RONDCOM NEX – Yüksek modülerliğe ve hassasiyete sahip dairesellik cihazları

Tek sistemde form, çap ve yüzey ölçümleri

ACCRETECH, aynı anda yüksek hassasiyette form, çap ve yüzey ölçümü yapabilen RONDCOM NEX yapı serisinin yeni dairesellik cihazlarını modüler olarak tasarladı. Böylece çok çeşitli ölçüm görevleri için uygundurlar ve sonradan kombine edilebilirler. Potansiyometre ve AutoForceDetector gibi yeni özellikler ölçümü belirgin şekilde daha verimli hale getiriyor.

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Yenilikçi tasarıma sahip cihaz serisi, artık bir modüler sisteme göre tutarlı olarak modülerdir. Müşteri, sistemi, çok sayıda versiyon arasından kendi gereksinimlerine göre yapılandırabilir. Ayrıca form test cihazını önce manuel versiyon olarak satın alabilir, ancak daha sonra daha yüksek derecede bir otomasyon derecesi istendiğinde, bunu CNC versiyonuna dönüştürebilir. Buna, çeşitli asimetrik ölçüm konumlarına sahip karmaşık iş parçaları için CNC hareket tezgahları ve ayrıca büyük partiler halindeki yapı parçaları için palet sıkıştırması dahildir. Bu, yatırım güvenliği sağlar ve gelecekteki ölçüm görevleriyle ilgili olarak yüksek esneklik sunar.

Sınıfında en iyi dairesellik ve doğrusallık hassasiyeti

RONDCOM NEX yapı serisi, sınıfında en iyi dairesellik ve doğrusallık hassasiyetini sunar (0,02 + 3,2H / 10000) µm ve 0,15 µm (Z300). Bunu, son derece yüksek dönme hassasiyetine sahip hava yataklı döner tablalar mümkün kılmaktadır. Yapıları gereği özellikle az bakım gerektirirler ve uzun ömürlüdürler. RONDCOM NEX Rs cihazları ilave olarak DIN EN ISO uyarınca doğrusal R ve X yönünde ve iş parçası çevresinde rotasyon yönünde yüksek hassasiyetli pürüzlülük ölçümleri sağlar.

ACCRETECH operasyon şefi Marcus Czabon, “RONDCOM NEX serisinin yeni üniversal form test cihazları, giderek daha esnek davranması gereken günümüzün kalite güvencesi ve üretim gereksinimleri için en uygun çözümdür. Bunlarla çok çeşitli uygulamalar ve iş parçaları, çok sayıda gerekli parametre tek bir ayarda, hem de tümü yüksek hassasiyetle ölçülebilir”, diyor. “Müşteriler, münferit cihazlara kıyasla şekil, çap ve yüzey parametreleri ölçümü sırasında hassasiyet konusunda artık ödün vermeyecektir. “Dairesellik cihazları yapı serisinin tamamını temel olarak revize ettik. Böylece müşterilerimiz verim, zaman tasarrufu ve otomasyon konusunda daha çok desteklenecektir.”

ACCRETECH RONDCOM NEX CNC Positioning table

AutoForceDetector (AFD) – ve kullanıcı daha az müdahale etmek zorundadır

Yeni geliştirilmiş prob kafası AutoForceDetector (AFD), şekil toleranslarını ölçerken işi kolaylaştırır ve verimliliği artırır: Bununla ölçüm yönü ve gerekli ölçüm gücü otomatik olarak ayarlanır. Böylece kullanıcı daha az müdahale etmek zorunda kalır. T-Stylus seçeneği ile bağlantılı olarak otomatik ölçüm gücü uyarlaması fonksiyonu, prob kafasını veya ölçüm kolunu değiştirmeden sürekli dairesellik, pürüzlülük ve opsiyonel olarak “lead twist” ölçümü sağlar. AFD, ölçüm yönünün yazılım kontrollü geçişi sayesinde iç ve dış çapın otomatik olarak ölçülmesini sağlar.

Hızın uyarlanmasına yönelik potansiyometre daha fazla güvenlik sağlar

Yeni RONDCOM NEX yapı serisinde de form test cihazının hareket hızının kontrolüne yönelik bir potansiyometre, ölçüm sırasında verimlilik ve güvenlik bakımından büyük avantajlar sunar. Potansiyometreler, şimdiye kadar özellikle koordinat ölçüm cihazlarından biliniyordu. Bunun için form ölçüm cihazları bir çevirmeli aşırı hız düğmesi ve bir kilit tuşu ile donatılmıştır. Kullanıcı, çevirmeli düğmeyi çevirerek bir CNC programının başlatılması sırasında veya dar yapı parçası alanlarındaki ölçümde hızı geçici olarak azaltabilir. Böylece, kendisi işlemi kontrol ederken ölçüm güvenli br şekilde yapılabilir. Diğer güvenlik fonksiyonları sayesinde yanlışlıkla gerçekleşen hatalı kullanımlar veya hatalı ayarlar nedeniyle oluşacak kazalar önlenir.

Ölçüm odası ve üretim çevresi için form ölçüm cihazları yapı serisinde, hem de farklı Z sütunlarıyla mevcuttur: Ölçüm hassasiyeti için aynı özelliklere sahip 300, 500, 900 mm seçenekleri mevcuttur. Cihazlar, maksimum 60 kg’a kadar olan iş parçaları için tasarlanmıştır. ACCRETECH, cihazları kullanıcı dostu bir arayüz, basit öğretme programı, kapsamlı ölçüm ve analiz fonksiyonları ve ayrıca veri işleme fonksiyonları ile puan toplayan bir yazılımla donatmıştır.

yazışma adresi:
Gürsel Ak – Regional Director East Europe
Liget utca 1, Ground Floor
2040 Budaörs, Hungary
Tel. +36 (0)23 232 224

AkG@accretech.eu