Deklaracja o ochronie danych osobowych

 1. Przedmiot niniejszego oświadczenia o ochronie danych

Dziękujemy za zainteresowanie naszą witryną internetową i naszymi ofertami na poszczególnych stronach.

Ochrona Twoich danych osobowych (zwanych dalej „danymi”) jest dla nas bardzo ważna. Poniżej chcielibyśmy szczegółowo poinformować o tym, jakie dane są gromadzone, gdy odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową i korzystają z naszych ofert oraz w jaki sposób je potem przetwarzamy lub wykorzystujemy, a także o towarzyszących temu środkach ochronnych, które podjęliśmy także od strony technicznej i organizacyjnej.

 1. Nazwa oraz adres podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie oraz usługodawcy

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i jednocześnie usługodawcą w rozumieniu Ustawy o mediach elektronicznych (TMG) jest spółka ACCRETECH (Europe) GmbH, Landsbergerstr. 396, 81241 Monachium, zobacz naszą stopkę redakcyjną.

Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie danych lub ogólnie ochrony danych prosimy kierować na jeden z następujących adresów kontaktowych:

Telefon: +49 (0) 89 250064-200

Faks: +49 (0) 89 250064-210

E-mail: dataprotection@accretech.eu

Dane kontaktowe naszego zewnętrznego inspektora ochrony danych to:

ACCRETECH (Europe) GmbH C/O ER Secure GmbH

In der Knackenau 4

82031 Grünwald

E-Mail: dataprotection@accretech.eu

 1. Gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych

Zakres, sposób gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych różni się w zależności od tego, czy odwiedzasz naszą witrynę internetową wyłącznie w celu uzyskania informacji, czy też korzystasz z naszego formularza kontaktowego i podajesz dane o sobie:

a) Korzystanie w celach informacyjnych

Korzystanie z naszej witryny w celach czysto informacyjnych nie wiąże się zasadniczo z koniecznością podawania swoich danych osobowych.

W tym przypadku raczej zbieramy i wykorzystujemy tylko te z Twoich danych, które Twoja przeglądarka internetowa automatycznie nam przekazuje, takie jak:

– data i godzina wywołania naszej strony internetowej

– typ Twojej przeglądarki

– ustawienia przeglądarki

– używany system operacyjny

– ostatnio odwiedzona strona

– ilość przesłanych danych i status dostępu (plik przesłany, plik nie znaleziony itp.)

– czasy ładowania naszej strony internetowej oraz

– Twój adres IP.

Podczas wizyty informacyjnej przetwarzamy te dane wyłącznie w formie nieosobowej. Odbywa się to w celu umożliwienia korzystania ze stron internetowych, które wywołałeś, i kontrolowania, czy nasze strony internetowe są wyświetlane w sposób optymalny. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 zd.1 f) RODO i w naszym interesie, aby wyświetlać Ci naszą stronę internetową w sposób niezawodny i bez zbędnych zakłóceń.

Adres IP jest przechowywany tylko na czas Twojej wizyty. Nie dokonuje się analizy w odniesieniu do osoby. Przeprowadzane są jedynie analizy statystyczne korzystania z witryny, zgodnie z opisem zamieszczonym w dalszej części oświadczenia o ochronie danych. Pozostałe dane, gromadzone przy okazji korzystania z witryny w celach informacyjnych, przechowujemy przez 14 miesięcy.

b) Korzystanie z formularza kontaktowego

Jeśli chciałbyś skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego na naszej stronie, zbierzemy od Ciebie następujące dane:

– zwrot grzecznościowy (Pani/Pan)

– nazwisko

– imię

– adres e-mailowy

– kraj

– firma

– Twoja wiadomość przesłana do nas (opcja)

– Wybór segmentu przedsiębiorstwa (Semiconductor/ przemysłowa technika pomiarowa/ inne), który Cię interesuje.

– Sposób, w jaki możemy najlepiej się z Tobą skontaktować: przez e-mail i / lub oddzwonienie (opcja)

– numer telefonu

Twój adres e-mailowy oraz, w stosownych przypadkach, Twój numer telefonu i podane przez Ciebie informacje kontaktowe, wykorzystujemy do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. W sytuacji, gdy nie wybierzesz formy kontaktu, udzielimy Ci odpowiedzi pocztą elektroniczną.

Wybór segmentu przedsiębiorstwa, który Cię interesuje, służy do automatycznego przekazania Twojego zapytania właściwej osobie odpowiedzialnej w naszej firmie.

