CNC Milling machine

Rozwiązania kontroli procesu dla frezarek

ACCRETECH SBS

Frezarki

Rozwiązania kontroli procesu dla frezarek

Zużycie stanowi poważny czynnik podczas frezowania. Podczas procesu obróbki, narzędzie jest narażane na obciążenia termiczne i mechaniczne. Zużycie krawędzi tnącej powoduje zwiększenie powierzchni styku pomiędzy detalem a narzędziem. W wyniku tego rośnie tarcie, a tym samym temperatura. Ponadto może dojść do zwiększenia siły skrawania. Może prowadzić to do wahań siły skrawania i w konsekwencji do zadrapania powierzchni detalu.

Skutkuje to:

  • Obniżeniem precyzji procesu frezowania i tym samym jakości detalu
  • Szybszym zużyciem narzędzia
  1. Linia produktów ATC – automatyczny system detekcji bicia
  2. Linia produktów SBS – automatyczne oraz ręczne wyważanie wrzecion i narzędzi na maszynie
  3. Linia produktów SBS – system monitorowania emisji akustycznej (AE) dla pierwszego zetknięcia oraz zapobiegania występowania uszkodzeń
  4. Bezprzewodowy pomiar otworów – automatyczny pomiar otworów w trakcie procesu
  5. Sonda dotykowa TL02 – konfiguracja pracy

Kategorie produktów ACCRETECH dla rozwiązań do frezarek

Link to: System detekcji ruchu obrotowego ATCLink to: Sondy Dotykowe
Link to: Kontroli Procesu SBSLink to: Automatic profile measuring instruments with manual alignment

Z tego względu ważne jest, by w sposób ciągły rejestrować i analizować dane procesu, co umożliwia wykrycie w porę nieprawidłowości i zużycia. ACCRETECH oferuje kompleksowy zakres rozwiązań do kontroli procesu dla frezarek. Rozwiązania ACCRETECH gwarantują wysoką trwałość narzędzia przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości obróbki detali.

Nasza linia produktów SBS obejmuje automatyczne i ręczne systemy wyważania, które pozwalają na kompensację niewyważenia wrzeciona i narzędzia. Linia produktów SBS obejmuje także systemy monitorowania emisji akustycznej do wykrywania pierwszego zetknięcia oraz takich nieprawidłowości jak kolizje maszyny oraz uszkodzenia narzędzia.

Sonda dotykowa TL02 od ACCRETECH pozwala na konfigurację detali, dzięki czemu czas poświęcany na przygotowanie pracy ulega skrócenia, a precyzja obróbki ulega poprawie.

Ponadto we frezarce można zastosować system detekcji bicia ATC, pozwalający na ciągłe monitorowanie wystąpienia bicia narzędzia wskutek dostania się wiórów do stożka podczas wymiany narzędzia lub zużycia uchwytu narzędziowego lub stożka wrzeciona. System ATC w pełni integruje się z PLC/CNC maszyny oraz ostrzega użytkownika w razie wystąpienia nieprawidłowości – ograniczając tym samym ilość odpadów i konieczność ponownego wykonywania detalu.

System ATC może być dostarczony jako rozwiązanie OEM do nowych maszyn lub jako pakiet modernizacyjny do już eksploatowanych urządzeń. Dostępne są także rozwiązania pod klucz dla frezarek FANUC Robodrill oraz BROTHER.

Bezprzewodowy czujnik ACCRETECH do frezarek wraz z automatyczną zmieniarką narzędzi stanowi rozwiązanie procesowe i jest instalowany w magazynku narzędziowym wraz innymi narzędziami. Czujnik automatycznie mierzy i kontroluje precyzję otworów z wysoką dokładnością bez konieczności zmiany narzędzia.