Körkörösség mérés (RONt)

A kerekségi alaktűrés megmért kör eltérését méri a geometriai szempontból ideális körtől, azonos középpontnál.

A tűrési elem a kerületvonal.

A tűrési zónát a tengelyre merőleges mérési síkban két, egymástól t távolságra fekvő koncentrikus kör határozza meg.