Przesłaną przez Ciebie wiadomość i, w stosownych przypadkach, podany przez Ciebie kraj, wykorzystujemy w celu przetworzenia Twojego zapytania i w udzielonej odpowiedzi zawarcia informacji dotyczących Twojego kraju.

Ponadto wykorzystujemy zwrot grzecznościowy Pan lub Pani oraz Twoje imię i nazwisko, aby e naszej odpowiedzi zwracać się do Ciebie osobiście.

Jeśli Twoje zapytanie dotyczy istniejącego stosunku umownego z Tobą lub jeśli jesteś zainteresowany zawarciem umowy, np. zakupem jednego z naszych produktów, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust.1 zdanie 1 b) RODO.

W przeciwnym razie przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust.1 zd.1 f) RODO i w naszym interesie, aby właściwy dział w naszej firmie mógł udzielić Ci odpowiedzi zawierającej istotne dla Ciebie informacje.

Dane zebrane za pośrednictwem formularza kontaktowego i komunikację związaną z udzieleniem odpowiedzi przechowujemy zazwyczaj przez 90 dni.

Jeżeli wyrazisz taką chęć, w ramach swojej prośby o kontakt możesz również udzielić zgody na otrzymywanie naszego biuletynu i nawiązanie kontaktu poprzez naszych partnerów handlowych. W takim przypadku również w tych celach, za Twoją zgodą, przetwarzamy dane zebrane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji na temat tego przetwarzania danych można znaleźć w sekcji poniżej Zgoda w otrzymywanie naszego newslettera i nawiązanie kontaktu poprzez naszych partnerów handlowych.

W celu udostępnienia naszego formularza kontaktowego korzystamy z narzędzia marketingowego Pardot od usługodawcy salesforce.com (salesforce.com, Inc., 415 Mission St., San Francisco, CA 94105, USA), który przetwarza dane pozyskiwane z formularza kontaktowego ściśle trzymając się naszych wytycznych.

Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych podczas przesyłania Twoich danych do państwa trzeciego, uzgodniliśmy z Salesforce.com standardowe klauzule ochrony danych, które zostały w tym celu wydane przez Komisję Europejską.

Jako kolejną gwarancję zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych Salesforce.com posiada tak zwane wiążące wewnętrzne przepisy dotyczące ochrony danych w myśl art. 47 RODO.

Na żądanie możesz otrzymać od nas kopię tych standardowych klauzul ochrony danych lub wiążących wewnętrznych przepisów o ochronie danych. W tym celu prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych podanych powyżej.

c) Zapytanie o dokumentację specjalistyczną (np. poradniki, whitepapers, katalogi produktów lub plakaty targowe)

Jeśli jesteś zainteresowany naszą dokumentacją specjalistyczną, możesz zapytać o nią na naszej stronie internetowej. Zbierzemy wówczas od Ciebie następujące dane:

 • zwrot grzecznościowy Pani/Pan
 • imię
 • nazwisko
 • E-mail
 • ewentualnie nazwa firmy
 • ewentualnie adres (w przypadku wysyłki pocztowej)
 • ewentualnie numer telefonu
 • ewentualnie stanowisko w firmie
 • Żądana dokumentacja specjalistyczna

Wykorzystujemy te dane do przesłania żądanej dokumentacji specjalistycznej lub plakatu targowego pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Twoje dane będą również wykorzystywane za Twoją zgodą do rejestracji do naszego newslettera oraz do celów reklamowych przez naszych partnerów handlowych, patrz osobne wyjaśnienia w sekcji Zgoda na otrzymywanie naszego newslettera i nawiązanie kontaktu poprzez naszych partnerów handlowych. W każdej chwili możesz odwołać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość.

Przetwarzanie danych w celu wysłania żądanej dokumentacji specjalistycznej odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust.1 zd.1 b) RODO (realizacja umowy).

Przetwarzanie danych w celu wysyłania naszego newslettera i wykorzystywania do celów reklamowych przez naszych partnerów handlowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 zdanie 1 a) RODO w związku z wyrażoną przez Ciebie zgodą.

d) Zgoda w otrzymywanie naszego newslettera i nawiązanie kontaktu poprzez naszych partnerów handlowych

Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie naszego biuletynu i nawiązanie kontaktu poprzez naszych partnerów handlowych, wykorzystamy dane, które przechowujemy o Tobie w sposób opisany poniżej. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.

