Przyrządy do pomiaru profilu do laboratorium pomiarowego i produkcji.

Przyrządy do pomiaru kształtu firmy ACCRETECH

Urządzenie do pomiaru kształtu

Urządzenia do pomiaru kształtów do wysoce precyzyjnych pomiarów

W zależności od funkcji, wiele precyzyjnych elementów mechanicznych wymaga coraz mniejszych odchyleń od idealnego kształtu. W niektórych sektorach produkcji przemysłowej wymagane są obecnie tolerancje wymiarów i kształtu w zakresie od mikrometrów do nanometrów. Jest to szczególnie ważne w kontekście tego, że części muszą być niekiedy produkowane w milionach sztuk bez żadnych zmian na przestrzeni lat. Dopuszczalne są wyłącznie najmniejsze różnice w wymiarach dopasowania i rozstawach w celu uniknięcia problemów z montażem lub wymianą części zamiennych. Dlatego też metrologia produkcyjna jest niezbędnym elementem procesu produkcyjnego.

Firma ACCRETECH opracowała serię przyrządów do pomiaru kształtu specjalnie do tych zadań w metrologii produkcyjnej. Cechą szczególną tego przyrządu do pomiaru parametrów kształtu jest to, że pomiary opierają się na ruchach obrotowych, co zapewnia wysoką precyzję pomiaru. Oznacza to, że system jest niezwykle elastyczny w zakresie zmiany kąta sondy – automatyczne wyrównanie mierzonego elementu zapewnia wysoką dokładność pomiaru i powtarzalność. Urządzenia pomiarowe skanują obrotowo symetryczne elementy geometryczne, takie jak płaszczyzny, walce lub stożki, rejestrując wyniki z dokładnością do mikrometra i odwzorowując złożone sekwencje pomiarowe. Technologia pomiaru kształtu jest również wykorzystywana do pomiaru elementów mikrogeometrycznych.

ACCRETECH oferuje swoje przyrządy do pomiaru kształtu RONDCOM w różnych wersjach dla różnych poziomów automatyzacji.

Katalog dostępny do bezpłatnego pobrania zawiera informacje o technologiach pomiarowych i portfolio produktów przyrządów pomiarowych firmy ACCRETECH do pomiaru powierzchni, kształtu i konturu.

Kategorie produktów firmy ACCRETECH dla przyrządów do pomiaru kształtu

Follow a manual added linkFollow a manual added linkFollow a manual added link
Follow a manual added linkFollow a manual added link

Ponieważ maszyny, urządzenia i inny sprzęt do obróbki są podatne na zużycie i wypaczenia podczas procesu obrabiania oraz charakteryzują się niejednorodnością materiału, ważne jest, aby konsekwentnie sprawdzać odchylenia w zakresie kształtu i położenia. Odchylenia w zakresie kształtu i położenia mogą być wynikiem błędów procesu obróbki lub zdarzenia losowego w stosowanej metodzie produkcji. W rezultacie: Mierzone elementy, których odchylenia pomiarowe mieszczą się w wyznaczonym zakresie tolerancji, nie mogą być ze sobą łączone.

W przeciwieństwie do tolerancji pomiaru, tolerancje kształtu i położenia opisują odchylenia od idealnej geometrii mierzonego detalu których nie można określić poprzez pomiar indywidualnego położenia elementu. Dwa przykłady: tolerancja kształtu opisuje dopuszczalne odchylenie przekroju wału od zalecanego kształtu kołowego. Z drugiej strony tolerancja położenia opisuje maksymalną wartość, o jaką oś wierconego otworu może odbiegać od zalecanego położenia idealnego.

Szeroka gama produktów do pomiaru profilu

ACCRETECH oferuje szeroką gamę przyrządów pomiarowych z serii RONDCOM do pomiaru tolerancji kształtu i położenia. Produkty te spełniają różne wymagania użytkowników w zakresie rozdzielczości, precyzji, wielkości podzespołów i zastosowania: ich dokładność obrotowa waha się od (0,04+6H/10 000) μm w przypadku RONDCOM TOUCH przeznaczonego do samodzielnych testów wykonywanych przez pracowników do (0,01+3H/10 000) μm w przypadku wysokiej klasy urządzenia pomiarowego RONDCOM CREST, którego wartości czynią go najbardziej precyzyjnym przyrządem do pomiaru profilu i powierzchni w swojej klasie. Za pomocą RONDCOM NEX Rs można wykonać dwa zadania pomiarowe: oprócz okrągłości można zmierzyć jakość powierzchni (chropowatość).

W zależności od zastosowania i systemu pomiarowego dostępne są różne sondy pomiarowe. Uzupełnieniem systemów pomiarowych firmy ACCRETECH jest przyjazne dla użytkownika, intuicyjne w obsłudze oprogramowanie, za pomocą którego można graficznie oceniać i rejestrować wynik pomiaru.

Wszystkie urządzenia do pomiaru kształtu RONDCOM oferują następujące zalety technologii:

 • Stół obrotowy na łożyskach pneumatycznych:
  W przeciwieństwie do stołu obrotowego połączonego mechanicznie, charakteryzuje się np. większą sztywnością i długoterminiową stabilnością. Dzięki bezdotykowemu prowadzeniu, drgania napędu nie mają wpływu na wyniki pomiarów. Nie zużywa się. Nie wymaga smarowania. Prędkości pomiarowe są wyższe. Stół obrotowy z amortyzacją powietrzną umożliwia osiągnięcie wyjątkowo wysokiej dokładności obrotowej do 10 nm.
 • Opatentowany uchwyt głowicy offsetowej CNC:
  Przechyla się i obraca w pełni automatycznie pod kontrolą CNC, dzięki czemu idealnie nadaje się do osiowania elementów pomiarowych, zapobiegając niedokładnościom pomiaru. Ponadto, jego innowacyjna konstrukcja umożliwia osiągnięcie głębokich pozycji pomiarowych za pomocą krótkich, precyzyjnych, specyficznych sond.
 • Opatentowana dynamiczna kalibracja głowicy sondy:
  Przyspiesza kalibrację. Dzięki specjalnemu standardowi powiększenia kalibracja jest również łatwiejsza.
 • Głowica sondy LVDT o wysokiej rozdzielczości:
  LVDT to skrót od wyrażenia „linear variable differential transformer” (transformatorowy czujnik przemieszczeń liniowych o układzie różnicowym). Oferuje rozdzielczość 2 nm w szerokim zakresie ±1000 μm. Wysoka rozdzielczość umożliwia wykonanie procedur osiowania w mniej niż minutę.
 • Intuicyjne w obsłudze oprogramowanie analityczne ACCTee PRO:
  Może być używane do programowania wielu urządzeń RONDCOM, a także do ewaluacji i rejestrowania wyników pomiarów w formie wykresu. Jego unikalną cechą jest możliwość ponownego pomiaru po naciśnięciu jednego przycisku. Zmiany w ewaluacjach, np. filtry, procesy centrowania lub funkcje zapisywania odcięć są możliwe bez powtarzania pomiarów. Wpływ na wyniki pomiarów jest wyświetlany natychmiast.

Aby zwiększyć wydajność pomiaru, niektóre przyrządy do pomiaru kształtu RONDCOM są automatycznie ładowane przez robota. Dzięki temu całe palety z komponentami mogą być mierzone w pełni automatycznie i bezobsługowo.

Dostępnych jest wiele akcesoriów do przyrządów do pomiaru parametrów kształtu z serii RONDCOM: Obejmują one zestaw do elastycznego budowania sond i różne uchwyty do kół zębatych do różnych wymagań w różnych rozmiarach.