Diklik ölçme (SQR)

Diklikte, iki düz çizgi tam olarak 90°’lik bir açıda buluşur.
Diklik koşulu, bir ölçüm nesnesinin referans düzlemine veya referans çizgisine ne kadar dik olduğunun doğruluğunu belirtir. Tolere edilen elemanlar düz çizgiler veya düzlemlerdir.

Tolerans bölgesi, iki paralel düz çizgi ya da düzlem ile referansa dikey olarak duran t mesafesinden sınırlıdır.

Diklik (bir düzleme karşı)
Diklik (eksene karşı)