Przystąpienie do subskrypcji newslettera

Jeżeli przystąpisz do subskrypcji naszego newslettera, będziemy regularnie przesyłać Ci drogą e-mailową informacje z zakresu produkcji półprzewodników i przemysłowej techniki pomiarowej oraz aktualne oferty naszych produktów z tych segmentów.

W celu rejestracji do naszego biuletynu zbieramy i przetwarzamy następujące dane:

 • zwrot grzecznościowy Pani/Pan
 • imię (opcjonalnie)
 • nazwisko
 • E-mail
 • Nazwa firmy

Twoje zainteresowania na podstawie sposobu korzystania z naszej strony internetowej, próśb o dokumenty specjalistyczne, takie jak poradnik lub biała księga, itp.

W celu przedstawienia oferowanego przez nas newslettera i analizy korzystania z newslettera korzystamy z narzędzia marketingowego Pardot od usługodawcy salesforce.com (salesforce.com, Inc., 415 Mission St., San Francisco, CA 94105, USA), który przetwarza dane pozyskiwane z formularza kontaktowego ściśle trzymając się naszych wytycznych.

Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych podczas przesyłania Twoich danych do państwa trzeciego, uzgodniliśmy z Salesforce.com standardowe klauzule ochrony danych, które zostały w tym celu wydane przez Komisję Europejską.

Jako kolejną gwarancję zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych Salesforce.com posiada tak zwane wiążące wewnętrzne przepisy dotyczące ochrony danych w myśl art. 47 RODO.

Na żądanie możesz otrzymać od nas kopię tych standardowych klauzul ochrony danych lub wiążących wewnętrznych przepisów o ochronie danych. W tym celu prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych podanych powyżej.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust.1 a) RODO w związku z wyrażoną przez Ciebie zgodą na otrzymywanie newslettera. W każdej chwili możesz odwołać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość.

Dane zebrane podczas przystępowania do subskrypcji newslettera przechowujemy i wykorzystujemy do momentu anulowania subskrypcji newslettera. Jeśli podany przez Ciebie adres e-mail nie będzie dostępny przez dłuższy czas, usuniemy Twoje dane nawet bez wyraźnego anulowania subskrypcji.

Potwierdzenie przystąpienia o subskrypcji i weryfikacja adresu e-mail

Ze względów bezpieczeństwa stosujemy tak zwaną procedurę podwójnego opt-in przy przystępowaniu do subskrypcji naszego newslettera e-mailowego: Po przystąpieniu do subskrypcji naszego newslettera otrzymasz e-mail aktywacyjny na podany przez Ciebie adres e-mail. Dopiero po potwierdzeniu przystąpienia do subskrypcji poprzez kliknięcie jednego z zawartych w nim linków otrzymasz żądany newsletter e-mailowy. Ma to na celu zapewnienie, że tylko Ty, jako właściciel podanego adresu e-mail, możesz przystąpić do subskrypcji newslettera. Jeśli nie potwierdzisz subskrypcji po otrzymaniu e-maila aktywacyjnego, Twoja subskrypcja newslettera zostanie automatycznie usunięta ze względów bezpieczeństwa i będziesz musiał w dowolnym momencie ponownie przystąpić do subskrypcji.

Analiza korzystania z newslettera

Kiedy otwierasz nasz newsletter, automatycznie zbieramy dane dotyczące korzystania przez Ciebie z newslettera, np. otwieranie i czytanie wiadomości e-mail lub kliknięcie linku w wiadomości e-mail. Wykorzystujemy te dane do statystycznej analizy oferowanego przez nas newslettera oraz do dostosowania treści newslettera do potrzeb.

Przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 zd.1 f) RODO (równoważenie interesów) i w naszym interesie analizujemy korzystanie z naszego newslettera i ulepszamy naszą ofertę.

Anulowanie subskrypcji newslettera

Jeśli nie chcesz już otrzymywać od nas newsletterów e-mailowych, możesz zrezygnować z subskrypcji naszego biuletynu w dowolnym momencie, klikając link anulowania subskrypcji na końcu każdej wiadomości e-mail z newsletterem lub wysyłając wiadomość e-mail na adres info@accretech.de.

