Deklaracja o ochronie danych osobowych

1. Przedmiot niniejszej deklaracji o ochronie danych

Cieszymy się z Państwa zainteresowania naszą stroną internetową oraz naszymi ofertami na tej stronie.

Ochrona Państwa danych osobowych (zwanych dalej w skrócie „danymi”) jest dla nas bardzo ważna. W dalszej części chcielibyśmy Państwa dokładnie poinformować o tym, jakie dane są gromadzone podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej i podczas korzystania z przedstawionych tam ofert i w jaki sposób będą one przez nas dalej przetwarzane lub wykorzystywane oraz jakie towarzyszące działania ochronne podjęliśmy z punktu widzenia technicznego i organizacyjnego.

2. Jednostka odpowiedzialna / usługodawca

VJednostką odpowiedzialną w rozumieniu federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) i równocześnie oferentem usług w znaczeniu niemieckiej ustawy telemedialnej (TMG) jest firma ACCRETECH (Europe) GmbH, Landsbergerstr. 396, 81241 Monachium, por. nasza stopka redakcyjna.

Pytania lub uwagi dotyczące niniejszej deklaracji o ochronie danych lub ochrony danych w ogóle prosimy przekazywać, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

telefon: +49 (0)89-546788 0
faks: +49 (0)89 546788-10
e-mail: dataprotection@accretech.eu

3. Gromadzenie i wykorzystywanie danych użytkownika

Zakres i rodzaj gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkownika strony różni się w zależności od tego, czy odwiedza on naszą stronę internetową tylko w celu uzyskania informacji, czy też wykorzystuje nasz formularz kontaktowy, podając swoje dane:

a) Odwiedzenie strony w celu uzyskania informacji

Aby uzyskać informacje z naszej strony internetowej zasadniczo nie jest konieczne podawanie danych osobowych.

W tym przypadku gromadzimy i wykorzystujemy tylko te dane, które przeglądarka internetowa użytkownika przekazuje nam automatycznie, np:
– data i godzina odwiedzin na naszej stronie internetowej
– typ przeglądarki
– ustawienia przeglądarki
– wykorzystywany system operacyjny
– ostatnio odwiedzana strona
– ilość przesyłanych danych i status dostępu (dane przesłane, nie odnaleziono danych itp.)
– czasy ładowania naszej strony internetowej
– adres IP.

Te dane gromadzimy i wykorzystujemy podczas odwiedzin w celu uzyskania informacji wyłącznie w formie niezwiązanej z konkretną osobą. Odbywa się to po to, aby umożliwić korzystanie z otwieranych stron internetowych i aby móc kontrolować, czy nasze strony internetowe są wyświetlane w optymalny dla użytkownika sposób.
Adres IP zapisujemy tylko na czas odwiedzin użytkownika, analiza w odniesieniu do osoby nie ma miejsca, odbywają się jedynie analizy statystyczne dotyczące wykorzystania strony internetowej, jak opisano w niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych.

b) Użycie formularza kontaktowego

Jeżeli użytkownik zdecyduje się z nami skontaktować za pomocą udostępnionego na naszej stronie formularza kontaktowego, gromadzimy jego następujące dane:

– płeć
– nazwisko
– adres e-mail
– kraj (opcjonalnie)
– firma
– wiadomość do nas (opcjonalnie)
– dział przedsiębiorstwa (półprzewodniki / przemysłowa technika pomiarowa / pozostałe), którym użytkownik się zainteresował
– preferowany sposób kontaktu: e-mail i/lub telefon (opcjonalnie)
– numer telefonu (opcjonalnie)
– wynik obliczeń kwerendy ochrony przed spamem

Wykorzystujemy adres e-mail oraz ewent. numer telefonu i dane dotyczące wybranej metody kontaktu, abyśmy mogli odpowiedzieć na pytania użytkownika. Jeżeli nie wybrano preferowanej metody kontaktu, odpowiemy, wykorzystując e-mail.

Dział przedsiębiorstwa, którym interesuje się użytkownik, jest potrzebny, abyśmy mogli automatycznie przekazać zapytanie odpowiedniej osobie kontaktowej.

Wiadomość wysłana do nas oraz ewent. podany przez użytkownika kraj wykorzystujemy do przetworzenia zapytania oraz w celu udzielenia informacji odpowiednich do wybranego kraju.

Płeć i nazwisko wykorzystujemy do utworzenia osobistego zwrotu w naszej odpowiedzi.

Przetwarzamy również dane w kwerendzie ochrony przed spamem, abyśmy mogli sprawdzić, czy chodzi o rzeczywiste zapytanie, a nie zautomatyzowane wiadomości typu spam.

4. Użycie plików cookies

a) Jakie pliki cookies wykorzystujemy?

