Měření tvaru

Při výrobě dílů mají tolerance velký význam. Mají totiž zásadní vliv na jejich funkci a výrobní náklady. Součástky, jejichž rozměrové odchylky neodpovídají tolerancím, mohou negativně ovlivnit funkci celé konstrukce nebo je jejich použití pro montáž dokonce nemožná. Přesné kontroly jsou důležité, protože chyby při výrobě, síla řezání, vibrace a také teplotní rozdíly mohou odchylku způsobit.

Vyrobený kus obvykle úplně neodpovídá požadovanému tvaru podle konstruktéra. Aby bylo i přes tyto rozdíly možné vyrábět použitelné součástky, počítá se přirozeně s určitou tolerancí. Specifikováním tolerance odchylky v technickém výkrese je možné zlepšit efektivitu zpracování a kontroly protikusů, například hřídelí a otvorů.
Nejdůležitější jsou:

Tolerance souososti

Tolerance polohy

Tolerance je normálně nastavená tak, aby výroba zůstala ekonomicky výhodná a vyrobený díl splnil svou úlohu i přes své odchylky. U přesných dílů jsou však požadované odchylky stále menší. Při výrobě se tedy musí někde dodržovat tolerance tvarové odchylky v sub-mikrometrických až nanometrických rozměrech. Těsné tolerance jsou důležité pro zaručenou spolehlivost vyrobených dílů. Kvůli zvyšujícím se požadavkům na kvalitu výroby je i v metrologii vyžadována stále větší přesnost.

Naše přístroje pro měření tvarů jsou vysoce přesné, robustní a jejich údržba je nenáročná. V závislosti na účelu měření a váze je možné vybrat mezi stolním nebo samostojícím přístrojem. Naši vysoce precizní techniku na změření tvaru lze použít v měřicí laboratoři nebo i přímo ve výrobě.

Přístroj pro měření tvaru s otočným vřetenem

Pro měření větších, těžších nebo až kubicky rozměrných dílů nabízíme otočné přístroje na měření tvaru, které jsou určené ke změření dílů do standardní hmotnosti 400 kg (volitelně až 1000 kg).

Roundness_TSCH-15

Výhody:

 • Určený pro těžká, velká a neobvykle tvarovaná tělesa (standardně do hmotnosti 400 kg/volitelně 1000 kg)
 • Otáčivé stoly se vzduchovým polštářem pro vysokou přesnost při měření v kruhu
 • Krátké časy měření díky vysoké rychlosti pojezdu
 • Vysoce zatížitelné a nenáročné na údržbu
 • Nastavení v ose Z neovlivňuje nastavování v ose R
 • Automatické měření v různých měřicích polohách, umožňuje změna pozice dílu na pohyblivém stole
 • Žulový materiál a vzduchová ložiska zabezpečují vysokou přesnost a rovnost v pohybu

Stolní přístroj pro měření tvaru

Stolní přístroje na měření tvaru s otočným stolem se vzduchovým polštářem, jsou určené především prodíly s hmotností do 250 kg.

Roundness_TSCH-15

Výhody:

 • Vhodné pro díly do váhy 250 kg
 • Otočný stůl se vzduchovým polštářem pro otáčení dílů
 • Vysoce robustní a dlouhodobě stabilní
 • Nenáročná údržba
 • Vysoká rychlost měření
 • Maximálně přesné otáčení
 • Nastavení v ose Z nemá vliv na polohu otočného stolu
 • Držák offsetového detektoru zabraňuje kolizi ramene osy R a měřeného dílu
 • Lineární ložiska nebo vzduchově odtlumený pohyb: žádné vibrace při pohybu, které by mohly ovlivnit výsledek