Kontaktowanie się poprzez naszych partnerów handlowych

Za Twoją zgodą zezwalasz nam na przekazywanie swoich danych partnerowi handlowemu odpowiedzialnemu za Twój kraj, aby mógł skontaktować się z Tobą poprzez pocztę tradycyjną, e-mailową lub telefonicznie w celu promowania naszych produktów.

Nasi partnerzy handlowi wykorzystują dane pozyskiwane w ramach zamawiania dokumentacji specjalistycznych lub otrzymywania naszego biuletynu, aby móc w razie potrzeby doradzić i poinformować o produktach z naszego asortymentu, które są dla Ciebie istotne. Nasi partnerzy handlowi wykorzystują Twoje dane wyłącznie do promowania naszych produktów i nie przekazują danych innym firmom.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust.1 a) RODO w związku z wyrażeniem przez Ciebie zgody na kontaktowanie się poprzez naszych partnerów handlowych.

e) Zamawianie voucherów na bilety targowe

Jeśli chcesz zamówić voucher na bilet na targi za pośrednictwem naszej strony internetowej, zbierzemy i przetworzymy od Ciebie następujące dane:

– zwrot grzecznościowy (Pani/Pan)

– Nazwisko

– Targi

– Przedsiębiorstwo

– Adres e-mail

– Tematy, które Cię interesują (opcjonalnie)

– planowany dzień rezerwacji

Wykorzystujemy Twoje dane kontaktowe, wybrane targi i dzień rezerwacji, aby wystawić i wysłać Ci voucher na wizytę na targach. Niezbędne do tego przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 zd.1 b) RODO. Niestety nie możemy wystawić Ci vouchera, jeśli nie podasz swoich danych.

Jeśli wskażesz interesujące Cię tematy, wykorzystamy te informacje, aby w oparciu o Twoje zainteresowania przygotować z spotkanie z Tobą na targach. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 zd.1 f) RODO i w naszym interesie, aby przygotować indywidualne spotkanie z Tobą na targach.

Dane wprowadzone w formularzu zamówienia biletów na targi oraz komunikację dotyczącą przesłania biletów przechowujemy przez 90 dni.

f) Udział w webinarach

Na naszej stronie internetowej oferujemy webinaria o tematyce specjalistycznej, na które można się zarejestrować, podając następujące dane.

W tym celu zbieramy od Państwa i przetwarzamy następujące dane:

– Zwrot grzecznościowy

– imię i nazwisko

– firma

– numer telefonu

– adres e-mail

– kraj

– zarezerwowane webinarium

Wykorzystujemy Twoje dane kontaktowe do zorganizowania i przeprowadzenia webinaru, w szczególności do przetworzenia Twojej rejestracji i przesłania Ci danych dostępowych do wybranego webinaru. Twoje dane będą również wykorzystywane za Twoją zgodą do rejestracji do naszego newslettera oraz do celów reklamowych przez naszych partnerów handlowych, patrz osobne wyjaśnienia w sekcji Zgoda na otrzymywanie naszego newslettera i nawiązanie kontaktu poprzez naszych partnerów handlowych. W każdej chwili możesz odwołać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość.

Naszym dostawcą usług technicznych do prowadzenia webinariów jest LogMeIn Ireland Unlimited Company, The Reflector 10, Hanover Quay, Dublin 2, D02R573, Irlandia.

Ze swojej strony LogMeIn Ireland Unlimited Company korzysta z usług innych dostawców usług, z których niektórzy mają siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych podczas przesyłania Państwa danych do państwa trzeciego uzgodniliśmy ze spółkami grupy LogMeIn w USA i Wielkiej Brytanii standardowe klauzule ochrony danych, które zostały wydane w tym celu przez Komisję Europejską. Na żądanie możesz otrzymać od nas kopię tej umowy. W tym celu prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych podanych powyżej.

Przetwarzanie danych dotyczących uczestnictwa w naszym webinarium odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 zd.1 b) RODO (realizacja umowy).

Przetwarzanie danych w celu wysyłania naszego newslettera i wykorzystywania do celów reklamowych przez naszych partnerów handlowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 zdanie 1 a) RODO w związku z wyrażoną przez Ciebie zgodą.

 1. Korzystanie z plików cookie

a) Jakich plików cookie używamy?

Na naszej stronie korzystamy z technologii plików cookies. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są wysyłane z naszego serwera internetowego do przeglądarki podczas odwiedzania naszej witryny i są przechowywane przez przeglądarkę na komputerze, tablecie lub smartfonie w celu późniejszego pobrania.