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies. Cookies są to małe pliki tekstowe, które w ramach odwiedzin użytkownika na naszych stronach internetowych są wysyłane przez nasz serwer internetowy do jego przeglądarki, a z niej na komputer, tablet lub smartfon w celu wykorzystania w przyszłości.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy następujące pliki cookies:

[PHPSESSID]Ten plik cookie jest stosowany do wykonywania skryptów na stronie internetowej i służy jako ID sesji do identyfikacji danego użytkownika podczas pojedynczych odwiedzin na stronie internetowej („Session Management”). Zawiera on indywidualnie utworzony dla każdej sesji przeglądarki numer identyfikacyjny i jest zachowywany tylko do momentu zakończenia danej sesji przeglądarki. Ten plik cookie jest tzw. cookie pierwszego oferenta, który jest sterowany z naszej strony internetowej.

Do Piwik (szczegółowe informacje poniżej):

[_ga]   Funkcja: Ten plik cookie stanowi część składową Piwik i jest wykorzystywany do analizy statystycznej zachowania osób korzystających z naszych stron internetowych (szczegółowe informacje poniżej). Zawiera on indywidualny numer identyfikacyjny Piwik i jest przechowywany przez 393 dni. Chodzi tutaj o tzw. cookie pierwszego oferenta, który jest sterowany z naszej strony internetowej.

[_gat]   Funkcja: Ten plik cookie stanowi część składową Piwik i jest wykorzystywany do śledzenia sesji przeglądarki. Zawiera on zwykle gwiazdkę (*) i jest przechowywany przez 30 minut. Ten plik cookie jest tzw. cookie pierwszego oferenta, który jest sterowany z naszej strony internetowej.

b) Dezaktywacja plików cookies

Zgodę na używanie plików cookies można samodzielnie określić w ustawieniach swojej przeglądarki. W swojej przeglądarce można całkowicie dezaktywować przechowywanie plików cookies, ograniczyć je do określonych stron internetowych lub skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby informowała automatycznie w przypadku konieczności ustawienia plików cookie i prosiła o informację zwrotną. Mogą Państwo zablokować lub usunąć poszczególne pliki cookies. Ze względów technicznych może to wpłynąć na niektóre funkcje naszej strony internetowej i sprawić, że nie będą one działać w pełni.

6. Zastosowanie Google Maps

Na naszej stronie internetowej na podstronach „Kontakt i wsparcie” włączono treści Google Maps, aby pokazać nasze zakłady na mapie i ułatwić znalezienie drogi do nas.

Po otwarciu tych podstron Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”) otrzymuje informację o otwarciu określonej strony naszej witryny internetowej.

Oprócz tego przekazywane są dane określone w punkcie 3 a) niniejszej deklaracji. Odbywa się to niezależnie od tego, czy użytkownik strony jest zalogowany na swoim koncie Google, czy też nie. Po zalogowaniu się do konta Google dane te zostaną bezpośrednio przypisane do konta użytkownika. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie takiego przyporządkowania do swojego profilu, należy się najpierw wylogować ze swojego konta Google.

Zwracamy uwagę, że w Stanach Zjednoczonych obowiązuje niższy poziom ochrony danych osobowych niż w Niemczech, w związku z czym nie możemy zagwarantować, że nie dojdzie tam do naruszenia praw użytkownika.

Ponadto nie mamy wpływu na to, czy Google pobiera i przetwarza również inne dane, ani nie znamy pełnego zakresu gromadzenia danych, jego celu oraz terminów. W szczególności może się zdarzyć, że Google do celów indywidualnej prezentacji Google Maps zapisze pliki cookies na komputerze użytkownika.

Dodatkowe informacje dotyczące celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez Google można uzyskać w deklaracji o ochronie danych osobowych Google: https://www.google.com/intl/de_de/policies/privacy/. Znajdują się tam również dodatkowe informacje dotyczące praw oraz możliwości ustawień w zakresie ochrony sfery prywatnej.

11. Włączenie usługodawców oraz udostępnianie danych osobom trzecim

Dane użytkownika, do przygotowania niniejszej strony internetowej oraz wymienionych powyżej celów, zostaną ewent. przekazane naszym usługodawcom technicznym (np. hosting i obsługa strony internetowej), którzy zostali przez nas starannie dobrani i uzyskali pisemne zlecenie.

Ci usługodawcy realizują nasze polecenia i są przez nas regularnie kontrolowani.

W innym przypadku udostępnianie danych stronom trzecim odbywa się tylko wówczas, gdy w niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych wyraźnie o tym poinformowano lub gdy jesteśmy do tego ustawowo zobowiązani.

13. Bezpieczeństwo danych

Ponadto stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa do ochrony danych osobowych, w szczególności przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub ingerencją osób nieupoważnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są wraz z rozwojem techniki cały czas poprawiane.

ACCRETECH (Europe) GmbH

maj 2017
ACCRETECH (Europe) GmbH