Daireselliği ölçme (RONt)

Dairesellik form toleransı, ölçülen bir dairenin, aynı merkeze sahip geometrik olarak ideal bir daireden sapmasını ölçer.

Tolere edilebilir eleman çevre çizgisidir.

Tolerans bölgesi, eksene dik olan ölçüm düzleminde iki konsantrik daire ile t mesafesinden sınırlıdır.

Roundness_TURK-15