Na naszych stronach internetowych używamy następujących plików cookie:

PHPSESSID Funkcja: Ten plik cookie służy do wykonywania skryptów w witrynie i służy jako identyfikator sesji w celu identyfikacji indywidualnego użytkownika podczas jednej wizyty w witrynie („zarządzanie sesjami”). Zawiera nowo utworzony numer identyfikacyjny każdej sesji przeglądarki i jest zapisywany tylko do chwili zakończenia danej sesji przeglądarki. Plik cookie to tak zwany własny plik cookie, który jest kontrolowany z poziomu naszej strony internetowej.

b) Dezaktywacja plików cookies

Możesz samodzielnie określić, czy pliki cookie mogą być umieszczane i pobierane, dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Możesz na przykład całkowicie dezaktywować przechowywanie plików cookie w swojej przeglądarce, ograniczyć je do określonych stron internetowych lub skonfigurować przeglądarkę tak, aby automatycznie powiadamiała Cię, gdy tylko plik cookie ma zostać umieszczony, i prosi o opinię. Możesz zablokować lub usunąć poszczególne pliki cookie. Z przyczyn technicznych może to jednak prowadzić do tego, że niektóre funkcje naszej strony internetowej będą ograniczone i nie będą działać w pełnym zakresie.

 1. Korzystanie z Google Analytics

Zależy nam na tym, aby zaprojektować naszą stronę internetową tak optymalnie, jak to możliwe, a tym samym uczynić ją atrakcyjną dla naszych gości. Aby to zrobić, musimy wiedzieć, jak osoby odwiedzające naszą stronę odbierają jej poszczególne części.

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”).

Google Analytics wykorzystuje również pliki cookie, czyli pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny.

Anonimizacja IP została aktywowana na naszej stronie internetowej, dzięki czemu Twój adres IP jest technicznie skrócony w sposób, który uniemożliwia jego przyporządkowanie. Następuje to, gdy tylko dane zostaną odebrane przez Google Analytics, a przed ich zapisaniem lub przetworzeniem.

W naszym imieniu Google wykorzysta zebrane informacje do analizy korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia nam jako operatorowi witryny innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Ustalony w ramach Google Analytics adres IP Twojej przeglądarki nie jest kojarzony z innymi danymi posiadanymi przez Google.

Twoje zachowanie podczas użytkowania będzie rejestrowane i przesyłane do Google tylko wtedy, gdy wyrazisz wcześniej zgodę na przetwarzanie danych i używanie plików cookie w celu analizy korzystania z witryny.

Możesz cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie i zapobiec przyszłemu gromadzeniu danych w Google Analytics, klikając link znajdujący się w tym akapicie i dezaktywując przetwarzanie danych oraz wykorzystywanie plików cookie w celu analizy korzystania ze strony internetowej.

Alternatywnie możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Politykę prywatności Google można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl.

Ze swojej strony Google Ireland Limited korzysta z usług Google Analytics firmy macierzystej z siedzibą w USA, Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Korzystając z Google Analytics, Twoje dane osobowe mogą być zatem przekazywane do firm Google w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w których nie jest gwarantowany odpowiedni poziom ochrony danych, a Twoje prawa wynikające z europejskiego prawa o ochronie danych mogą nie być egzekwowane. Składając oświadczenie o korzystaniu z Google Analytics, wyrażasz wyraźną zgodę na taką transmisję danych.

Ponadto, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych, gdy Twoje dane są przekazywane do państwa trzeciego, uzgodniliśmy z Google LLC standardowe klauzule ochrony danych, które zostały w tym celu wydane przez Komisję Europejską. Na żądanie możesz otrzymać od nas kopię tej umowy. W tym celu prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych podanych powyżej.

Twoje dane przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust.1 a) RODO w związku z wyrażeniem przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych w celu analizy korzystania z naszego serwisu.

W związku z korzystaniem z Google Analytics korzystamy na naszej stronie z usługi Google Tag Manager.

Dzięki usłudze Google Tag Manager zarządzamy tak zwanymi „tagami”, które zintegrowaliśmy na naszej stronie internetowej. Tagi to małe fragmenty kodu, które można wykorzystać do pomiaru ruchu i zachowania odwiedzających, do rejestrowania wpływu reklam online i kanałów społecznościowych, do wykorzystania remarketingu i kierowania oraz do testowania i optymalizacji witryn internetowych. Podczas korzystania z tagów żadne dane nie są zapisywane na Twoim urządzeniu.

