Form ölçümlerinde kurulum süresinin azaltılması

Form ölçüm tekniğinde ayarlama ve ön doğrultma oldukça çok zaman gerektirmektedir, çünkü her bir iş parçası bir ölçümden önce tam olarak konumlandırılmalıdır. Özellikle birden fazla iş parçasının veya çoklu ölçüm noktalarının kalite güvencesi sırasında bu durum gecikmelere neden olabilir. Bundan dolayı kalite güvence uzmanları bu ayarlama sürelerini azaltma olanakları aramaktadır.

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Manuel değişim ve bununla bağlantılı olan çeşitli iş parçalarının veya çoklu ölçüm noktalarının yeniden konumlandırılması normalde zaman gerektirir. Doğru aksesuarlar ile bu ayarlama süreleri asgariye indirilebilir. Böylece makinelerin verimsiz süreleri azaltılır. Bu durum daha fazla işleme hızı sağlar.

Daha kısa duruş – daha yüksek işleme hızı

ACCRETECH’ten RONDCOM NEX için XY CNC konumlandırma masası ile birden fazla küçük parça bir palet üzerinde verimli bir şekilde ölçülebilir. Örneğin bir krank kolu veya valf gövdesi gibi, bir iş parçası üzerinde birden fazla ölçüm noktasının kontrolü de mümkündür.

ACCRETECH, ayarlama sürelerinin kısaltılması için burada otomasyona güvenmektedir: Münferit yapı parçaları, önceden entegre ACCTee yazılımı üzerinden ayarlanan sabit referans noktalarına yerleştirilir. Konumlandırma masası X ve Y ekseni üzerinde otomatik olarak ilgili yapı parçalarının doğru noktalarına hareket eder. Böylece bu yapı parçaları her zaman ortalanmış olur ve hassas bir şekilde ölçülebilir. İşlem, birden fazla aynı palet veya iş parçası ile, yeniden programlanmadan tekrarlanabilir. Bu sayede iş parçaları henüz ölçüm cihazından uzakta ve ölçümden önce sabitlenir. Palet değiştirilir değiştirilmez ölçüm işlemi doğru konumda otomatik olarak başlar. Yeni bir doğrultmaya gerek yoktur.

Genişletilmiş eksen stroku ve daha hızlı ölçüm

Dairesellik test cihazı için otomatikleştirilmiş XY konumlandırma masası X ekseni üzerinde 200 mm’lik ve Y ekseni üzerinde 100 mm’lik bir hareket yoluna sahiptir ve 20 mm/s’lik bir eksen hızında ölçüm yapar. Azami yükleme ağırlığı 5 kg’dır.

CNC konumlandırma masası hem RONDCOM NEX 200/300 hem de RONDCOM NEX RS 200/300 için kullanıma sunulur. Mevcut makinelerin sonradan donatılması her zaman mümkündür. Masa, yerinde esnek bir şekilde kullanılabilir ve tekrar kaldırılabilir.

RONDCOM NEX serisi

RONDCOM NEX 200/300, tam otomatik iş parçası doğrultmalı, yüksek hassasiyetli CNC yuvarlaklık ölçüm cihazı. RONDCOM NEX RS 200/300 ile dairesellik parametrelerinin yanı sıra yüzey parametreleri de ISO standardına göre yüksek hassasiyetle ölçülebilir. RONDCOM NEX RS, ayrıca formu ve pürüzlülüğü yalnızca R ve Z yönünde değil, aynı zamanda rotasyon ekseninde de ölçebilir.