Silindirikliği ölçme (CYLt)

Silindir, iki paralel zıt dairesel yüzey (taban ve üst yüzey) ile dairesel yüzeylere dik olan dikdörtgen bir yan yüzeyden oluşan geometrik bir cisimdir. Silindiriklik, ölçülen bir silindirin geometrik olarak ideal bir silindirden sapmasıdır. Tolere edilen eleman silindir kaplama yüzeyidir.

Silindir form toleransında, tolerans bölgesi iki eş merkezli silindir ile t mesafesinden sınırlıdır.

Silindiriklik