Salgı ölçme (RUO)

Salgı veya eksenel kaçıklık, çalışma toleransları grubuna aittir. Eksenel kaçıklık toleransının tolere edilen elemanları, çevresel çizgi veya dairesel çizgidir. Toplam salgı toleransının tolere edilen elemanları yan yüzey ve uç yüzeydir.

Salgı toleransı
Tolerans bölgesi, eksene dik olan ölçüm düzleminde, iki konsantrik daire ile ortak merkez noktası referans ekseninde yer alan t mesafesinden sınırlıdır.

Toplam salgı toleransı
Tolerans bölgesi,iki eş merkezli silindir ile referans eksenine paralel olan t mesafesinden sınırlıdır.

Eksenel kaçıklık toleransı
Tolerans bölgesi, iki paralel düzlem ile referans eksene dik olan t mesafesinden sınırlıdır.

Toplam eksenel kaçıklık toleransı
Tolerans bölgesi, iki paralel düzlem ile referans eksene dik olan t mesafesinden sınırlıdır.

Salgı doğruluğu (yön: çap)
Toplam salgı doğruluğu (yön çap)
Eksenel kaçıklık doğruluğu (yön dönme ekseni)
Toplam eksenel kaçıklık doğruluğu

Dinamikte salgı son derece önemli bir kaçıklık toleransıdır. Salgı, dönen bir elemanın diğer bileşenler üzerinde mekanik kuvvetler uyguladığı ya da lineer hareket eden bir yuvarlak profilin uygun bir kılavuza sürüldüğü bileşenlerde önemli bir rol oynar. Salgı toleransından sapmalar, hazır iş parçasında önemli hasarlara neden olabilir, bu yüzden test edilecek bileşenler genellikle yüzde yüz denetime tabidir. Bu, örneğin eksantrik milleri, tahrik milleri ve dişli çarklar için geçerlidir.