SURFCOM TOUCH 550

Poloautomatické zařízení pro měření drsnosti povrchu s intuitivním uživatelským rozhraním

Vysoce přesný přístroj pro měření drsnosti povrchu pro měřicí laboratoře s automaticky ovládaným polohováním v osách Z a X.

Modulární konstrukce s různými výškami sloupku v ose Z, žulový stůl a posuvná jednotka

Snímací hrot s tím nejvyšším rozlišením – až 0,0001 µm, a maximální rozsah měření v ose Z – 1000 µm

Přesnost posuvu v ose X – 0,2 µm (délka snímané dráhy 100 mm (volitelně 200 mm))

Kalkulace všech běžných mezinárodních standardů, včetně parametrů P + R + W

Jednoduché, intuitivní uživatelské rozhraní a 7″ dotykový displej

Uživatelsky přívětivý, vícejazyčný ovládací software

USB, Micro port pro rozšíření úložiště a přenos dat do vyhodnocovacího software (Supportware II)
Integrovaná vyhodnocovací jednotka s tiskárnou

Oblast použití
SURFCOM TOUCH 550 je určený pro vysoce přesná a částečně automatizovaná měření drsnosti povrchu. Systém splňuje veškeré požadavky měřicích laboratoří. Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní se přitom snadno ovládá. Částečně automatizovaná činnost měření, vyhodnocení, ukládání dat a protokolování zajišťuje zjednodušení u opakovaných měření. Velký rozsah snímače v ose Z umožňuje měření plochých, šikmých i oblých ploch. Tím odpadá potřeba náročného upravování polohy výrobku. Díky velkému množství různých nástrojů lze změřit malé otvory nebo místa měření v hloubce. Výměna nástroje je díky pružinové svorce rychlá a snadná.

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information