory asistentů, což zaručuje, že je systém neustále dobře kalibrován. Asistent vám zkrátí čas kalibrací a umožní uživateli jejich velmi rychlé provedení. To znamená, že systém bude trávit víc času v měřicím provozu než v kalibrační rutině.

ACCTee je koncipován tak, aby mohl být používán nejen jako software pro provoz zařízení, ale také jako uživatelsky přívětivý offline analytický software. Díky tomu mohou být naměřené údaje přeneseny na externí pracoviště, kde může být následně vytvořena finální zpráva o měření. Samozřejmě lze kdykoli změnit již provedená nastavení měření i v externích podmínkách. Díky využití softwaru v offline režimu lze vytvořit několik zpráv o měření najednou, aniž by byl měřicí přístroj blokován.

V ACCTee můžete změnou v nastavení ovlivnit různé vlastnosti, jako je např. vycentrování nebo filtr. Upravené výsledky testu jsou zobrazeny v náhledu. Mezi funkce patří i možnost odfiltrování rušivých kontur za účelem adresnější analýzy, čímž lze vytvořit bezchybnou zprávu o měření snadno a rychle.


Před změnou nastavení analýzy


Po změně nastavení analýzy

V pohotovostním režimu je vám v ACCTee neustále k dispozici asistent nápovědy.
Po kliknutí na ikonu nápovědy, se zobrazí příručka podpory uživatele ACCTee a odpovídající nápověda. Nápovědu lze zobrazit také s pomocí vyhledávání v seznamu nebo klíčových slov.
Díky této funkci mohou být rozpoznány krajní strany předmětu a délka snímané dráhy určena automaticky tak, aby bylo možné správně provést celkové změření od jedné části výrobku ke druhé.
Profil ozubeného kola je rozpoznán automaticky a jeho kruhovitost je vyhodnocována pouze na základě změřených zubů. Uživatel tak nemusí určovat interferenční body jednotlivě.

Pokud dojde k poruše, zobrazí se v ACCTee autodiagnostické hlášení za účelem jejího odstranění.  Při zobrazování chyb jsou zobrazovaná hlášení s obrázky, která uživateli dále pomáhají. To znamená, že problémy a poruchy lze řešit i samostatně a bez nutnosti volání servisního technika.

ACCTee je dostupný ve více jazycích, patří mezi ně: angličtina, němčina, francouzština, italština, čeština, polština, španělština, portugalština, japonština a čínština.

Integrovaný analytický software ACCTee
Měřicí systém nové generace ACCTee vychází z integrovaného softwaru TIMS, který byl rozšířen o nový koncept. Díky tomu, že jsou všechna měření a analýzy zapisována do jednoho dokumentu, nabízí software pokrokovou obslužnost, a pro samotné měření a analýzy také intuitivní pracovní prostředí. Díky nové metodice, která je založená na dokumentech, vám jsou k dispozici všechny procesy v rámci jednoho protokolu (list výsledků měření) a všechny výsledky a nastavení se ukládají společně se změřenými údaji.
Jde o integrovaný koncept nové generace ACCTee, jehož motem je: „Vše v jednom dokumentu“.