SURFCOM NEX 200

SURFCOM NEX 200 umożliwia pomiary konturów i powierzchni za pomocą detektora hybrydowego w jednym systemie.


Czujnik hybrydowy o wysokiej rozdzielczości przy jednoczesnym wysokim zakresie pomiaru

Hybrydowy detektor chropowatości i konturu z zakresem pomiarowym Z do 26 mm

Odchylenie przy ramieniu do pomiaru konturu do maks. 52 mm

Nie jest wymagana zmiana końcówki

Dokładność prostoliniowości (0,05 + L / 1000) µm

Dokładność Z +/- (1,0 + 2H / 100) µm (standardowe ramię końcówki)

Rozdzielczość chropowatości w całym zakresie pomiarowym 0,0009 μm (standardowe ramię końcówki)
  • Pełne sterowanie CNC z programowaniem Teach-in
  • Duża prędkość przesuwu: Oś X (pozioma) 100 mm/s, oś C (pionowa) 50 mm/s
  • Modułowa konstrukcja z czujnikami do różnych zastosowań
  • Niski poziom drgań zapewnia bardziej stabilny pomiar przy wysokiej rozdzielczości
  • Niewielkie koszty utrzymania dzięki bezstykowemu napędowi liniowemu
  • System zabezpieczający zapobiega kolizjom z mierzonym przedmiotem
  • wszystkie urządzenia dostępne ze stołem antywibracyjnym (wersja DX)
  • Zautomatyzowane procesy pomiaru dzięki stołom do przesuwania CNC (opcjonalnie)

Możliwość połączenia z poniższymi głowicami:

NEX 001

NEX 030

NEX 040

NEX 200

czujnik optyczny

Zakres zastosowań
Nowy detektor hybrydowy osiąga najwyższe dokładności pomiarowe dzięki dwóm równoległym systemom pomiarowym, zintegrowanym w jednym detektorze. W przypadku pomiaru powierzchni dane są rejestrowane dzięki technologii indukcyjnej o wysokiej rozdzielczości i dużemu zakresowi pomiarowemu konturów za pomocą szklanego liniału. W ten sposób przy jednym pomiarze uzyskuje się duży zakres pomiarowy i jednoczenie bardzo wysoką rozdzielczość.

Aktualnie wyświetlana jest treść zastępcza z Youtube. Aby uzyskać dostęp do rzeczywistej treści, kliknij poniższy przycisk. Pamiętaj, że spowoduje to udostępnienie danych zewnętrznym operatorom.

Więcej informacji