Pomiar prostoliniowości (STRt)

Tolerancja kształtu prostoliniowości mierzy odchylenie zmierzonej linii prostej od geometrycznie idealnej linii prostej. Elementy tolerowane to linia prosta lub oś.

Tolerancja prostoliniowości osi:
Strefa tolerancji jest ograniczona walcem o średnicy t.

Tolerancja prostoliniowości krawędzi:
Strefa tolerancji jest ograniczona odległością t przez dwie równoległe, proste płaszczyzny.

Tolerancja prostoliniowości linii powierzchni:
Każda linia powierzchni tolerowanej powierzchni walcowej musi leżeć między dwiema równoległymi liniami prostymi w odległości t.

Prostoliniowość tworzącej