Używamy tych tagów wyłącznie w ramach analizy strony internetowej za pomocą Google Analytics, tj. aby móc jeszcze dokładniej analizować i optymalizować korzystanie z naszej strony internetowej.

Politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl

Twoje dane zgromadzone w ramach Google Analytics zostaną usunięte po 14 miesiącach.

 1. Filmy na YouTube

Na naszej stronie internetowej używamy filmów i wtyczek z serwisu YouTube. Zgodnie z warunkami korzystania z serwisu YouTube (stan: 22 lipca 2019), usługa YouTube w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii jest świadczona przez Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). W innych krajach usługa YouTube jest świadczona przez YouTube LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; „YouTube”). Google Ireland Limited i YouTube LLC są spółkami zależnymi Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google). Korzystamy z tak zwanego „rozszerzonego trybu ochrony danych” firmy YouTube. Oznacza to, że gdy uzyskujesz dostęp do wideo osadzonego na naszej stronie internetowej, tylko obraz (tzw. „miniaturka”) wideo jest pobierany od usługodawcy odpowiedzialnego za Twój obszar (YouTube LLC lub Google Ireland Limited) i tylko wymienione informacje w sekcji 3a) niniejszej deklaracji zostaną przesłane do usługodawcy odpowiedzialnego za Twój obszar.

Dane te są jednak przesyłane do YouTube tylko wtedy, gdy uprzednio wyrazisz na to zgodę. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę i uniemożliwić przesyłanie danych do YouTube, zmieniając ustawienia plików cookie za pomocą tego linku:

Jeśli wywołasz wideo za pomocą kliknięcia, dalsze dane zostaną przesłane do usługodawcy odpowiedzialnego za Twój obszar, a wspomniani operatorzy zewnętrzni umieszczą pliki cookie. Jeśli jesteś zalogowany na koncie YouTube lub Google, dane na temat wywołania wideo mogą zostać przypisane bezpośrednio do Twojego konta, w zależności od ustawień Twojego konta. Jeśli nie życzysz sobie przyporządkowania tych danych do swojego profilu, musisz najpierw wylogować się z konta YouTube lub Google. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez YouTube i Google można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl. Znajdziesz tam również dalsze informacje na temat przysługujących Ci praw w tym zakresie oraz możliwości ustawienia opcji ochrony Twojej prywatności.

Podczas korzystania z YouTube Twoje dane osobowe mogą być przesyłane do YouTube i firm Google w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w których nie jest gwarantowany odpowiedni poziom ochrony danych, a Twoje prawa wynikające z europejskiego prawa o ochronie danych mogą nie być egzekwowane. Składając oświadczenie o korzystaniu z YouTube, wyrażasz wyraźną zgodę na taką transmisję danych.

Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO w związku z wyrażoną przez Ciebie zgodą na korzystanie z filmów YouTube na naszej stronie internetowej.

 1. Czcionki Google

Na naszej stronie używamy czcionek z Google Fonts.

Zgodnie z Warunkami korzystania z usługi Google (stan: 31 marca 2020 r.) usługa Google Fonts jest świadczona przez Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia), jeśli masz miejsce stałego pobytu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Jeśli miejsce Twojego stałego pobytu zlokalizowane jest w innym kraju, usługa Google Fonts jest świadczona przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, firma Google odpowiedzialna za Twoje miejsce pobytu (Google LLC lub Google Ireland Limited) otrzymuje informację, że uzyskałeś dostęp do odpowiedniej strony w naszej witrynie. Ponadto przekazywane będą dane, o których mowa w punkcie 3 a) niniejszego oświadczenia.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez Google można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl. Znajdziesz tam również dalsze informacje na temat przysługujących Ci praw w tym zakresie oraz możliwości ustawienia opcji ochrony Twojej prywatności.

Pamiętaj, że jeśli korzystasz z Google Fonts, Twoje dane osobowe mogą być przesyłane do firm Google w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w których nie jest gwarantowany odpowiedni poziom ochrony danych, a Twoje prawa wynikające z europejskiego prawa o ochronie danych mogą nie być egzekwowane.

Dla użytkowników z Wielkiej Brytanii uzgodniliśmy z Google LLC standardowe klauzule ochrony danych, które zostały w tym celu wydane przez Komisję Europejską, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych, gdy Twoje dane są przekazywane do państwa trzeciego. Na żądanie możesz otrzymać od nas kopię tej umowy. W tym celu prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych podanych powyżej.

Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 zd.1 f) RODO (wyważenie interesów) i w naszym interesie, aby korzystać z czcionek oferowanych przez Google Fonts na naszej stronie internetowej.

 1. Google reCaptcha

Korzystamy z usługi Google reCaptcha na naszej stronie internetowej, aby zapobiec rozpowszechnianiu automatycznych wiadomości spamowych za pośrednictwem naszych formularzy kontaktowych.

Po wywołaniu strony internetowej Google reCaptcha sprawdza w tle, czy prośba o kontakt pochodzi od osoby fizycznej, czy też została wywołana z naruszeniem przepisów przez maszynowy i automatyczny system przetwarzania danych. Kontrola opiera się na rejestrowaniu korzystania z naszej strony internetowej oraz informacji o sprzęcie lub oprogramowaniu, takich jak dane urządzeń i aplikacji. Informacje te są wykorzystywane do generowania wartości, która określa, czy w celu zweryfikowania wniosku o kontakt wymagane są dalsze środki kontrolne.

Zgodnie z Warunkami korzystania z usługi Google (stan: 31 marca 2020 r.) usługa Google reCaptcha jest świadczona przez Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia), jeśli masz miejsce zwykłego pobytu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Jeśli zwykle mieszkasz w innym kraju, usługa Google reCaptcha jest świadczona przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, firma Google odpowiedzialna za Twoją lokalizację (Google LLC lub Google Ireland Limited) otrzymuje informację, że uzyskałeś dostęp do odpowiedniej strony w naszej witrynie i zbiera dane, które są potrzebne do przeprowadzenia opisanej powyżej kontroli. Ponadto przekazywane będą dane, o których mowa w punkcie 3 a) niniejszego oświadczenia.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez Google można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl. Znajdziesz tam również dalsze informacje na temat przysługujących Ci praw w tym zakresie oraz możliwości ustawienia opcji ochrony Twojej prywatności.

Pamiętaj, że jeśli korzystasz z Google reCaptcha, Twoje dane osobowe mogą być przesyłane do firm Google w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których nie jest gwarantowany odpowiedni poziom ochrony danych, a Twoje prawa wynikające z europejskiego prawa o ochronie danych mogą nie być egzekwowane.

Dla użytkowników z Wielkiej Brytanii uzgodniliśmy z Google LLC standardowe klauzule ochrony danych, które zostały w tym celu wydane przez Komisję Europejską, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych, gdy Twoje dane są przekazywane do państwa trzeciego. Na żądanie możesz otrzymać od nas kopię tej umowy. W tym celu prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych podanych powyżej.

Przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 zd.1 f) RODO (uzasadniony interes) i w naszym interesie, aby móc zapobiegać rozpowszechnianiu niedozwolonych wiadomości spamowych za pośrednictwem naszych formularzy kontaktowych.

 1. Korzystanie z usługi marketingowej Pardot

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi marketingowej Pardot oferowanej przez salesforce.com (salesforce.com, Inc., 415 Mission St., San Francisco, CA 94105, USA).

Używamy Pardot do zarządzania naszymi kontaktami biznesowymi oraz do ustalania, które usługi naszej firmy są dla Ciebie interesujące. Korzystamy z tej usługi, aby rejestrować i analizować korzystanie z naszej strony internetowej przez naszych klientów i osoby zainteresowane w celu optymalizacji naszych ofert i działań marketingowych oraz aby umożliwić korzystanie z nich w bardziej ukierunkowany sposób.

W przypadku istniejącej lub przyszłej relacji z klientem łączymy również rejestrowane przez Pardot dane dotyczące użytkowania naszej strony internetowej i naszego newslettera z profilem klienta i wykorzystujemy połączone w ten sposób dane do celów wymienionych powyżej.

Pardot wykorzystuje cookies, czyli pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu. Informacje generowane przez pliki cookie są przesyłane na serwer salesforce.com w USA i tam przechowywane. Salesforce.com wykorzysta te informacje w naszym imieniu do analizy korzystania z witryny i optymalizacji naszych usług i ofert dla Ciebie.

