Zewnętrzna wyważarka

Montaż na kołnierzu zewnętrznym do szlifierek

W pełni automatyczna praca oznacza, że nie trzeba już dokonywać wstępnego wyważania oraz eliminuje konieczność stosowania dodatkowego wyposażenia, które wykonuje zadanie tylko częściowo. Istotnie skraca czas konfiguracji i zapewnia płynniejszą pracę oraz wydajniejsze szlifowanie.

Założenia systemu
System działa na zasadzie kompensacji masy niewyważonej ściernicy. Głowica wyważająca zawiera dwa ruchome ciężarki mimośrodowe, poruszane przez silniki elektryczne za pomocą precyzyjnego układu przekładni. Możliwość zmiany położenia ciężarków w celu skorygowania niewyważonej ściernicy.

Niewyważone / wyważone
Niewyważenie lub drgania są odbierane przez czujnik. Sygnał jest przekazywany do sterownika, który filtruje sygnał dla prędkości obrotowej. Sterownik przestawia dwa ciężarki w kierunku, który pozwala na redukcję amplitudy sygnału drgań. Po ustawieniu ciężarków w pozycji, dla której osiągnięto najniższy poziom drgań, cykl wyważania ulega zakończeniu.

Komponenty systemu
Sterowanie komputerowe zawiera jasny wyświetlacz graficzny w szczelnej obudowie, pozwalającą na wykorzystanie go w nawet najcięższych warunkach szlifowania. Czujnik precyzyjnie monitoruje poziom drgań. Można zamontować go przy pomocy dołączonego magnesu lub zdemontować magnes i zastosować montaż śrubowy. Głowica wyważająca kompensuje niewyważenie ściernicy. Wyważenie jest utrzymywane nawet po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu tarczy. Adapter wrzeciona mocuje głowicę wyważającą do szlifierki. Pozwala on na łatwe zdjęcie głowicy w celu szybkiej wymiany ściernicy.

Twoja osoba kontaktowa w razie dodatkowych pytań

Łukasz Niedzielski | Sales Manager Poland |

E-Mail: NiedzielskiL@accretech.eu | Numer telefonu: +48 603 530 855

    Kontakt