İki düz çizginin/düzlemin paralelliği (PAL)

Paralelliğin yön toleransı, geometride her yerde birbiriyle aynı mesafeye sahip olan ve kesişmeyen bir düzlemde yatan iki düz çizgi olarak tanımlanır.

Paralellik toleransı
Tolerans bölgesi, iki paralel düz çizgi veya düzlem ile referansa paralel olan t mesafesinden sınırlıdır.

Rotasyon açısından simetrik paralellik toleransı
Tolerans bölgesi, ekseni referansa paralel olan t çapında bir silindir ile sınırlıdır.

Paralellik, üretim teknolojisi için önemli bir özelliktir. Birbirine paralel hizalanan bileşenler, tüm uzunlukları boyunca birbirinden aynı mesafeye sahiptir. Statiği, uyum doğruluğunu ve diğer bileşenlerle etkileşimi etkileyebilir.

Paralellik (Z ekseni tahriki)
Paralellik (yön dönme ekseni)