Doğrusallığı ölçme (FLTt)

Doğrusallık form toleransı, ölçülen bir düzlemin geometrik olarak ideal bir düz düzlemden sapmasını tanımlar, yani bir düzlük sapması için sınır değerleri belirtir. Tolere edilen eleman düzlemdir.

Tolerans bölgesi, iki paralel düzlem ile t mesafesinden sınırlıdır.

Doğrusallık