Pomiar kształtów

Okrągłość, równość, koncentryczność, współśrodkowość, współosiowość, ruch obrotowy, ruch w płaszczyźnie, cylindryczność, równoległość lub prostość. Firma ACCRETECH dla każdego zadania związanego z pomiarem kształtu oferuje bardzo precyzyjne rozwiązania z łatwą obsługą. Wiele mierników form firmy ACCRETECH jest naprawdę uniwersalnych – wiele parametrów kształtów można mierzyć za pomocą jednego urządzenia lub procesu, zajmują niewiele miejsca i pozwalają zaoszczędzić wartościowy czas. Tutaj obowiązuje zasada „funkcjonalność wynika z formy”, a nie na odwrót.

Presicion

Weight of workpeace
Diameter of workpeace

*New Release - Please contact our sales Team.

(0.04 + 6H/10000)μm
bis (0.01 + 4H/10000)μm; 0.05μm/100mm

Concentricity

Rondcom Nex

 • rotation accuracy: (0,02 + 3,2H/10000) µm
 • accuracy in z-axis: 0,10µm/100mm

Rondcom Touch

 • rotation accuracy: (0,04 + 6H/10000) µm

Rondcom 43

 • rotation accuracy: (0,02 + 6H/10000) µm
 • accuracy in z-axis: 0,25µm/100mm

Rondcom 31

 • rotation accuracy: (0,04 + 6H/10000) µm

Rondcom 41

 • rotation accuracy: (0,04 + 6H/10000) µm
 • accuracy in z-axis: 0,5µm/100mm

Rondcom 55

 • rotation accuracy: (0,02 + 6H/10000) µm
 • accuracy in z-axis: 0,9µm/200mm
Rondcom 60
 • rotation accuracy: (0,02 + 6H/10000) µm
 • accuracy in z-axis: 0.1μm/100mm

Rondcom 65

 • rotation accuracy: (0,01 + 4H/10000) µm
 • accuracy in z-axis: 0.1μm/100mm
RONDCOM CREST - Rundheits- und Formmessgerät mit sehr hoher Genauigkeit

Rondcom CREST*

 • radial rotation accuracy: (0,01 + 4H/10000) µm
 • axis rotation accuracy (0.02+3R/10000) μm

Rondcom 73

 • rotation accuracy: 0.06μm
 • accuracy in z-axis: 0.9μm/200mm

Rondcom 76

 • rotation accuracy: (0,04 + 3H/10000) µm
 • accuracy in z-axis: (0x2+8×2/1000)x
  (1+S/1000)

Rondcom Grande

Evenness

Parallelism

Perpendicularity

Cylindricity

Koncentricity / Parallelism

Straightness

Roundness

formen-messen kreisMierzenie okrągłości

Linia obwodowa każdego przekroju musi znajdować się pomiędzy 2 koncentrycznymi okręgami w odległości 0,05 mm.

formen-messen parallelogrammMierzenie płaskości

Powierzchnia musi znajdować się pomiędzy 2 równoległymi względem siebie płaszczyznami w odległości t = 0,05 mm.

formen-messen doppelkreisPomiar koncentryczności

Punkt środkowy wewnętrznego okręgu musi (na każdym przekroju) znajdować się na długości walca wewnątrz kolistej strefy tolerancji, której punkt środkowy znajduje się koncentrycznie względem punktu środkowego zewnętrznego okręgu i ma średnicę t = 0,05 mm.

formen-messen doppelkreisPomiar współosiowości

Oś rzeczywista tolerowanego walca musi znajdować się we współosiowym cylindrze utworzonym względem osi odniesienia A o średnicy t = 0,05 mm.

formen-messen pfeilMierzenie ruchu obrotowego

Linia obwodowa każdego przekroju prostopadłego do osi odniesienia A-B musi znajdować się wewnątrz dwóch leżących w tym samym przekroju koncentrycznych okręgów, których odległość promieniowa wynosi t = 0,05 mm.

formen-messen pfeilMierzenie ruchu w płaszczyźnie

Linia profilowa w każdej średnicy musi znajdować się pomiędzy dwiema prostopadłymi do osi odniesienia i równoległymi płaszczyznami w odległości t = 0,05 mm.

formen-messen rechter winkelMierzenie prostopadłości

Oś jako odniesienie. Średnica (t), ograniczona przez 2 równoległe płaszczyzny, ograniczająca mierzoną powierzchnię. Płaszczyzny prostopadłe do osi odniesienia.

formen-messen rechter zylinderMierzenie cylindryczności

Rejestrowana powierzchnia boczna płaszcza musi znajdować się pomiędzy dwoma współosiowymi cylindrami, które mają odległość promieniową t = 0,05 mm.

formen-messen parallelMierzenie równoległości

Do pomiaru równoległości dwóch prostych strefa tolerancji w płaszczyźnie pomiaru (przekrój osiowy) jest ograniczona przez dwie prostopadłe proste w odległości (t). Średnicowa linia powierzchni bocznej jako element odniesienia.

formen-messen geradeMierzenie prostości

Linia powierzchni bocznej płaszcza musi znajdować się w obrębie dwóch prostych w odległości t = 0,05 mm.