Doğrusallık ölçme (STRt)

Form tolerans doğrusallığı, ölçülen bir düz çizginin geometrik olarak ideal düz bir çizgiden sapmasını ölçer. Tolere edilen elemanlar düz çizgi veya eksendir.

Bir eksenin doğrusallık toleransı:
Tolerans bölgesi t çaplı bir silindir ile sınırlıdır.

Bir haritanın doğrusallık toleransı:
Tolerans bölgesi, iki paralel ve düz düzlem ile t mesafesinden sınırlıdır.

Bir kaplama çizgisinin doğrusallık toleransı:
Toleranslı silindirik yüzeyin her bir kaplama çizgisi, t mesafede iki paralel düz çizgi arasında olmalıdır.

Bir yapıcı çizginin doğrusallığı