Śledzenie przez salesforce.com i umieszczanie plików cookie Pardot ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazisz zgodę na korzystanie z Pardot za pośrednictwem naszego banera plików cookie. Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie i zapobiec przyszłemu gromadzeniu danych przez Pardot, klikając „Ustawienia prywatności” na dole tej strony i dezaktywując przetwarzanie danych i wykorzystywanie plików cookie do celów spersonalizowanej reklamy.

Możesz również zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Politykę prywatności Salesforce.com można znaleźć tutaj: https://www.salesforce.com/uk/company/privacy/.

Podczas korzystania z Salesforce Pardot Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do firm Salesforce w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w których nie jest gwarantowany odpowiedni poziom ochrony danych, a Twoje prawa wynikające z europejskiego prawa o ochronie danych mogą nie być egzekwowane. Składając oświadczenie o korzystaniu z Salesforce Pardot, wyrażasz zgodę na takie przekazywanie danych.

Ponadto, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych, gdy Twoje dane są przekazywane do państwa trzeciego, uzgodniliśmy z Salesforce standardowe klauzule ochrony danych, które zostały wydane w tym celu przez Komisję Europejską.

Salesforce posiada również tak zwane wiążące wewnętrzne przepisy o ochronie danych w rozumieniu art. 47 RODO jako dodatkową gwarancję zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Na żądanie możesz otrzymać od nas kopię tych standardowych klauzul ochrony danych lub wiążących wewnętrznych przepisów o ochronie danych. W tym celu prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych podanych powyżej.

Przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust.1 zdanie 1 a) RODO w związku z wyrażoną przez Ciebie zgodą na korzystanie z Pardot.

Przechowujemy Twoje dane wygenerowane przez Pardot przez 2 lata.

 1. Zaangażowanie usługodawców i przekazywanie danych podmiotom trzecim

W celu udostępnienia tej strony internetowej oraz w wyżej wymienionych celach, Twoje dane będą przekazywane dostawcom usług technicznych, którzy nas wspierają (np. hosting i wsparcie witryny) oraz partnerom handlowym, których oczywiście starannie wybraliśmy i którym zleciliśmy wykonywanie tej usługi na piśmie.

Usługodawcy ci są związani naszymi instrukcjami i są przez nas regularnie sprawdzani.

Twoje dane będą przekazywane innym stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie wskazane w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych lub jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

 1. Twoje prawa

Masz prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe; jeśli tak, masz prawo do informacji o tych danych osobowych oraz o informacjach wymienionych szczegółowo w art. 15 RODO.

Masz prawo zażądać niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, które Ciebie dotyczą i ewentualnego uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO).

Masz prawo żądać, abyśmy niezwłocznie usunęli Twoje dane osobowe, jeśli zachodzi jedna z przyczyn wymienionych w art. 17 RODO, np. gdy dane nie są już potrzebne do realizowanych celów (Prawo do anulowania).

Masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania danych, jeśli spełniony jest jeden z warunków wymienionych w art. 18 RODO, np. jeśli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych, na czas sprawdzania przez nas.

Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 e) lub f) RODO lub do celów reklamy bezpośredniej, (art. 21 RODO), patrz szczegółowo poniżej.

Masz prawo do odwołania udzielonej nam zgody w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość (Prawo odstąpienia od umowy).

Masz prawo otrzymać od nas dotyczące Ciebie dane, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Możesz również przekazać te dane innym organom lub zlecić ich przekazanie przez nas (Prawo do przenoszenia danych).

Chcąc skorzystać ze swoich praw, wyślij e-mail na adres: dataprotection@accretech.eu

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, masz: Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO (art. 77 RODO). W Bawarii właściwym organem nadzorczym jest: Bawarski Krajowy Urząd Nadzoru Ochrony Danych, skrytka pocztowa 606, 91511 Ansbach, www.lda.bayern.de.

 1. Bezpieczeństwo danych

Stosujemy również techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony wszelkich danych osobowych, które powstają lub zostały zebrane, w szczególności przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub atakami osób nieuprawnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

Twoje dane osobowe są również szyfrowane przy użyciu technologii SSL/TLS, aby uniemożliwić dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim.

maj 2021

ACCRETECH (Europa) GmbH


Uwaga dotycząca prawa do sprzeciwu:

Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych na podstawie Art. 6 ust. 1 zdanie 1 e) lub f) RODO lub do celów reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO).

Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać przekonujące uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. W żadnym wypadku dane nie będą dalej przetwarzane do celów reklamy bezpośredniej.

maj 2018

ACCRETECH (Europe) GmbH