Eş merkezlilik ölçme (COA)

Konum toleransı eş merkezliliği, bir eksenin hizalanacağı referans eksenden sapmasını tanımlar. Tolere edilen elemanlar eksen veya dairenin merkezidir.

Eş merkezlilik veya konsantriklik toleransı
Tolerans bölgesi, ekseni veya normal yönü referans eksene karşılık gelen, t çapında bir silindir veya daire ile sınırlıdır.

Konsantriklik terimi, yalnızca dairesel alanların merkezini belirtir, eş merkezlilik ise mekansal form elemanlarının eksenlerini belirtir.

Faust kuralı:
Yüksekliklerinden daha büyük bir çapa sahip silindirler için konsantriklik toleransı kullanılır (tolere edilen eleman ve referans: dairenin merkezi), aksi takdirde ise eş merkezlilik toleransı (tolere edilen eleman ve referans: her durumda silindir ekseni) kullanılır.

Eş merkezlilik

Eş merkezlilik öncelikle örneğin makine ve motor yapımındaki şaftlar için kullanılır. Turboşarj veya makine milleri gibi çok hızlı dönen şaftlarla çok yüksek eş merkezlilik sapması, bileşenin arızalanmasına neden olabilir.