RONDCOM NEX RS 200/300

Vysoce přesné CNC zařízení pro měření tvarových odchylek a drsnosti povrchu s plně automatickým vyrovnáním dílu


Maximální měřicí průměr 360 mm

Vysoce přesné měření drsnosti (ISO)

Přesnost rotace: (0,02 + 3,2H/10 000) µm

Přesnost v ose Z: 0,10 µm / 100 mm
 • Plně automatické vyrovnání dílce a tvorba CNC programů
 • Měření drsnosti v ose R, ose Z a také v rotační ose
 • Software Surfcom MAP (volitelně) pro 3D analýzu povrchu
 • Držák detektoru s offsetem (patentovaný) umožňuje měření i pod osou R
 • CNC detektor (volitelně = Rondcom Nex 300)
 • Možnost rozšíření o CNC detektor, tj. upgrade na model RONDCOM Nex 200/300
 • Vysoce přesný otočný stül se vzduchovými ložišky a nulovým opotřebením
 • Použití keramiky pro rameno osy R – snížená hmotnost, teplotní stabilita
 • Plně zakrytované tělo i sloupec chrání před negativním působením prostředí
 • Motorizovaný sloup v různých variantách Z = 300 mm nebo 500 mm
 • Nosnost přístroje až do hmotnosti 30 kg (volitelně 60 kg)
 • Verze DX tj. zabudování systému do anti-vibračního stolu (volitelně)

Oblast použití
Rondcom Nex RS umožňuje podle normy ISO měření kruhovitosti/jiných tvarových odchylek stejně jako drsnosti. Díky nově vyvinutém konceptu vzduchových ložisek lze nyní při měření dosáhnout přesnosti, jaké bylo doposud možné jen při použití specializovaných systémů pro měření drsnosti. Rondcom Nex RS dokáže měřit tvarové odchylky a drsnost nejen ve směru osy R a osy Z, ale také v rotační ose. Díky této vlastnosti se řadí mezi nejlepší zařízení svého druhu na trhu. Přístroj je vhodný zejména k měření složitých dílců jako jsou např. kuličková ložiska.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video