Pomiar walcowości (CYLt)

Walec jest ciałem geometrycznym, który składa się z dwóch równoległych przeciwległych powierzchni kołowych (podstawy i powierzchni górnej) oraz prostokątnej powierzchni bocznej, która jest prostopadła do powierzchni kołowych. Walcowość to odchylenie mierzonego walca od geometrycznie idealnego walca. Elementem tolerowanym jest powierzchnia walca.

W przypadku tolerancji kształtu walca strefa tolerancji jest ograniczona odległością t przez dwa walce współosiowe.

Walcowość