SURFCOM NEX 200

Systém SURFCOM NEX 200 umožňuje díky hybridnímu senzoru měření obrysů a povrchů v rámci jednoho systému.


Hybridní senzor s vysokým rozlišením při současně velkém rozsahu měření

Kombinovaný senzor drsnosti povrchu a obrysu s rozsahem měření Z až 26 mm

Vychýlení dotykového ramena pro snímání obrysu maximálně 52 mm

Není nutná výměna systému snímačů

Přesnost rovnosti (0,05 + L / 1000) µm

Přesnost Z +/- (1,0 + 2H / 100) µm (standardní dotykové rameno)

Rozlišení drsnosti povrchu v celém rozsahu měření 0,0009 μm (standardní dotykové rameno)

  • Plně řízeno systémem CNC s programováním Teach-in
  • Vysoká rychlost posuvů: Osa X (horizontální) 100 mm/s, osa C (vertikální) 50 mm/s
  • Modulární konstrukce se senzory pro různé aplikace
  • Nízké vibrace zajistí stabilnější měření při vysokém rozlišen
  • Nenáročná údržba díky bezkontaktnímu lineárnímu pohonu
  • Bezpečnostní systém brání kolizím s obrobkem
  • Rozsáhlý a uživatelsky příjemný software pro vyhodnocení
  • Všechny přístroje jsou dostupné s antivibračním stolem (verze DX
  • Automatizované procesy měření díky posuvným stolům CNC (volitelné příslušenství)

Lze kombinovat s těmito detektory:

NEX 001

NEX 030

NEX 040

NEX 200

optický senzor

Oblast použití

Nový hybridní senzor dosahuje nejvyšší možné přesnosti měření svým dvěma měřicím systémům, které měří paralelně a jsou integrovány do jediného senzoru. Pro měření povrchu jsou data zaznamenávána pomocí indukční technologie s vysokým rozlišením a ve velkém rozsahu měření obrysu za použití skleněné měrky. Tím je dosaženo během jediného měření velkého rozsahu měření při současně velmi vysokém rozlišení.

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information