Pomiar okrągłości (RONt)

Tolerancja kształtów okrągłości mierzy odchylenie zmierzonego koła od idealnego geometrycznie koła o tym samym środku.

Elementem tolerowanym jest obwód.

Strefa tolerancji jest ograniczona odległością t w płaszczyźnie pomiarowej prostopadłej do osi dwoma okręgami współosiowymi.

Roundness_POL-15